Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 12754

Reflections on the article - Principles for code choice in the foreing language classroom: A focus on grammaring by Glenn S. Levine (2018-10-15) Języki obce
Reflections on the article - Principles for code choice in the foreing language classroom: A focus on grammaring by Glenn S. Levine
Reflections on the article „The Craft so long to lerne: Aspects of time in language learning” by Rebecca Oxford. (2018-10-15) Języki obce
Reflections on the article „The Craft so long to lerne: Aspects of time in language learning” by Rebecca Oxford
Scenariusz Cudaczek Wyśmiewaczek –spotkanie z lekturą (2018-10-13) Nauczanie początkowe
Scenariusz dotyczy znajomości lektury pt. „Cudaczek Wyśmiewaczek” Julii Duszyńskiej. Dzieci przeprowadzają wywiad z Cudaczkiem, piszą list, tańczą i przygotowują koreczki. Starają się przekonać Cudaczka, aby się przemienił i miał serce ...
Halloween Treasure Hunt - gra aktywizująca (2018-10-11) Języki obce
Zagadki-rymowanki, dzięki którym uczniowie zarówno powtórzą słownictwo związane z Halloween, jak również będą się świetnie bawili szukając schowanych łakoci. Jeżeli nauczyciel nie ma możliwości schowania w sali cukierków (w podanych ...
Wyznaczanie oporu elekrtycznego i mocy prądu (2018-10-11) Fizyka
Karta pracy dla gimnazjum lub szkoły podstawowej. Wyznaczanie oporu i mocy na podstawie pomiarów natężenia prądu oraz napięcia elektrycznego.
WebQuest - Pomaganie jest fajne (2018-10-10) Inne
WebQuest to działalność badawcza, w której większość lub wszystkie informacje wykorzystane przez ucznia pochodzą z Internetu. WebQuest jest tak zaprojektowany, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ...
Scenariusz lekcji geografii "Regiony turystyczne świata" (2018-10-09) Geografia
Scenariusz lekcji dla klasy II liceum ogólnokształcącego realizującej program w zakresie rozszerzonym na bazie podręcznika wydawnictwa Nowa Era. Lekcja realizowana metodą projektu.
Awans zawodowy (2018-10-08) Awans zawodowy
Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju zawodowego (2018-10-08) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Plan Pracy Świetlicy I - III 2 5,0 (2018-10-08) Inne
Niniejszy plan dostosowany jest do potrzeb grupy uczniów klas I - III. Plan ten powstał w oparciu o materiały zaczerpnięte z czasopisma "Świetlica w szkole". Zawiera również bloki tematyczne, które ...