Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 95

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych 1 5,0 (2018-06-10)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych doskonalących głównie percepcję i pamięć wzrokową.
Modele współpracy między nauczycielem prowadzącym i wspomagającym w klasie integracyjnej (2018-05-31)
Opracowanie zawiera opis różnych modeli współpracy między nauczycielami pracującymi jednocześnie w klasie szkolnej, które są dostępne w literaturze międzynarodowej. W przeniesieniu na grunt polski, opisane modele mogą być wykorzystywane we ...
Informacje i praktyczne wskazówki dla rodziców do pracy z uczniem z trudnościami i o specyficznych potrzebach edukacyjnych klasy pierwszej (2018-05-05)
Publikacja jest pomocą dla nauczycieli - wychowawców oddziałów integracyjnych we współpracy z rodzicami uczniów klasy pierwszej. Ma na celu pomóc rodzicom w pracy z dzieckiem w domu w rozwijaniu słuchu ...
Artykuł będący podsumowaniem realizacji programu "Nie pal przy mnie proszę" (2018-05-03)
Jak dbać o własne zdrowie, nauka asertywności w stosunku do osób palących, szkodliwość palenia.
Recepta na ferie zimowe (2018-05-03)
Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.
Scenariusz zajęć - niepełnosprawni są wśród nas! (2017-09-21)
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem literatury psychoedukacyjnej dotyczący zagadnienia niepełnosprawności.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (2017-05-31)
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczennicy w wieku 8 lat w 1 klasie szkoły integracyjnej z diagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu wczesnodziecięcego.
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (2017-05-31)
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczennicy w wieku 8 lat w 1 klasie szkoły integracyjnej z diagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju pod postacią autyzmu wczesnodziecięcego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2016-10-24)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Scenariusze warsztatów o niepełnosprawności (2016-07-04)
Są to warsztaty, które realizujemy w naszej szkole podczas obchodów Dnia osób niepełnosprawnych.