Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

rady, wskazówki, wymiana doświadczeń

Moderatorzy: Basiek70, służby porządkowe

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-06-17, 20:40

Witam was kochani dzisiaj dostałam termin egzaminu 11.07 na godzinę 11.00 :-)
Czytam prawo i inne cuda zgromadziłam tyle materiałów, że chętnie się podzielę. Przedstawiam parę pytań już opracowanych, dorzućcie co macie i zrobimy fajną bazę dla przyszłych mianowanych :-)
1.Jak analizuje Pan/ Pani własne działania wychowawcze?
Ocena skuteczności własnych działań jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawcy. Dzięki dobrze przeprowadzonej ewaluacji może on sprawdzić, czy podejmowane przez niego wysiłki wychowawcze dają zamierzone efekty. Ocenę efektywności podejmowanych działań można zaplanować w tych momentach, w których oceniane są inne aspekty pracy szkoły, tzn. w czasie klasyfikacji po zakończeniu semestru i pod koniec roku szkolnego.
Su – współpraca między uczniami i między nauczycielami
Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i nauczycielami

2.Jak wykorzystuje Pan/ Pani wnioski z własnej pracy do podnoszenia efektywności działań?
Dostosowanie np. lekcji do możliwości dzieci np. aktywna klasa a mądra a ruchliwa i gadatliwa
Poruszam się intuicyjnie, doświadczenie podpowiada mi jak poprowadzić lekcję, jak rozmawiać z uczniem lub rodzicem aby osiągnąć dany cel.
Rozwijanie wśród uczniów logicznego myślenia, Wdrażanie uczniów do wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, Motywowanie uczniów do nauki Biologia Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych
Uczeń:
• opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy,
• wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku,
• przedstawia i wyjaśnia zależności
między organizmem a środowiskiem,
• wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.
• wzmożona praca z albumami, atlasami
• zachęcenie wychowanków do oglądanie filmów o szerokiej tematyce przyrodniczej związanej w szczególności z florą i fauną
• zwracanie uwagi na istniejące w przyrodzie zależności miedzy organizmami i środowiskiem podczas wyjść np.: do lasu
• stworzenie gazetki przedstawiającej systematykę organizmów żywych nauczyciel biologii
3.Jak doskonali Pan/ Pani swój warsztat pracy?
Doskonale swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach kształcenia wewnątrz i zewnątrz szkolnych ( konferencje , warsztaty, rady pedagogiczne szkoleniowe, kursy np. elerning Globalizacja, jak i samodzielne samo dokształcanie poprzez czytanie różnych publikacji itp.
 Rada szkoleniowa nowego rozporządzenia z 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 Rada szkoleniowa na temat „Czy granice są potrzebne w wychowaniu” prowadzona przez Panią Danutę Łaska – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 Rada szkoleniowa na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych (dotyczących rozporządzenia z 17 listopada 2010r.)
 „Zmian programowych i organizacyjnych w szkołach od 1 września 2012
 Międzygimnazjalnym Sejmiku Uczniowskim
 „Innowacyjnych form pracy w szkole XXI wieku”.
 „ Jak zaprojektować w Nowym Roku Szkolnym Program pracy z uczniem zdolnym”
 „ Dalekowzroczny”
 „ Globalizacja a edukacja Globalna”
 „Tajemnice ptaków, czyli jak funkcjonują, skąd się wokół nas biorą i dlaczego są takie niezwykłe

Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwoliły mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach przyrody i biologii oraz lekcjach wychowawczych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej. Stosowanie metod aktywizujących na swoich lekcjach oraz stosowanie środków technicznych i technologii XXI wieku zaprocentowało lepszymi wynikami uczniów.

4.Jak wykorzystuje Pan/ Pani wiedzę zdobytą na formach doskonalących w podnoszeniu jakości pracy szkoły?
Jeżeli forma dotyczyła pracy z uczniami wykorzystuje ją podczas lekcji, jeżeli mowa była np. o uczniu zdolnym wiedzę wykorzystuje np. na kółkach zainteresowań bądź kieruje uczniów na różne konkursy ( pomagam się im przygotować) forma dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej pomogła mi np. w pisaniu opini o uczniu itp.
Ciekawa konferencja – Dalekowzroczni uświadomiła mi ideę spalarni śmieci – na lekcjach przyrody omawiam ją i dyskutuje o niej wyciągając ciekawe wnioski.
Warsztaty na temat projektów otworzyły mi oczy na temat prawidłowego konstruowania projektów gimnazjalnych.
Kurs Globalizacja a edukacja Globalna – zmienił mój światopogląd na problemy globane którymi zarażałam moich uczniów.
Na konferencji Pytaj badaj Wnioskuj odkryłam nowe metody prowadzenia lekcji jaki i ewaluacji.

5.Jakie elementy bierze Pan/ Pani pod uwagę planując pracę wychowawczą w swojej klasie?
Wiek uczniów
Zespół klasowy( inteligentny lub słabszy mieszany)
Plan wychowawczy
Problemy rodzinne( sytuacja rodzinna –eurosieroty, rozwód, brak rodzica), czy ktoś ma konflikt z prawem
Przeszłość uczniów w poprzedniej klasie ( rozmawiam z byłym wychowawcą)
Planowanie pracy w nowym roku jest dobrą okazją do dokonania pewnych podsumowań i zebrania wniosków na temat tego, co się już zdarzyło w historii kontaktów klasy z wychowawcą i relacji między uczniami. Warto na początku roku poprosić uczniów, aby zastanowili się nad tym, co w klasie jest dobre, warte pielęgnowania, godne pochwały i naśladowania, a co warto zmienić. Informacje te można zebrać w formie anonimowych odpowiedzi, np. na następujące pytania:
• Co ci się w klasie podoba?
• Co ci się podoba w pracy wychowawcy?
• Co chciałbyś w klasie zmienić?
• Co chciałbyś zmienić w pracy wychowawcy
Tworzymy mapę działań wychowawczych
Kiedy już wiadomo, jaki ma być kierunek działań, kolejnym krokiem powinno być zastanowienie się, jak można osiągnąć wybrany cel i pokierować zmianami. Proponuję następujące działanie:
• Opracowywanie celów pracy powinno zakończyć się stworzeniem listy kompetencji (cech osobowościowych, postaw, wiedzy i umiejętności), jakie powinni posiadać uczniowie klasy i które chcielibyśmy kształtować w najbliższym czasie.
• Następnie warto zastanowić się, w jaki sposób te kompetencje powinny przekładać się na konkretne zachowania uczniów.
• Kolejny krok to przeanalizowanie, jakie działania powinniśmy podjąć, aby te zachowania miały szansę pojawić się w naszej klasie, jak możemy motywować uczniów do podejmowania określonych działań.
Cel, który chcemy osiągnąć, musi być pozytywny. Często, planując pracę z klasą, wychowawcy zakładają, że zrobią wszystko, aby uczniowie przestali ściągać, nie spóźniali się, nie wagarowali itp. Takie zmiany bardzo trudno wprowadzić w życie, wiemy bowiem dobrze, czego nie chcemy, ale nadal nie wiemy, co chcemy osiągnąć. W takiej sytuacji trudno jest podjąć działania. Zakładane cele powinny brzmieć: chcę, aby moi uczniowie uczciwie zasługiwali na swoje oceny, aby przychodzili punktualnie do szkoły, aby chodzili na wszystkie lekcje.

Cel musi być także konkretny, to znaczy mieć przełożenie na konkretne zachowania, działania. Jeśli wychowawca planuje np., że jego uczniowie będą dobrymi obywatelami, powinien umieć określić, co takiego mają robić po skończeniu szkoły, żeby mógł stwierdzić, że ten cel został osiągnięty.

