Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 977

Scenariusz: Andrzejkowy zawrót głowy (2022-11-26)
Scenariusz zabaw andrzejkowych przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Broszura dla rodziców "DZIECKO W ŚWIECIE WARTOŚCI" (2022-09-05)
Mały przewodnik dla rodziców -pedagogizacja- wprowadzenie w świat wartości.
Prezentacja multimedialna "WAŻNE I WAŻNIEJSZE, CZYLI WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM" 1 5,0 (2022-09-05)
Rada szkoleniowa dla nauczycieli o świecie wartości.
Bałwankowa rodzina (2022-08-11)
Krąg tematyczny: Bałwankowa rodzina Cele ogólne:  Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.  Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci.  Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie danej liczby.  Rozumienie poleceń zawierających liczebniki porządkowe. ...
Dzień Chleba - z czego mamy chleb? (2022-08-11)
Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy? Temat dnia: Dzień chleba – z czego mamy chleb? Cel ogólny:  poznanie pracy rolnika, młynarza, piekarza i miejsc, w których pracują (pole, młyn, ...
Zajęcia dydaktyczne "Poznajemy świat przez zmysły" (2022-08-01)
Scenariusz zajęć rozwijających zmysł dotyku.
Z książką w świat przyrody (2022-08-01)
Konspekt zajęć z elementami głośnego czytania, Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym.
„Kwoka” – teatrzyk pacynkowy na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. „Kwoka ” (2022-06-27)
Konspekt zajęcia z wychowania umysłowego Grupa: dzieci czteroletnie Temat zajęcia: „Kwoka”– teatrzyk pacynkowy na podstawie wiersza Jana Brzechwy pt. „Kwoka ” Cele ogólne: - wprowadzenie dzieci w świat wartości - ...
Zajęcia z terapii ręki (2022-06-20)
Zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą
"Spacer po Toruniu"- zespołowe projektowanie i wykonanie gier planszowych (2022-06-16)
Scenariusz zajęć dla dzieci 6-letnich z wykorzystaniem elementów koncepcji Planu Daltońskiego