Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 338

Krzyżówka dla klas VI - VIII. (2018-11-18)
Krzyżówka do lekcji dotyczących odzyskania niepodległości. Może służyć jako wstęp do lekcji.
Wysiedlenie Zamojszczyzny 1941-1944 (2018-11-01)
Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli historii ze szkoły podstawowej.
Bataliony Chłopskie – powstanie i działalność (2018-11-01)
Publikacje są przeznaczone dla nauczycieli historii ze szkoły podstawowej.
Czasy katedr- karta pracy (2018-10-20)
Czasy katedr- to karta pracy podsumowująca okres średniowiecza. Można ją wykorzystać jako podsumowanie lekcji muzealnej lub w terenie. Jest przeznaczona dla klas drugich liceum i technikum.
Europa Międzywojenna- test (2018-10-05)
Jest to test wiadomości dla klasy 1 liceum i technikum z działu Europa Międzywojenna.
Sprawdzian stosunki Polsko - Litewskie (2018-09-29)
Forma sprawdzianu dotycząca historii Polski i Litwy na przestrzeni dziejów.
Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego na mianowanie za drugie półrocze 2017/2018 (2018-09-21)
Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego na mianowanie za drugie półrocze 2017/2018 w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Łodzi
Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego na mianowanie za pierwsze półrocze 2017/2018 (2018-09-21)
Sprawozdanie z realizacji planu awansu zawodowego nauczyciela historii na mianowanie za pierwsze półrocze 2017/2018
U progu czasów nowożytnych (2018-09-10)
Lekcja z historii podsumowująca tematykę odkryć geograficznych.
Zarys problematyki ochrony prawnej mniejszości romskiej po 1989 roku (2018-09-09)
Artykuł podejmuje ważną polemikę wobec zagadnienia obecności mniejszości romskiej, uwzględniając szerokie spektrum jej ochrony prawnej, (polskiej i międzynarodowej). Istotnym elementem treści artykułu jest spojrzenie na podejmowane działania edukacyjne, uwzględniające podnoszenie ...