Planowany cel powinien być też rozłożony w czasie. Jeśli planowane są jakieś duże zmiany np. w postawach czy zachowaniach uczniów, warto rozłożyć je na mniejsze etapy i spróbować określić, po jakim czasie można spodziewać się efektów działań. Warto kolejne etapy realizacji zamierzonych celów rozłożyć na etapy nauki w szkole, np. kolejne lata nauki lub semestry, miesiące.
Kto jeszcze może pomóc

Analizując przygotowany plan działań wychowawczych warto sprawdzić, czy w jakimś zakresie możemy liczyć na innych pracowników szkoły. Należy pomyśleć o: pedagogu i psychologu szkolnym, bibliotekarce, szkolnej pielęgniarce, lekarzu, być może informatyku itd. Zapraszając takie osoby do współpracy nie tylko ułatwimy sobie realizację pewnych działań, ale także przybliżymy uczniom zadania tych osób, a co za tym idzie, być może usprawnimy również ich pracę.

Plan pracy wychowawczej

Jeżeli nauczyciel ma już opracowane cele swojej pracy, przeprowadził z uczniami diagnozę sytuacji w klasie oraz wie, jak swoje ustalenia przełożyć na konkretne działania, przemyślał, z czyjej pomocy może skorzystać, powinien spróbować stworzyć harmonogram swoich działań. Taki plan powinien uwzględniać wszelkie działania podejmowane przez wychowawcę i klasę, czyli zawierać:
• tematy godzin wychowawczych,
• wyjścia klasy ze szkoły,
• wycieczki,
• spotkania z rodzicami,
• spotkania z zaproszonymi gośćmi,
• spotkania z klasą po lekcjach,
• udział klasy w ogólnoszkolnych uroczystościach,
• zieloną szkołę.
Po wypisaniu tych przedsięwzięć dobrze jest zaznaczyć je w kalendarzu.
Ewaluacja działań wychowawczych Ocena skuteczności własnych działań jest bardzo ważnym elementem pracy wychowawcy. Dzięki dobrze przeprowadzonej ewaluacji może on sprawdzić, czy podejmowane przez niego wysiłki wychowawcze dają zamierzone efekty. Ocenę efektywności podejmowanych działań można zaplanować w tych momentach, w których oceniane są inne aspekty pracy szkoły, tzn. w czasie klasyfikacji po zakończeniu semestru i pod koniec roku szkolnego.

Kilka rad – podsumowanie
Zastanów się, co jest celem twojej pracy wychowawczej, czyli jakich uczniów, jakich ludzi chcesz wychować. Sprawdź, co już udało ci się osiągnąć.
• Zastanów się, w jaki sposób twoje wizje i ideały przekładają się na konkretne zachowania i postawy uczniów.
• Praca wychowawcza może być przyjemnością. Zastanów się, w jaki sposób możesz wykorzystać swoje pasje i zainteresowania w pracy z młodzieżą.
• Nie wszystko musisz zrobić sam, poznaj zasoby swojego zespołu klasowego.
• Rozejrzyj się za sojusznikami wśród innych pracowników szkoły.
• Zaplanuj dokładnie swoje działania.
• Dobrze wykorzystuj i przygotowuj godziny wychowawcze.
• Opracuj sposoby oceny swoich działań.
• Ciesz się z sukcesów, a z porażek wyciągaj wskazówki do dalszej pracy.
Podstawowymi pytaniami, na które chciałam uzyskać odpowiedź były:
√ jakie są relacje między uczniami?
√ jakie normy zachowań panują w grupie?
√ jakie role istnieją w klasie i komu są one „przydzielone”?
√ czy istnieją w klasie konflikty i problemy? jakie?
√ jakie klasa ma mocne strony? co uczniowie uważają za słabe strony naszej klasy?
√ jak grupa komunikuje się z dorosłymi/ z wychowawcą? czy jest otwarta?

6.Jak dokumentuje Pan/ Pani pracę wychowawczą?
Tematy godzin Wyjścia ( karty wycieczek) do dziennika
Rozmowy z pedagogiem i rodzicami
Protokoły z zebrań do teczki wychowawcy
Opinie o uczniu ( pieczęć z sekretariatu i kopia dla siebie)
Samorządność – dzieci opracowują godzinę wychowawczą, nadzoruje godzinę zbieram materiały z lekcji pomoce dydaktyczne np. stworzone przez dzieci
Scenariusze lekcji które prowadzę osobiście np. o feriach czy o środkach odurzających

7.W jakich przedsięwzięciach na rzecz szkoły bierze Pan/ Pani udział?
Doskonale swój warsztat pracy, ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego, wiadomość konieczności pogłębiania wiedzy i doskonalenia metod pracy aktywizujących uczniów, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami komputerowymi.
Aktywna praca na rzecz promocji szkoły
Systematyczna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, ekologii i pomocy społecznej, pozwoliły wyrobić u uczniów potrzebę i nawyk obcowania z przyrodą , kształcenia ich wrażliwości estetycznej i uczulać na potrzeby innych.

Posiadłam dużą wiedzę merytoryczną i dydaktyczną, rozwinęłam swoje zainteresowania i posiadłam nowe umiejętności, uzyskując dodatkowe kwalifikacje.
Tematyka dotycząca ochrony środowiska przewijała się przez cały okres mojego stażu i zaowocowała w postaci:
- ukończenia studiów podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania przyrody
- nawiązaniem współpracy z Myślęcinkiem UKW
- organizacji w szkole imprez o charakterze proekologicznym (Święto Ziemi, Sprzątanie Świata, konkursy ekologiczne i przyrodnicze)

