Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 139

Test z geografii fizycznej świata. (2019-03-28)
Test z geografii fizycznej świata- czynniki egzogeniczne, pedosfera i biosfera
Mapa i plan - to nic trudnego. 1 4,0 (2019-01-17)
Mapa i plan - to nic trudnego.
Przykłady zadań z geografii fizycznej potwierdzające wiedzę i umiejętności uczniów II i III-go etapu edukacyjnego. 1 5,0 (2019-01-12)
Kilimandżaro to najwyższy szczyt Afryki i nic innego jak wulkan. Wyrasta samotnie prosto z sawanny. Jest niezwykłym przyrodniczo obiektem geograficznym. Legendarne są opisy wiecznego śniegu „na białym dachu czarnego lądu”, ...
Test sprawdzający umiejętność czytania mapy turystyczno- topograficznej" (2018-10-25)
Test sprawdzający umiejętność czytania mapy w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego. Może być też wykorzystany w klasie drugiej uczącej się geografii w zakresie rozszerzonym i korzystających z podręczników wydawnictwa Nowa ...
Scenariusz lekcji geografii "Regiony turystyczne świata" (2018-10-09)
Scenariusz lekcji dla klasy II liceum ogólnokształcącego realizującej program w zakresie rozszerzonym na bazie podręcznika wydawnictwa Nowa Era. Lekcja realizowana metodą projektu.
Karta pracy - Azja jako kontynent geograficznych kontrastów 1 5,0 (2018-10-02)
Karta pracy stanowi zestawienie ćwiczeń praktycznych ułatwiających realizację tematu: Azja jako kontynent gegraficznych kontrastów wraz z jej przykładowym rozwiązaniem.
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii (2018-05-31)
Przedmiotowy System Oceniania z Geografii.
Karta pracy - Azja wody powierzchniowe (2018-05-24)
Karta pracy do wykorzystania na lekcji geografii: warunki naturalne, wody powierzchniowe (rzeki i jeziora).
Ochrona środowiska w Polsce - scenariusz zajęć (2018-05-07)
Scenariusz zajęć dla klasy III liceum, geografia rozszerzona.
Przedmiotowy system oceniania - geografia (2018-04-30)
Przedmiotowy system oceniania z geografii w klasie VII.