Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 153

Plan awansu zawodowego. (2019-05-31)
plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Konkurs ekologiczny. (2019-05-28)
Ochrona zasobów wodnych
Konspekt zajęć z geografii dla klasy VII szkoły podstawowej. (2019-05-19)
Konspekt zajęć "Geografia" Klasa VII Materiał zawiera elementy oceniania kształtującego. Temat zajęć: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 1.Uczniowie przypominają sobie informacje z przeszłości czy ...
Konspekt lekcji z geografii. (2019-05-06)
konspekt lekcji w klasie 5. Czytamy mapę Polski.
Scenariusz lekcji geografii w klasie I Szkoły Branżowej I Stopnia. (2019-05-05)
Scenariusz lekcji geografii w klasie I Szkoły Branżowej I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Temat zajęć: Ropa rządzi światem
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 7. 1 5,0 (2019-04-17)
Część 7. Dobrym podsumowaniem zajęć jest tabela z logicznym zestawieniem: odkrytych wzorów z datami pierwszych pór roku, półkulami Ziemi, szerokościami geograficznymi. Wskazuję także kilka myśli promujących opracowanie oraz zestaw bliskiej ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6B. (2019-04-17)
Część 6-B. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6A. (2019-04-17)
Część 6-A. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5B. (2019-04-17)
Część 5-B. To zestaw kolejnych dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych między-zwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 5A. (2019-04-17)
Część 5-A. To zestaw dwóch z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych międzyzwrotnikowych oraz poza zwrotnikowych, w pierwszym dniu ...