 Uczestniczyłam również w pracach komisji Egzaminu Gimnazjalnego i Sprawdzianu po klasie 6.
 Aktywnie uczestniczę w pracy zespołu matematyczno- przyrodniczego.
 Jestem członkiem Prezydium Rady Pedagogicznej.
 Jestem opiekunem Samorządu uczniowskiego Gimnazjum oraz koła PCK w naszej szkole. W ramach działalności SU GIM organizowałam imprezy oraz akcje np.:
Walentynki (poczta Walentynowa), Dzień Kobiet, Andrzejki, Wielkanoc („Konkurs Na najpiękniejszy koszyk wielkanocny”), Święto wiosny ( organizacja kolorowych dni), z okazji obchodów Święta Szkoły zorganizowałam wybory Miss i Mistera Szkoły oraz pomagałam w organizacji akademii pożegnalnej klas 6 ( pomoc przy dekoracjach), w czasie świąt bożonarodzeniowych Su Ogłosił konkurs na świąteczny plakat lub stroik,.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z Samorządem zorganizowałam Oskary Szkolne ( Przez cały okres stażu starałam się włączać uczniów do prac na rzecz klasy (wystrój sali, gazetka przedmiotowa, gazetka klasowa) na rzecz szkoły (święta obchodzone w szkole np. Dzień Kobiet, Wielkanoc, Pierwszy Dzień Wiosny itp.uzyskałam dwa dyplomy Nauczyciela zaciekawiacza 2012 i 2014)
8.W oparciu o jakie dokumenty planuje Pan/i swoją pracę?. Jakie dokumenty regulują prace szkoły?
• plan rozwoju szkoły
• wewnątrzszkolny system oceniania
• plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły
• regulamin Rady Pedagogicznej,
• Kalendarium,
• Szkolny Program Wychowawczy,
• Program profilaktyki,
• Plany nauczania
• Statut szkoły ( porządek i organizacja w szkole np. promocja uczniów do następnej klasy czy uwzględnienie dni wolnych itp.),
Regulamin SU ( prowadzę su Gim) Plan pracy szkoły, praca z uczniem zdolnym.
Karta nauczyciela, prawo oświatowe, konwencja o prawach dziecka
Wymień dokumenty wewnątrzszkolne i omów jeden z nich.
• Statut,
• Program Wychowawczy,
• Plan rozwoju,
• Plan Pracy,
• Wewnątrzszkolny system oceniania,
• Program profilaktyczny,
• Regulaminy ucznia,
• Regulamin Rady pedagogicznej,
• regulamin samorządu uczniowskiego,
Statut szkoły znajduje się w nim:
• nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania,
• organ prowadzący szkołę,
• organy szkoły: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada szkoły oraz ich kompetencje,
• zakres zadań nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,
• zasady rekrutacji uczniów,
• prawa i obowiązki ucznia
Status określa w sposób ramowy
• organizację szkoły,
• zasady tworzenia i organizacji oddziałów szkoły,
• zasady oraz przypadki podziału na grupy,
• ustalenie czasu trwania zajęć edukacyjnych,
• zasady oceniania,
• zasady zajęć dodatkowych dla uczniów
9.Jaka (jakie) metoda (metody) pracy wydaje się Panu/i najbardziej skuteczna w warunkach Pana/i szkoły?
Metody podające (wykład informacyjny; pogadanka; opowiadanie; opis; prelekcja; anegdota; odczyt; objaśnienie lub wyjaśnienie);
Metody problemowe (wykład problemowy; gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne,; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, burza mózgów);
3. Metody eksponujące (film; ekspozycja; pokaz połączony z przeżyciem);
4. Metody programowane (z użyciem komputera, z użyciem podręcznika programowanego);
5. Metody praktyczne (pokaz; ćwiczenia przedmiotowe; ćwiczenia laboratoryjne; metoda projektów;

10.Jakie własne pomoce, materiały dydaktyczne opracował/a Pan/i w okresie stażu?
Różne karty pracy np. krzyżówki, rebusy, zgadywanki, testy, sprawdziany, własne plansze dydaktyczne, z uczniami wykonaliśmy różne plansze z mapami myślowymi np. dotyczącymi układu pokarmowego, na kółku stworzyliśmy przestrzenny model budowy komórki (z plasteliny i galaretki), kolaż budowy człowieka, złożyliśmy podarowany przez rodzica szkielet człowieka, założyłam hodowle rybek dzięki któremu uczniowie uczą się czym jest hodowla jak się nią zajmować i jak o nią dbać jak również dzięki obecności odstanej wody wykonanie preparatów mikroskopowych np. pantofelka i dzięki temu możliwość obserwacji wpływu różnych czynników środowiskowych na te organizm. W ramach Su posiadam liczne elementy wystroju na różne okoliczności np. otrzęsiny itp. Itp.

11.Jakie elementy swojej pracy poddawał Pani ewaluacji?
Np. Czy wyjścia terenowe są potrzebne uczyniom i co wynieśli z tych zajęć.
Czy skonstruowany przeze mnie test jest klarowny i czytelny dla ucznia czy jest trudny a może za łatwy
Czy działania na rzecz środowiska np. Sprzątanie świata mają sens – czy zmieniają coś w światopoglądzie moich uczniów?
Czy pierwsza pomoc jest ważna?itp

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-06-17, 22:24

12.Proszę podać przykład obrazujący, jak wyniki ewaluacji i diagnoz modyfikują Pana/i warsztatu pracy?
Przykładem obrazującym wynik ewaluacji jest podsumowanie wyjść na różne formy dokształcania uczniów np. Zajęcia na UkW czy myślęcinku Lekcja przeprowadzona w plenerze umożliwia uczniom lepsze zapamiętanie wiadomości poprzez obserwacje, dotyk np. różnych gatunków ptaków. Pragnąc wzbogacić wiedzę swoich uczniów bardzo często współpracowałam z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, Ogrodem Fauny Polskiej – ZOO w Myślęcinku oraz z Kołem Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

13.Proszę sformułować cele lekcji do zaproponowanego przez Panią tematu.
Morza i oceany - podsumowanie wiadomości.
Cele:

Wiadomości:
Uczeń :
- zna pojęcia: wszechocean, morze,
- podaje przyczyny zmiany zasięgu lądów i oceanów,
- wie, jakie kontynenty oblewa każdy z oceanów,
- potrafi podać charakterystyczne cechy wybranych mórz
i oceanów
- umie opisać dno oceanów
- wyjaśnia, dlaczego woda morska jest słona
- wyjaśnia przyczynę przypływów i odpływów

Umiejętności :
Uczeń:
- wskazuje na mapie poszczególne oceany oraz wybrane morza,
- potrafi korzystać z encyklopedii multimedialnej,
- doskonali technikę posługiwania się komputerem,

Postawy:
Uczeń:
- pracuje aktywnie na lekcji,
- potrafi współpracować w grupie,
- umie korzystać z różnych źródeł informacji,

14.W jaki sposób wykorzystał Pan/i wyniki egzaminu zewnętrznego (w zakresie swojego przedmiotu) do doskonalenia swojej pracy w przyszłym roku szkolnym? Proszę wyjaśnić, w jaki sposób uwzględniał/a Pan/i standardy wymagań egzaminacyjnych w nauczaniu?

Zwracam uwagę na tematykę zagadnień podczas egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu po 6 klasie i ewentualne niedociągnięcia omawiam szerzej z następnymi rocznikami.

15.W jaki sposób poinformował/a Pan/i rodziców o swoim (przedmiotowym) systemie oceniania? W jaki sposób zasięga Pan/i informacji od rodziców uczniów o funkcjonowaniu tego systemu? Jak wykorzystuje Pan/i te informacje do ewaluacji i doskonalenia tego systemu?

O przedmiotowym systemie ocieniania informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego w trakcie 1 tygodnia szkoły na zajęciach organizacyjnych i na zebraniach z rodzicami i jeżeli nie mam wychowawstwa to na drzwiach otwartych. Zakres materiału do opanowania na poszczególne stopnie zawsze są do wglądu ( trzymam je w biurku). System oceniania oparty jest na wso.
Z rodzicami porozumiewam się na drzwiach otwartych, dyżurach, poprzez telefon i oczywiście przez e dziennik. Konsultacje w zakresie oceniania zawsze są mi przychylne i nigdy rodzice nie kwestionowali wystawionych przeze mnie ocen. Jeżeli zdarzyłoby się, że rodzic zakwestionuje moją ocenę oczywiście omówie ją wspólnie z rodzicem w oparciu o wso. Wnioski z takich rozmów uwzględnię na zebraniu zespołu przedmiotowego i razem zastanowimy się nad ewentualnymi zmianami w przedmiotowym systemie oceniania.
21.Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
Głównym celem mierzenia jakości jest dostarczenie szkole pełnej, rzetelnej informacji o jej silnych i słabych stronach, o jej efektach. Ma ono doprowadzić do powstania diagnozy aktualnego stanu funkcjonowania szkoły (ewentualnie jej wybranego obszaru, dziedziny bądź czynnika - w zależności od zakresu badania). Informacja taka stanowić będzie podstawę planowania rozwoju szkoły. Rezultatem badania będzie raport, w którym zamieszczone będą wyniki przeprowadzonych analiz. Zakres prowadzonych badań może być różny w zależności od potrzeb szkoły i uzgodnień z dyrektorem.
22. W jaki sposób pracuje Pan/Pani z uczniem mającym trudności w nauce? Jakie metody i formy pracy stosuje Pan/ Pani w pracy z dzieckiem zdolnym (dyslektycznym, niedostosowanym)?

