Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 136

Test sprawdzający umiejętność czytania mapy turystyczno- topograficznej" (2018-10-25)
Test sprawdzający umiejętność czytania mapy w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego. Może być też wykorzystany w klasie drugiej uczącej się geografii w zakresie rozszerzonym i korzystających z podręczników wydawnictwa Nowa ...
Scenariusz lekcji geografii "Regiony turystyczne świata" (2018-10-09)
Scenariusz lekcji dla klasy II liceum ogólnokształcącego realizującej program w zakresie rozszerzonym na bazie podręcznika wydawnictwa Nowa Era. Lekcja realizowana metodą projektu.
Karta pracy - Azja jako kontynent geograficznych kontrastów (2018-10-02)
Karta pracy stanowi zestawienie ćwiczeń praktycznych ułatwiających realizację tematu: Azja jako kontynent gegraficznych kontrastów wraz z jej przykładowym rozwiązaniem.
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii (2018-05-31)
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii.
Karta pracy - Azja wody powierzchniowe (2018-05-24)
Karta pracy do wykorzystania na lekcji geografii: warunki naturalne, wody powierzchniowe (rzeki i jeziora).
Ochrona środowiska w Polsce - scenariusz zajęć (2018-05-07)
Scenariusz zajęć dla klasy III liceum, geografia rozszerzona.
Przedmiotowy system oceniania - geografia (2018-04-30)
Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie VII.
Sprawdzian Europa (2018-04-03)
Sprawdzian dla klasy 3 gimnazjum. Dział Europa. Relacje:przyroda-człowiek-gospodarka. Dostosowany do podręcznika "Świat bez tajemnic" Wydawnictwo Szkolne PWN.
Kartkówka z przyrody (2017-12-23)
Kartkówka z przyrody dla liceum. Zawiera zadania związane z wszechświatem, nawigacją, źródłami energii. Należy do wątku Geografia.
Kartkówka 1 (przyroda - przedmiot uzupełniający) (2017-12-12)
Metoda naukowa i wyjaśnianie świata. Wynalazki, które zmieniły świat. Energia - od Słońca do żarówki.