Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 491

Poranny krąg - scenariusz zajęć 3 5,0 (2009-08-24)
Poranny krąg - scenariusz zajęć.
WWR program zajęć ogólnorozwojowych dla dziecka z MPD 1 5,0 (2014-03-24)
WWR program zajęć ogólnorozwojowych dla dziecka z MPD.
Diagnoza 2 5,0 (2008-01-30)
Przedstawiam streszczoną szkoleniową Radę Pedagogiczną, którą przeprowadziłam w SOSzW
Ściegi ozdobne 3 5,0 (2008-04-09)
Konspekt został opracowany na potrzeby zajęć techniki w gimnazjum, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Program rewalidacji indywidualnej 2 5,0 (2014-02-17)
Program rewalidacji indywidualnej.
Hospitacja diagnozująca 1 5,0 (2008-01-30)
Konspekt lekcji hospitacji diagnozującej w klasie I ZSZ dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Webquest "Walory Mazyrskiego Parku Krajobrazowego" 2 5,0 (2008-04-03)
Zachęcam wszystkich do wykorzystania metody Webquest w swojej pracy dydaktycznej, gdyż jest ona atrakcyjna dla uczniów, jak mówi Kenton Letkeman, twórca wielu znakomitych Webquestów „przy pomocy WebQuestów, uczniowie niepełnosprawni, ze ...
Scenariusz zajęć z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" 1 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz na temat: Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczosci" w Liceum Ogólnokształcącym wykorzystuje metodę aktywną tzw. układankę puzle. Uczniowie powinni aktywnie i świadomie uczestniczyć ...
Indywidualny program nauczania 2 5,0 (2008-11-12)
Jest to mój autorski program nauczania z dzieckiem niepesłosprawnym intelektualnie.
Projekt programu prozdrowotnego "Żyję zdrowo" 1 5,0 (2009-01-29)
Projekt programu prozdrowotnego realizowanego podczas kolonii letniej.