Dodatkowe karty pracy, wcześniej dokonywanie obserwacji uczniów i na tej podstawie porównywanie wyników, opracowanie programu na cały rok jak wspomagać, nad czym popracować by dążyć do wyrównania poziomu.
23. Proszę podać przykłady efektywnej współpracy z rodzicami.
Organizacja wyjść poza teren szkoły, sponsorowanie rodziców w środki dydaktyczne lub inne materiały lub współpraca podczas organizowania festynów, uroczystości, współpraca to także spójność w procesie edukacji dziecka, mam na myśli twoje zauważone trudności, rozmowa z rodzicami nad tym jak wspólnie rozwiązać problem, wysłuchanie oczekiwań rodziców, jeśli wszystko idzie po twojej myśli to jest to właśnie efekt tej współpracy, że razem działacie.

24. Jak Pan/pani promuje szkołę w środowisku lokalnym? Z jakimi instytucjami środowiska lokalnego Pan/Pani współpracuje, w jakim zakresie? Jakie wzajemne korzyści są efektem współpracy ze
środowiskiem lokalnym?

PCK, Wydział drogowy?
zachęcanie do współpracy np.PCK – pierwsza pomoc - szkolenie (pokaz rescutytacji) akcje charytatywne (nakrętki, makulatura, baterie, schroniska) Internet, konkursy między szkolne, wyjścia do kina, teatru.
25. Ewaluacja, sprawowania nadzoru pedagogicznego
Może się przydać, jako orientacja w nowościach MEN z 24 lipca 2013
Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra edukacji narodowej http://men.gov.pl/
Ewaluacja zewnętrzna - wizytatorzy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (DZ. U. Nr 67) mierzenie jakości pracy szkoły, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu przez szkołę wymagań wynikających z jej zadań, jest podstawowym sposobem sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Ewaluacja, to umiejętność opisania swoich działań, ich skuteczności w tym co robiłaś, jakie korzyści mieli twoi uczniowie, co nie wyszło, nad czym trzeba popracować. Tutaj można podać szereg przykładów. Np ewaluacja jakiegoś programu prozdrowotnego, który był realizowany w szkole i którego byłaś np. współautorką (co robiłaś, co poznali uczniowie, jak pracowali, co wynieśli po realizacji tego programu, czego się nauczyli, no i oczywiście co nie wyszło). Myślę, że ewaluacji można poddać także wycieczki szkolne czyli, co wycieczki dały uczniom, jakie korzyści, czy warto organizować tego typu imprezy. Ewaluacja, to umiejętność oceny jakiegoś działania.
26.Gdzie n-l może znaleźć informacje o swojch wynagrodzeniach itp. ( KARTA NAUCZYCIELA)
Minister Edukacji Narodowej: Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister nauki i szkolnictwa wyższego: Lena Kolarska-Bobińska
27.Wymień rozporządzenia , które stosujesz najczęściej w swojej pracy ?
rozporządzenia ,, o podstawie programowej'' stres był duży , ale ciągle zerkałam do swojego sprawozdania na kartkach i mówiłam .Pamiętajcie ,najważniejsze w sprawozdaniu jest napisać zadania ,realizacja i co to dało dzieciom, szkole i tobie !! to pochwaliły ekspertki !!!powodzenia !!!
28. Jak się zachowam gdy stwierdzę, że na lekcji jest uczeń podejrzany o zażycie środka odurzającego? odpowiedziałem tak, że muszę wszystko szybko zorganizować, odseparować ucznia, przeprowadzić rozmowę, poprosić nauczyciela z klasy obok by zaopiekował się uczniami, i powiadomić wychowawcę i dyrektora a potem rodziców i odpowiednie służby (pogotowie).
29.Jakie są różnice między starą a nową podstawą programową?
Odpowiedziałabym, że w starej akcent położony był na opis procesu dydaktycznego, w nowej przesunięty na efekty kształcenia. Czyli nowa podstawa została zapisana językiem wymagań, wskazującym, co uczeń umieć i wiedzieć na koniec etapu.

siwy
Posty: 13
Rejestracja: 2009-01-24, 15:04
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Informatyka
Lokalizacja: śląskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: siwy » 2014-06-30, 20:41

biologica możesz mi wysłać z czego się uczysz?? Mam KN, statut szkoły itp szkolne papiery co jeszzc?? Jak możesz poślij na maila, podać ci na pw ok :)

kate706
Posty: 3
Rejestracja: 2014-04-27, 17:35
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka, Informatyka
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: kate706 » 2014-07-03, 08:43

Cześć wszystkim , ja właśnie jestem przed egzaminem na mianowanego. Na dziś mam ustalony termin 03.07.2014r o godz. 14 . Jestem masakrycznie zestresowana, ale wiem, że muszę z tym sobie poradzić. Siedzę w domu i nie wiem co mam jeszcze zrobić, czytam tą prezentację, ale już sobie powiedziałam STOP. Najbardziej obawiam się pytań, a zwłaszcza żeby się nie skompromitować przed dyrektorem. Zadadzą mi pytanie a jak nic nie odpowiem? Masakra jak się tego obawiam. Później Wam napisze jak było i czego pytali. Stwierdziłam że jak zadadzą coś z prawa oświatowego kosmicznego, powiem że jak bym tego potrzebowała będę szukać w internecie na stronie MEN ;) ....Zrobiłam studia podyplomowe z Administracji i zarządzania oświatą, ale przecież nie uczyłam się pewnych rzeczy co mi w tym momencie nie potrzebne. Jak będę kiedyś startować w konkursie to oczytam się na nowo z tymi rzeczami. Także mam nadzieję że jakoś to będzie. Trzymajcie kciuki i do wieczora ... Boziu ale stresior ....
.

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: iluka » 2014-07-03, 09:00

kate706 pisze:robiłam studia podyplomowe z Administracji i zarządzania oświatą,
to i tak masz łatwiej niż większość zdających.
Nerwy do konserwy i do przodu :!: Będzie dobrze :)

Pokciukam w wolnych chwilach :D

Odezwij się po wszystkim :o
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

beata.rdzanek@wp.pl
Posty: 2
Rejestracja: 2014-07-03, 14:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: świętokrzyskie

Egzamin na mianowanego

Postautor: beata.rdzanek@wp.pl » 2014-07-03, 14:25

Witam wszystkich mam egzamin na mianowanego 17 lipca i trochę się boję. Jestem nauczycielem - logopedą , nie wiem jakich pytań mogę się spodziewać od komisji, może ktoś mi coś podpowie. Będę bardzo wdzięczna :D

beata.rdzanek@wp.pl
Posty: 2
Rejestracja: 2014-07-03, 14:12
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Inne
Lokalizacja: świętokrzyskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: beata.rdzanek@wp.pl » 2014-07-03, 14:27

Witam mam egzamin na mianowanego 17 lipca i strasznie się denerwuję. Jestem nauczycielem logopedą , nie wiem jakich pytań mogę się spodziewać może ktoś mi podpowie :D

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: iluka » 2014-07-03, 14:30

Beatko, wystarczy jak raz napiszesz i wyślesz.

