Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 408

Wzory dyplomów sportowych 7 4,5 (2010-03-01)
Dyplomy opracowałam samodzielnie organizując w gimnazjum, w którym pracuje wiele turniejów i imprez sportowych.
Program zajęć pozalekcyjnych - tenis stołowy 3 5,0 (2008-05-14)
Program realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych - SKS. Jego celem była popularyzacja gry w tenisa stołowego, organizacja czasu wolnego uczniów, podnoszenie sprawności fizycznej i integracja uczestników zajęć. Efektem wprowadzenia programu ...
Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym, ćwiczenia przygotowujące do nauki zbicia piłki 6 3,8 (2008-04-04)
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego.
Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego 3 3,0 (2009-10-19)
Egzamin klasyfikacyjny będzie obejmował następujący zakres: - WIADOMOŚCI, - MOTORYCZNOŚĆ, - UMIEJĘTNOŚCI.
Doskonalenie odbić piłki siatkowej sposobem górnym, kierowanie piłki w określone miejsce 4 3,7 (2009-02-05)
Konspekt z wychowania fizycznego Piłka Siatkowa. Doskonalenie odbić piłki siatkowej sposobem górnym, kierowanie piłki w określone miejsce.
Konspekt: lekcja innowacyjna dla gimnazjum 3 5,0 (2009-04-27)
Lekcja ma na celu zachęcić uczniów do zdobywania wiadomości z zakresu historii sportu poprzez wykorzystanie toru przeszkód. Cała lekcja oparta prowadzona jest w stylu fortu Boyard.
Przepisy mini piłki ręcznej 3 5,0 (2008-01-30)
Publikacja zawiera przepisy gry w mini piłkę reczną, adresowana jest do nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych oraz do wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z tą dyscypliną sportu.
Dzienniczek Samokontroli i Samooceny ucznia 2 2,0 (2009-10-19)
Dzienniczek pozwala na samodzielną kontrolę rozwoju fizycznego, postawy ciała i sprawności fizycznej w całym cyklu nauczania w gimnazjum.
Program dla III etapu edukacyjnego szkoła specjalna - według nowej podstawy programowej 4 4,0 (2010-05-26)
Od 01 września 2009 r. weszła w życie nowa podstawa programowa. Brak programów z wychowania fizycznego i nie tylko, dla szkolnictwa specjalnego zmusił mnie i zapewne innych nauczycieli uczących w ...
Kryteria wymagań w gimnazjum 2 (2008-04-01)
Kryteria wymagań z wychowania fizycznego w gimnazjum z gier zespołowych, gimnastyki i lekkiej atletyki.