Dodaj publikację
Autor
Adam Kuceła
Data publikacji
2008-04-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
211

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Artykuł dotyczy prowadzenia zespołu gitarowego w szkole muzycznej. Zawiera opis niezbędnych czynności, jakich powinien dokonać nauczyciel w czasie pracy z grupą uczniów. Jest oparty na moich własnych wieloletnich doświadczeniach z pracy w placówkach kształcenia artystycznycznego. To fragment mojej pracy licencjackiej pt. Metody pracy z zespołem gitarowym w Szkole Muzycznej I Stopnia.
 Pobierz (doc, 41,0 KB)

Komentarze

olciafasolcia26, 2009-06-25

Nieźle :) Ja prowadzę od 3 lat zespół gitarowy w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczyłam dzieciaki od podstaw w ramach zajęć dodatkowych z muzyki i powiem że przyjęło się w artystyczne życie szkoły :)

Podgląd treści


Adam Kuceła
Nauczyciel gry na gitarze
PSM I st. w Świdnicy

Efektywne lekcje z zespołem gitarowym

Problematyka prowadzenia zespołów gitarowych i metody nauczania, jakie można wdrażać w czasie lekcji są zagadnieniem rozległym, nurtującym pedagogów szkół muzycznych. Dla uzyskania sukcesu w pracy z grupą (powyżej duetu) ważnym jest przemyślana organizacja zajęć:
1. Środki techniczne: - Odpowiedniej wielkości klasa pozwalająca na ustawienie zespołu.
- Odpowiednia ilość pulpitów pod nuty, krzeseł, właściwe oświetlenie.
- W miarę możliwości ujednolicenie pod względem jakości gitar uczniów (nauczyciel powinien działać w kierunku uświadomienia uczniom i ich rodzicom, jak niezwykle ważną i korzystną w edukacji jest inwestycja w dobrej klasy instrument).
- Ubiór do występów (to zagadnienie wymagające ustaleń pomiędzy uczestnikami zespołu, rodzicami i nauczycielem). Wymaga akceptacji wszystkich zainteresowanych. Nauczyciel powinien sugerować pewną ideę do realizacji pomysłu np. ubiór powinien być odświętny, ale nie musi być uniformem. Korzystnym jest identyczny u wszystkich pewien detal w ubiorze.
- Przygotowanie materiału nutowego dla wykonawców (czasami wymaga wkładu pracy uczniów np. rozcięcie kopii partytury w celu skrócenia realizowanego zapisu o wyznaczony głos - nuty mogą zmieścić się na pulpicie).
2. Sprawy organizacyjne: nauczyciel po dokonaniu przydziału uczniów do poszczególnych głosów powinien objaśnić, jak należy przygotować salę do próby. Uczestnicy zespołu powinni zajmować miejsca wcześniej przez siebie przygotowane (ustawienie krzeseł, pulpitów, podnóżków, nut). Następnie każdy znając swoje miejsce – wykonywany głos, zajmuje odpowiednie krzesło (siedzący z instrumentami uczniowie nie powinni sobie wzajemnie przeszkadzać zbyt małym odstępem pomiędzy sobą. Zwykle chwytnia jest niebezpiecznie blisko głowy ucznia siedzącego obok. Nauczyciel powinien dopilnować, aby zachowane zostały bezpieczne odległości a także uświadomić to uczniom). Po wyjęciu gitar z pokrowców lub futerałów następuje zestrojenie instrumentów (początkowo przez nauczyciela, a w trakcie kolejnych spotkań sposobem omówionym poniżej).
3. Nauka strojenia instrumentów: jest ważnym, aby uczniowie zostali przygotowani do samodzielnego strojenia gitar (na zajęciach indywidualnych wprowadzam uczniów w tę problematykę już od pierwszego roku nauki). Preferuję następującą metodę:
Należy ustalić, który z uczniów najlepiej radzi sobie ze strojeniem swojej gitary (intonacja, sprawność – czas strojenia). Wybrana osoba będzie rozpoczynać czynności strojenia instrumentów w zespole od nastrojenia własnej gitary. Następnie pozostałe osoby stroją się wg pustych strun od „instrumentu wzorcowego”. Wdrożenie tej metody wymaga pomocy nauczyciela w początkowym okresie, jednakże stopniowo należy usamodzielniać członków zespołu i ewentualnie korygować efekt końcowy.
4. Dobór repertuaru: oparty o dostępne w bibliotece szkolnej materiały byłby niezwykle ograniczony. Zgromadzenie interesujących utworów wymaga zainteresowania nauczyciela. Poszukiwanie może iść w kilku kierunkach (także zależnie od posiadanych funduszy szkolnych i prywatnych):
- Co w danym momencie jest ...