Powyżej masz mnóstwo przykładowych pytań z odpowiedziami w dodatku :)
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

kate706
Posty: 3
Rejestracja: 2014-04-27, 17:35
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka, Informatyka
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: kate706 » 2014-07-03, 17:06

Egzamin o godz 14 ..a o 14.30 już po wszystkim ;) Komisja super!!!! A wszystkich ze swoich dziedzin: ekspert pedagog, drugi ekspert zarówno z kuratorium matematyk, i z nadzoru pedagogicznego miałam informatyka :) ... Moje dziedziny wszystkie !!!
Denerwowałam się strasznie, ale tego nie ominiemy ...stresior będzie zawsze , ale musimy sobie z nim poradzić ...inaczej byśmy nic nie osiągnęli ...
na prezentacje miałam 10 minut więc spieszyłam się strasznie opowiadając wg wymagań, oczywiście przed sobą ją miałam, ale zerkałam bardzo rzadko,... tak żeby się nie pogubić :)
Ale przed sobą mieć to jakaś otucha :)
Miałam pytania:
- ekspert (pedagog) - ma Pani egzaminatora maturalnego z matematyki, w jaki sposób realizuje Pani tą wiedzę w pracy z uczniami? ....
- ekspert (matematyk) - jak w szkole Pani poszła teraz matura? Co Pani o tym myśli? Matura ogólnie w tym roku wypadła bardzo słabo, zwłaszcza z matematyki. Czym jest to spowodowane, pani odczucia i obserwacje?
- z nadzoru - w jaki sposób Pani tworzy program nauczania i jakie przepisy określają go?
- przewodniczący (nie mam pytań)
- dyrektor ( nie mam pytań)
i uściski rąk za chwilę jakąś i gratulacje !!!
jestem w końcu mianowanym a pracuje już w zawodzie 10 lat :)
Także powodzenia, i jeśli komuś mogę pomóc w czymś to pisać.

Awatar użytkownika
iluka
Posty: 3015
Rejestracja: 2012-07-25, 12:23
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Język polski
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: iluka » 2014-07-03, 17:27

kate706
No i bardzo ładnie :!:

GRATULACJE :!: :!: :!:
W życiu bo­wiem is­tnieją rzeczy, o które war­to wal­czyć do sa­mego końca. Paulo Coelho

kate706
Posty: 3
Rejestracja: 2014-04-27, 17:35
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka, Informatyka
Lokalizacja: małopolskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: kate706 » 2014-07-03, 18:15

Dziękuję bardzo i zyczę wszystkim POWODZENIA !!!
Ja zaczynam wakacje, ale do 20 lipca jestem więc mogę w czymś Wam pomóc !!!
;)

Awatar użytkownika
malgala
Posty: 8170
Rejestracja: 2007-07-30, 18:50
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Matematyka
Lokalizacja: łódzkie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: malgala » 2014-07-03, 19:31

kate706, gratuluję.
Teraz odpoczywaj.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:52

31. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów?
W nauczaniu prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.
Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel może realizować na różne sposoby np.
przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania,
Rozróżniamy dwa rodzaje pracy grupowej:
1. Każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach. Pozwala to nauczycielowi na lepsze wykorzystanie możliwości młodzieży, większe zaangażowanie ich w pracę i zwiększenie różnorodności przekazywanej wiedzy. Dodatkowo uczniowie mniej zdolni współpracując z uczniami zdolniejszymi uczą się także od nich. Na początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi często tylko przysłuchują się wypowiedziom swoich kolegów w zespole i powtarzają ich wnioski, ale stopniowo rozpoczynają także próbę własnych sił. Dzięki udanemu udziałowi w pracach i osiągnięciach grupy uczniowie mniej zdolni nabierają więc wiary we własne możliwości i uzupełniają brakujące wiadomości. Praca każdego ucznia w zespole wdraża go do logicznego myślenia i poprawnego formułowania myśli, wniosków, a to m.in. decyduje o jego powodzeniu i rozwoju w klasie. Referowanie wyników pracy grupy nauczyciel może polecić najsłabszemu uczniowi w zespole, a jego wypowiedź inni koledzy będą ewentualnie uzupełniać.
2. Drugi rodzaj pracy grupowej polega na prowadzeniu zajęć z zespołami jednorodnymi, tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach. Pozwala to nauczycielowi na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi grupami i taki ich dobór, aby jak najlepiej były one dopasowane do możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu. Jest to szczególnie użyteczna technika w wypadku lekcji o charakterze ćwiczeniowym oraz lekcji powtórzeniowych.
poprzez urządzanie kółek pozalekcyjnych dla młodzieży,

Ta forma pracy z uczniami może polegać na stworzeniu kółka dla młodzieży zdolnej (można z takimi uczniami realizować program klas wyższych, rozwiązywać zadania konkursowe, olimpijskie itp.) lub na zorganizowaniu spotkań uczniów mniej uzdolnionych (tzw. zajęcia wyrównawcze, na których nauczyciel powtarza z uczniami słabo opanowane partie materiału).

Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych przez zróżnicowane zadawanie prac domowych
Praca domowa to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy dydaktyczno–wychowawczej. Ma ona rozbudzać i kształtować zainteresowania uczniów. Indywidualizacja pracy domowej pod względem stopnia trudności oraz nadawanie jej problemowego charakteru jest bardzo trudne i czasochłonne, ale ma duży wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu (szczególnie tych najzdolniejszych). Dobrze dobrana praca domowa może także zachęcić uczniów słabych do odrabiania zadań domowych.

poprzez stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych,
Stosowanie kart dydaktycznych ma na celu umożliwienie każdemu uczniowi przerabianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Liczba i poziom wykonywanych przez ucznia ćwiczeń zależy od niego samego - dokonuje on samodzielnego wyboru z propozycji przedstawionych w karcie przez nauczyciela.

przez organizowanie różnych konkursów przedmiotowych,

przez wprowadzenie na lekcje gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, krzyżówek, domina itp.

32. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Ci najbliższe?
1. Umiejętność jasnego tłumaczenia, precyzyjnego przekazywania treści
2. Inteligencja
3. Dojrzałość emocjonalna
4. Poczucie odpowiedzialności
5. Sprawiedliwość, obiektywizm, bezstronność
6. Entuzjazm do pracy, zaangażowanie, pasja nauczycielska, motywacja do pracy
7. Łagodność, cierpliwość
8. Zdyscyplinowanie
9. Umiejętności organizacyjne
10. Dobry wygląd zewnętrzny, kultura osobista
11. Umiejętność słuchania
12. Poczucie humoru
13. Otwartość poznawcza i emocjonalna
14. Rozumienie innych także drogą pozaintelektualna - wczuwanie się, empatia
15. Umiejętność korzystania z informacji na swój temat
33. Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
• zaangażowanie ucznia,
• wkład pracy i staranność wykonania,
• zgodność z tematem i zagadnieniem,
• poprawność merytoryczna odpowiedzi uczniów
• stan wiedzy ucznia
• język którym się posługuje
• możliwości ucznia
34. W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełniasz się najlepiej?
Prowadzenie koła przyrodniczego w szkole podstawowej.

35. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają Ci się najlepsze?
metody aktywizujące, metoda w grupach lekcje z grami dydaktycznymi

36. Jak dążysz do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizją absolwenta?
Z punktu widzenia psychologii uczeń kończący gimnazjum znajduje się w połowie fazy dojrzewania. Osiąga stabilizację emocjonalną i dojrzałość społeczną. Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań pedagogiczno - psychologicznych powinien być dobrze przygotowany:
• do pełnienia dalszych ról społecznych ,
• przemyślanego wyboru stylu życia ,
• owocnego poszukiwania kierunku kształcenia .
Zgodnie z oczekiwaniami, absolwent Gimnazjum będzie realizował i cenił wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i nauczania.
Będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę, będzie wrażliwy na piękno, będzie reagował na krzywdę innych.
W dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, opanowanie, prawdę. Absolwent naszego gimnazjum przejawiać będzie zainteresowanie życiem społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, a wkrótce stanie się aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego. Chętnie będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i w różnych jego formach będzie realizował potrzeby samorealizacji.
Absolwent będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie uznawane. Będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji i wolności. Umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas 3-letniej nauki, dla dobra swojego, innych i ojczyzny.

