Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 487

Konspekt zajęć rewalidacyjnych (2011-05-23)
Konspekt zajęć rewalidacyjnych w Szkole Przysposabiającej do Pracy, zestaw ćwiczeń z zakresu analizy wzrokowej i słuchowej na materiale literowym.
Jadwiga Korczakowska: Spotkanie nad morzem - karty pracy dla klasy integracyjnej (gimnazjum) 2 5,0 (2010-02-09)
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum - integracyjnej (program „Świat w słowach i obrazach” i „Program nauczania gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”). Jak ...
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych 1 5,0 (2013-10-21)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych.
Program rewalidacji indywidualnej 2 5,0 (2014-02-17)
Program rewalidacji indywidualnej.
Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa - test sprawdzający wiadomości 1 1,0 (2011-05-09)
Jest to test sprawdzający wiadomości z lektury "Opowieści z Narni. Lew, czarownica i stara szafa" przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Zasady i metody pracy indywidualnej z dzieckiem 2 5,0 (2009-03-10)
Zasady i metody pracy indywidualnej z dzieckiem.
Roczny plan indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (2013-06-03)
Indywidualny plan zajęć rewalidacyjnych, podzielony na miesiące i tygodnie, z uwzględnieniem elementów funkcjonowania w środowisku - głównie komunikowania się i pojęć matematyczno- przyrodniczych.
Rysunek jako metoda diagnozy i terapii 1 5,0 (2009-11-30)
Referat zawiera opis możliwości wykorzystania rysunku.
Harmonogram zajęć rewalidacyjnych Szkoła Podstawowa kl. IV-VI (2010-01-11)
Przykładowy harmonogram pracy przygotowany do prowadzenia zająć rewalidacyjnych z uczniem klasy V Szkoły Podstawowej z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej wraz ze szczegółowym opisem.
Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo 4 5,0 (2008-01-30)
Jest to prezentacja obejmująca przegląd definicji upośledzenia umysłowego oraz charakterystykę 4 stopni upośledzenia: lekkiego, umiarkowanego, głębokiego i znacznego.