Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 306

Olimpiada sportowa dla przedszkolaków. (2018-11-10)
Zabawy sportowe przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem ich jest: inspirowanie dzieci do podejmowania działań prozdrowotnych, uczestniczenie w zabawach ruchowych z elementami rywalizacji. Opracowała: Danuta Wesoły, nauczyciel wychowania ...
Na lekcjach wychowania fizycznego zagraj w ultimate frisbee. (2018-11-10)
Gra uczy współpracy w zespole, preferuje ruch, kształtuje wytrzymałość, pokazuje rzeczywiste wartości fair-play, daje możliwość urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego bądź zajęć dodatkowych.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2018-10-23)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego z wychowania fizycznego.
Skok wzwyż techniką flop (2018-10-17)
Scenariusz obejmuje całą podstawową systematykę przygotowawczą do skoku wzwyż techniką flop.
Doskonalenie techniki odbicia piłki sposobem górnym w grach i zabawach ruchowych (2018-01-17)
Konspekt lekcji z wychowania fizycznego w klasie piątej dotyczy doskonalenia odbić górnych w formie zabaw i gier ruchowych. Temat lekcji wynika z programu wychowania fizycznego dla klasy piątej. Mini siatkówka ...
Konspekt lekcji (2018-01-10)
Konspekt lekcji przeprowadzonej w klasie IV, V z doskonalenia umiejętności koszykarskiej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2017-08-29)
Przedstawiam gotowy, zatwierdzony przez dyrekcję szkoły plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Rola trenera w rozwoju psycho – społecznym młodego sportowca (2017-07-14)
W prezentacji multimedialnej ukazałam rolę trenera w procesie dydaktyczno - wychowawczym, czym powinien charakteryzować się - "Terner". Zadania jakie są stawiana przed trenerem oraz jego czynności jako kierownika w procesie ...
Rola rodziców w wychowaniu do aktywności fizycznej (2017-07-14)
Publikacja dotyczy roli rodziców w wychowaniu do aktywności fizycznej.
Rola trenera w rozwoju psycho – społecznym młodego sportowca (2017-07-14)
W publikacji ukazałam rolę trenera w procesie dydaktyczno - wychowawczym, czym powinien charakteryzować się "Trener". Zadania jakie stawiane są przed trenerem oraz jego czynności jako kierownika w procesie dydaktyczno - ...