37. Jak planujesz i wdrażasz współpracę z rodzicami?
Nauczyciele powinni zabiegać o stałe kontakty z domem rodzinnym, gdyż są one gwarancją powodzenia w prowadzeniu dobrze pojętych oddziaływań wychowawczych. Najważniejsze są kontakty stałe, bezpośrednie i indywidualne. To właśnie rozmowa jest często pierwszym osobistym kontaktem między nauczycielem a rodzicem. Poprawnie przebiegająca rozmowa może dać obu stronom wiele korzyści, np: lepiej się poznać, wzbudzić zaufanie, ograniczyć błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli, pomóc w jednolitym oddziaływaniu. Nawiązywane są one z reguły, kiedy uczeń znajduje się w sytuacji trudnej, której nie może pokonać.
Przepis na dobrą współpracę z rodzicami:
1. Zawsze pamiętaj o odpowiednim powitaniu i uśmiechu.
2. Przygotuj program spotkania i staraj się trzymać dyscyplinę czasową, podziękuj za obecność.
3. Zaplanuj spotkania umożliwiające wzajemną identyfikację i poznanie siebie.
4. Przedstaw misję i wizję pracy placówki. Podkreślaj mocne strony.
5. Bądź pozytywny, dobrze przygotowany, przekonujący i zaangażowany.
6. Słuchaj rodziców i na końcu wyciągaj wnioski.
7. Podkreślaj w rozmowie z rodzicami znaczenie dobrych chęci dziecka , wysiłku i gotowości do pracy.
8. Wyznaczaj granice poufałości i partnerstwa.
9. Podtrzymuj rodziców w ich roli opiekuna i wychowawcy dziecka, nie krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
10. Rozmawiaj, a nie wygłaszaj mowy i nie przekazuj samych komunikatów.
11. Od pierwszych chwil spotkania z rodzicami dbaj o porozumienie na płaszczyźnie wspólnych wartości.
12. Mów dobrze o innych nauczycielach, podkreślaj ich mocne strony.
13. Staraj się dyplomatycznie rozwiązać problem.
14. Zadbaj o dostarczenie rodzicom dobrej informacji.
15. Bądź życzliwym doradca edukacyjnym i rozwojowym dziecka, a nie egzekutorem jego wiedzy i umiejętności.
W trakcie indywidualnych spotkań i rozmów z rodzicami nauczyciel powinien:
1. Wybrać miejsce do rozmowy, w którym rodzic czuje się dobrze.
2. Nawiązać kontakt wzrokowy, który będzie wspierał rodzica.
3. Wykazać zainteresowanie problemem zgłaszanym przez rodzica.
4. Powtarzać istotne dla rozmowy słowa.
5. Zadawać pytania otwarte.
6. Wypowiadać ponownie wyrażone przez rodzica poglądy w celu ich uporządkowania.
7. Nie okazywać znudzenia, zniecierpliwienia, czy wrogości.
8. Pozwolić rodzicowi wypowiedzieć się do końca.
9. Nie wyciągać wniosków zanim rodzic nie skończy swojej wypowiedzi.
10. Nie osądzać.
11. Nie mówić za dużo.
12. Nie przerywać rodzicowi.
13. Nie zadawać wielu pytań, gdy rodzic zastanawia się nad odpowiedzią.
38. Jakie korzyści wyniosłeś z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i jak wykorzystasz je w prowadzeniu swoich zajęć?
Uczestniczenie na zajęciach opiekuna stażu oraz prowadzenie lekcji w jego obecności, pozwoliło mi na korygowanie błędów popełnianych podczas zajęć,
• wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy,
• poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu,
• doskonaliłam umiejętności organizacyjne,
• analizowałam podjęte zadania
39. Scharakteryzuj wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej rozwiązania.

Opis i analiza przypadku problemu edukacyjno – wychowawczego.
1. Identyfikacja problemu
Zjawisko, którym się zajęłam, to "Uczeń klasy VI szkoły podstawowej mający trudności w nauce"
Chłopiec jest sympatycznym, wesołym, lubianym i akceptowanym przez kolegów.
Należy do grupy uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce. W klasie VI po rozmowie z matką, uczeń został przebadany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i otrzymał opinię dotyczącą obniżenia wymagań. W domu pomocą w nauce zajmowała się dotychczas matka. W szkole otoczony był z mojej strony i ze strony innych nauczycieli dodatkową opieką ze względu na trudności w nauce. Uczęszczał na dodatkowe zajęcia, które prowadziłam z matematyki. Osiągał słabe wyniki w nauce, ale nie był dotychczas zagrożony z żadnego przedmiotu. Uczeń w miarę możliwości udzielał się do prac społecznych, dbał o wygląd klasy, nie sprawiał problemów wychowawczych. Do szkoły przychodzi zawsze matka. Matka uczestniczyła we wszystkich spotkaniach z wychowawcą, kontaktowała się również w innych terminach.
Na istnienie problemu wskazują:
o zagrożenie ocenami niedostatecznymi na I półrocze z przedmiotów: , język angielski, matematyka.
o bardzo niskie oceny cząstkowe,
o uwagi w zeszycie wychowawcy klasowego o bardzo częstym nie przygotowaniu do lekcji.
Zwróciłam uwagę na ten problem, ponieważ jestem wychowawcą klasy, do której uczęszcza ten uczeń. Chcę mu pomóc w przezwyciężaniu trudności w nauce i otrzymaniu promocji do następnej klasy. Jest to również mój obowiązek.
2. Geneza i dynamika zjawiska

