Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 12856

Ukryty rysunek - dyktando graficzne. 1 5,0 (2018-12-05) Biblioteki szkolne
Kodowanie bez prądu - do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej lub bibliotece.
Test/ zestaw zadań z literatury modernizmu. (2018-12-05) Język polski
Test zawiera zestaw zadań z literatury Młodej Polski, zagadnienia dotyczą poezji i utworów literackich, pojęć literackich. Zadania ułożone są z wykorzystaniem wymagań do egzaminu maturalnego uczniów klasy III LO.
Test z zagadnień dotyczących II wojny światowej. (2018-12-05) Język polski
Test z języka polskiego dotyczący zagadnień z tematyki II wojny światowej i literatury powojennej, przeznaczony dla III klasy liceum ogólnokształcącego (lub technikum). Sprawdza znajomość lektur i tekstów literackich, pojęć dotyczących ...
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego. (2018-12-05) Język polski
Test sprawdzający wiedzę po gimnazjum z języka polskiego dla klas 1 LO i Technikum. Test sprawdza znajomość zagadnień z wiedzy z języka polskiego dotyczących literatury, znajomość utworu literackiego.
Ankieta ewaluacyjna. (2018-12-03) Języki obce
Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli języka niemieckiego kierowana do uczniów.
Scenaiusz uroczystości 1 5,0 (2018-12-03) Uroczystości
Scenariusz uroczystości z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę z fragmentami rozbiorów Polski, wskazówkami wykonania i propozycją utworów muzycznych.
Quiz muzyczny. 1 5,0 (2018-12-02) Muzyka
Interaktywna prezentacja - Quiz muzyczny. Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII.
Polska -moja ojczyzna. (2018-12-02) Nauczanie początkowe
Lekcja o Polsce z wykorzystaniem metod aktywizujących
Metoda aktywizująca na lekcji języka angielskiego. Gra językowa - Film guessing game. (2018-11-29) Języki obce
Celem zastosowania tej metody aktywizującej na lekcji angielskiego jest przełamanie bariery językowej uczniów oraz rozwijanie płynności wypowiadania się w języku angielskim. Gra odbywa się w swobodnej atmosferze, co sprzyja procesowi ...
Pole równoległoboku i rombu. (2018-11-27) Matematyka
Przypomnienie i utrwalnie wiadomości o polach równoległoboku i rombu, wyprowadzenie wzorów na pole równoległoboku i rombu.