Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 12049

Projekt edukacyjny "Dookoła świata" (2017-10-15) Szkolnictwo specjalne
Projekt edukacyjny został opracowany na podstawie publikacji Kulczyk Foundation pt."Wiem. Czuję...Pomagam!" inspirowany programem telewizyjnym "Efekt Domina". Scenariusze są doskonałą okazją do rozbudzenia empatii i otwarcia na problemy innych, a także ...
Kartkówka (2017-10-15) Języki obce
Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym.
Plan wynikowy (2017-10-15) Języki obce
Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy 7 Szkoły Podstawowej na podstawie podręcznika "Aha Neu 7".
Plan wychowawczy (2017-10-15) Inne
Plan wychowawczy dla klasy VII Szkoły Podstawowej w ZSK w Piszu.
Zielnik - tabele z opisem roślin (2017-10-11) Biologia
Opisy roślin zestawione w tabelkach do wykorzystania w zielniku.
Szkolny konkurs matematyczny dla klas 5-6 (2017-10-11) Matematyka
Szklony konkurs matematyczny składa się z 5 zadań otwartych i 15 zamkniętych.
Irregular verbs metodą stacji uczenia się (2017-10-10) Języki obce
Irregular verbs metodą stacji uczenia się, przy wykorzystaniu plakatu z tabelą czasowników nieregularnych.
Karta pracy - jako ewaluacja zajęć do scenariusz lekcji "Sporządzanie ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe" (2017-10-08) Przedmioty zawodowe
Karta pracy - jako ewaluacja zajęć do scenariusz lekcji "Sporządzanie ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe". Karta ta jest podsumowaniem lekcji - zajęć praktycznych dot. sporządzania pierogów.
Karta pracy zał. 1 do scenariusza lekcji " Ciasta zarabiane na stolnicy - ciasto pierogowe" (2017-10-08) Przedmioty zawodowe
Zawarte są receptury potraw (pierogów) do wykorzystania na lekcji " Ciasta zarabiane na stolnicy - ciasto pierogowe", jest to załącznik do scenariusza lekcji.
Scenariusz zajęć z technologii gastronomicznej - sporządzanie pierogów (2017-10-08) Przedmioty zawodowe
Scenariusz na zajęcia z technologii gastronomicznej - zasady sporządzania ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe. Do scenariusza dołączam zał. 1 z recepturami, kartami oceny grup młodzieży wykonujących zadanie praktyczne, ...