Przeanalizowałam następujące dokumenty szkolne:
o dziennik lekcyjny ze szkoły podstawowej klas I - III
o arkusze ocen
o zeszyty przedmiotowe ucznia,
o zeszyty ćwiczeń,
o prace klasowe,
o opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami, którzy uczyli chłopca w klasach I – III oraz z tymi, którzy uczą obecnie. Przeanalizowałam opinię wydaną przez poradnie. Prowadziłam ukrytą obserwację ucznia. Pomagali mi w tym nauczyciele różnych przedmiotów. Prowadzono obserwację na zajęciach z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, historia. Byłam w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, prowadziłam rozmowy z uczniami.
Przeprowadziłam rozmowę z matką.
Wyniki arkusza obserwacji, ankiet, wywiadów były bardzo zbliżone do siebie. Chłopiec jest często nieprzygotowany do lekcji, aczkolwiek odrabia prace domowe, nie przynosi na lekcję potrzebnych przyborów tłumacząc się, że zapomniał. W pracach domowych zawsze pomaga mu matka, często uzupełnia mu zeszyt ćwiczeń z matematyki i innych przedmiotów.
Na podstawie analizy dokumentów szkolnych, ankiet, arkuszy obserwacji, wywiadów, rozmów, stwierdziłam, że ten problem istniał już w klasie I szkoły podstawowej.
Nasilenie problemu było różne. W pierwszym półroczu klasy V, wtedy uczeń był zagrożony na półrocze dwoma ocenami niedostateczne. W następnym roku szkolnym uczeń został przebadany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wyniki tych badań wykazały na obniżony poziom zdolności umysłowych chłopca poniżej norm wiekowych. Tak samo jak i poziom inteligencji słownej. Obniżony poziom bezpośredniej pamięci wzrokowej struktur graficznych oraz poniżej norm wiekowych jego sprawność grafomotoryczną.
Uczeń wskazuje trudności zarówno w zadaniach intelektualnych jak i wykonaniowych. Dotyczą one zwłaszcza rozumowania logicznego, arytmetycznego, tworzenia abstrakcji, posługiwania się analogią i uogólnieniami, rozumienia obowiązujących norm społecznych. Uczeń nieco lepiej radzi sobie z ujmowaniem związków przyczynowo – skutkowych na podstawie materiału obrazkowego. Dysponuje dobrą pamięcią bezpośrednią (świeżą), ale nie zawsze umie korzystać z tych funkcji. Aktywność poznawcza jest nie wielka stąd niski poziom wiedzy ogólnej i praktycznej o świecie, ograniczony zasób słownictwa, słaba zdolność wysławiania. Funkcje wzrokowo – ruchowe są zaburzone szczególnie w analizie i syntezie wzrokowej, pamięci figur geometrycznych, adekwatności spostrzegania. Wskazane było:
o obniżenie wymagań edukacyjnych,
o zapewnienie bieżącej pomoc w nauce oraz stosowanie pochwał, nagród aby wzmocnić motywację ucznia
o kształtowanie samodzielności, właściwej samooceny oraz chęci do nauki poprzez wzmacnianie jego dobrych stron.
Natomiast matce udzielono wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, zalecono dyscyplinę, stałe pory odrabiania lekcji oraz pisanie z pamięci.

Hipoteza: Niepowodzenia ucznia mają ścisły związek z trudnościami opanowania materiału nauczania, wynikającymi z obniżonego poziomu zdolności umysłowych
3. Znaczenie problemu

Niepowodzenia w nauce szkolnej mają ogromne znaczenie dla ucznia, ale również dla klasy i szkoły. Uczeń otrzymując oceny niedostateczne może powtarzać klasę, co w rezultacie doprowadzi do wydłużenia nauki szkolnej. Negatywne oceny mogą przyczynić się do tego, że powstanie uraz w psychice i przestanie się uczyć. Nie zawsze oceny niedostateczne motywują do większego wysiłku. Jest to uzależnione od odporności psychicznej dziecka.
Problem dotyczy również klasy, ponieważ zostanie obniżona średnia klasy i wszyscy uczniowie będą niezadowoleni z takiego stanu rzeczy.
Wpływa to również na ogólny wizerunek szkoły. Uczniowie chętniej uczęszczają do takiej szkoły, w której 100% uczniów zdaje do klasy programowo wyższej. Zadaniem wychowawcy jest podjąć takie działania aby uczeń mógł pokonać trudności szkolne i zdać do klasy programowo wyższej. Pozostawienie tego problemu bez jakichkolwiek działań mogłoby doprowadzić do jeszcze większych zaległości u chłopca, a w rezultacie musiałby powtarzać klasę.
4. Prognoza

Na podstawie własnych doświadczeń oraz fachowej literatury wiem, że zastosowane działania nie zawsze przynoszą rezultat, ale zaniechanie ich pogłębiłoby jeszcze problem. Uważam, że zastosowane formy pomocy przyniosą zamierzony skutek. Chłopiec chętniej będzie uczęszczał do szkolne, uwierzy we własne siły i włoży maksimum wysiłku, aby jego oceny cząstkowe i końcoworoczne były pozytywne, a w rezultacie otrzyma promocję do następnej klasy.
5. Proponowane rozwiązania

Cel: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w nauce

Zadania:
o bieżąca pomoc koleżeńska z przedmiotów, z których uczeń miał oceny niedostateczne – wychowawca klasy, uczniowie tej klasy,
o indywidualizacji wymagań – nauczyciele przedmiotów,
o ścisła współpraca z domem rodzicielskim – wychowawca klasy,
o motywowanie ucznia do wzmożonej pracy – wychowawca klasy, nauczyciele.
6. Wdrażanie oddziaływań

Jako wychowawca klasy przeprowadziłam rozmowę z nauczycielami i zaproponowałam wyżej wymienione działania jako środki mające pomóc chłopcu w nauce. Wszyscy nauczyciele chętnie zgodzili się na moją propozycję. Na lekcjach zaczęli indywidualizować wymagania, dostosowując je do możliwości ucznia. Oceniali także wysiłek włożony w przygotowanie zadań. Najmniejsze nawet pozytywne efekty zauważali i nagradzali pochwałą.
Następnie przeprowadziłam rozmowę z klasą. Uświadomiłam młodzieży, że ich kolega potrzebuje pomocy w nauce. Do pomocy zgłosili się ochotnicy. Ustaliliśmy konkretne dni, w których będzie odbywała się pomoc. Mogłam więc tego dopilnować i pomóc uczniom wyjaśnić niezrozumiałe treści.
Rozmawiałam również z matką chłopca, która bardzo chętnie współpracuje ze szkołą i wyraziła chęć by uczniowie pomagali synowi w domu. Ponadto matka nadal miała pomagać w odrabianiu prac domowych oraz kontrolować przygotowanie do zajęć lekcyjnych. Wspólnie ustaliliśmy, że rodzice będą się kontaktować z wychowawcą raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba to częściej. Przeprowadziłam wiele rozmów z uczniem zwracając szczególną uwagę na zmotywowanie go do dalszej pracy. Wspólnie analizowaliśmy jego osiągnięcia oraz porażki starając się wyciągnąć wnioski do dalszego działania. Starał się zdobyć zaufanie dziecka, by mógł bez przeszkód zwrócić się do mnie o pomoc, gdy tego potrzebował.
Na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego zastosowałam ćwiczenia oraz prowadziłam rozmowy mające na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie. Ponieważ uczeń bardzo często zapominał co ma się nauczyć na następna lekcje wprowadziłam kartki na których jedna z uczennic, która najczęściej pomagała mu z języka angielskiego, zapisywała materiał który był do opanowania. W ten sposób matka mogła kontrolować na bieżąco braki w nauce i im przeciwdziałać systematycznie ćwicząc z dzieckiem.
7. Efekty oddziaływań

Już po miesiącu intensywnej pracy widać było efekty. Liczba niedostatecznych ocen cząstkowych wyraźnie zmalała. Uczeń sam przypominał o zajęciach z kolegami i koleżankami. Chętnie przychodził do szkoły. Zaczął zgłaszać się na lekcjach. Uwierzył, że może przezwyciężyć trudności. Często opowiadał z zadowoleniem o swoich "nowych" pozytywnych ocenach podczas lekcji przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
W maju przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami, wszyscy stwierdzili znaczną poprawę wyników chłopca, jednak zauważyli że nie uzupełnił jeszcze wszystkich braków. Ustaliliśmy, że podjęte zadania należy dalej wdrażać, gdyż uczeń wciąż potrzebuje pomocy. Na podstawie analizy dokumentów szklonych, rozmów z nauczycielami stwierdzam, że uczeń otrzyma promocje do klasy programowo wyższej.
Uważam, że zastosowane przeze mnie oddziaływania przyniosły zamierzone efekty. Uczeń uwierzył we własne siły. Jego motywacja do nauki zwiększyła się czego efektem, były lepsze oceny cząstkowe oraz promocja do następnej klasy.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:54

40. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np: w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen?
Rozporządzenie MEN i S z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

41. Jaki program nauczania wybrałeś i dlaczego ten, a nie inny? Wybrałam program nauczania „Tajemnice przyrody” (programy odpowiadają podręcznikom) ponieważ jest on dostosowany do wiedzy uczniów i odpowiada wymaganiom do sprawdzianu po 6, oraz „Świat biologii” ponieważ dostosowane są do egz.gim . Obejmuje wszystkie umiejętności, jakie będą im potrzebne , dość dobrze rozbudowany zeszyt ćwiczeń można powiedzieć również że rozwija w uczniach umiejętność pracy samodzielnej itp

42. Wyjaśnij kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze.
Art. 42.
1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
Art. 42a.
1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę może nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole lub placówce.

2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.

3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole - dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.

43. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach przyrody?
• podczas lekcji powtórzeniowych lub ćwiczeniowych
• prezentacje multimedialne na lekcjach powtórzeniowych lub wprowadzających nowe zagadnienia
• Internet jako źródło informacji,
• opracowanie testów sprawdzających
• wykorzystanie stron www.wsip.pl gdzie znajdują się testy i zadania sprawdzające wiedzę uczniów wraz z punktacją oraz prezentacje multimedialne.
44. Jak rozwiązujesz konflikty powstające w zespole klasowym?
Poprzez:
• rozmowy indywidualne z uczniami
• pogadanki na godz. z wychowawcą
ćwiczenia integracyjne wg dostępnych na rynku pozycji książkowych dot. metod. wychowawczych (mam na myśli książki ze scenariuszami lekcji) pomoc innych nauczycieli i rodziców (rozmowy indyw., lekcje)
Jak rozwiązujesz problemy wychowawcze w klasie? Kogo prosisz o pomoc?
> - staram się rozmawiać,
> - dociekać przyczyny konfliktów,
> - szukam sposobu rozwiązania konfliktu,
> - pozwalam wypowiedzieć się obu stronom
> O pomoc proszę dyrektora szkoły lub rodziców nie kiedy innych nauczycieli wychowawców, opiekuna stażu
> Kogo proszę o pomoc:
> - innych uczniów (w zależności od problemu)
> - samorząd klasowy
> - pedagoga
> - rodziców ucznia
> - wicedyrektor, która zajmuje się problemami wychowawczymi
• > - dyrektora ( w najgorszych wypadkach)
45. Kto powołuje dyrektora placówki? Art. 36a
1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. 2, powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.
2. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2. 3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:
1. po dwóch przedstawicieli:
a. organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o ile nie jest nim organ prowadzący szkołę,
c. rady pedagogicznej,
d. rodziców, a w przypadku placówek opieki całkowitej - rady placówki,
2. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.
6. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
7. W przypadku szkół i placówek, o którym mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1, w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rodziców.
8. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. 8. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
10. Przepisy ust. 1-9 i art. 37 nie dotyczą szkół prowadzonych przez ministrów: właściwego do spraw obrony narodowej i właściwego do spraw sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.
46. Jak długo trwa rok szkolny?
odpowiedź: do 31 sierpnia

47. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np. kontraktowym?
Art. 10.
1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.

4a. (uchylony).

5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
a. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
b. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
c. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
d. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
e. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
f. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
1. nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5;
2. w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.

5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust. 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.

Awatar użytkownika
biologica
Posty: 100
Rejestracja: 2014-02-03, 20:40
Kto: nauczyciel
Przedmiot: Przyroda
Lokalizacja: kujawsko-pomorskie

Re: Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi

Postautor: biologica » 2014-07-08, 19:54

48. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
• zebrania z rodzicami (proszę rodziców, którzy mają problemy np. finansowe o pozostanie po zebraniu i oferuję im skorzystanie z pomocy socjalnej oferowanej przez szkołę)
• wywiad z poszczególnymi uczniami
• ankiety i kwestionariusze z książek ze scenariuszami lekcji wych. i wywiad rodzinny,
• ankietowanie uczniów i rodziców
49. Jak motywujesz uczniów do pracy?
• dodatkowymi ocenami za udział w konkursach czy uczęszczanie na kółko przyrodnicze
• dodatkowymi ocenami za przygotowanie coś extra (ponad program czy zajęcia lekcyjne)
• poprzez metody aktywizujące (debaty, dyskusje, burza mózgów) i pochwały

50. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego?
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:
a. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
b. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
c. dyrektor szkoły;
d. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
e. na wniosek nauczyciela przedstawiciel związków zawodowych
51. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
Uświadamianie uczniom celów operacyjnych wpływa bezpośrednio na ich motywację. jeśli mówimy uczniowi, że np. dzisiaj nauczy się rozpoznawać liście drzew i uczeń widzi cel tego i efekty, sprawia to że chętniej bierze udział w zajęciach; uczeń musi wiedzieć po co coś robi. jeśli nie wie, może wydawać mu się to bez sensu i zdemotywować go.
Cele operacyjne są to jasno wyrażone, zamierzone osiągnięcia uczniów. Składają się one z trzech części (składniki konstytutywne):
1a. Zachowanie (czynność) ucznia
1b. Treść czynności
• opis zachowania końcowego ucznia wyrażony czasownikiem operacyjnym;
• przedmiot – temat – materiał, którego działanie dotyczy
2. Warunki
• okoliczności, w jakich działanie ucznia ma mieć miejsce (dane, środki, ograniczenia)
3. Kryterium (ilościowe lub jakościowe)

52. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie znasz formy doskonalenia zawodowego?
1. Krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,
2. Kursy doskonalące i kwalifikacyjne prowadzone w ramach kształcenia ustawicznego nauczycieli,
3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wynikające z planów rozwoju zawodowego nauczycieli szkół,
4. Doradztwo zawodowe organizowane przez nauczycieli doradców przedmiotowo-metodycznych, dla nauczycieli określonych specjalności na danym terenie, w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli,
5. Konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów lub innych ekspertów w systemie oświaty w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i szkół.
53. Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela? Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
§ 22.
1.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 art. 42 KN lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 art. 42 KN.
2. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

4. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 23.
1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole.

2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień nauczyciela.
3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.6 KN:
• Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 art.42 KN w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który obowiązki kierownika pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownika.
§ 24.
1. Nauczyciel może być obowiązany do realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.
2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli.

§ 25. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy z wyjątkami przewidzianymi przepisami Karty Nauczyciela.

54. Jakie kompetencje posiada rada pedagogiczna?
- zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
- podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
- opiniodawcze: opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- projekt planu finansowego szkoły
- wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
- propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w ramach wynagrodzenia
- ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
- może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby pełniącej kierownicze stanowisko

55. Czym się różnią Rada Rodziców i Rada Szkoły?
- statut szkoły określa liczbę członków i sposób wyboru rady, kadencja rady trwa 3 lata, z możliwością zmiany co roku 1/3 składu. Do rady wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice, uczniowie, łącznie co najmniej 6 osób
Rada:
- uchwala statut szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły, może wystąpić z wnioskami o ocenę pracy szkoły, nauczyciela
dyrektora,
- opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji pedagogicznych,
- ocenia organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
- pracuje wg Regulaminu, który może określić sprawy omawiane bez udziału uczniów
- w posiedzeniach z głosem doradczym może brać udział dyrektor szkoły. Powstania rady pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek 2 z 3 podmiotów (rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców)
56. Na podstawie jakich dokumentów oceniam wyniki uczniów ? (wymieniłam rozporządzenie i wso w statucie)


Wróć do „Awans zawodowy nauczyciela”

cron