Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 13647

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauzcyciela dyplomowanego. (2019-06-17) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego. (Przyroda, biologia, plastyka, technika, muzyka)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2019-06-16) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego
Konspekt dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. (2019-06-16) Szkolnictwo specjalne
Konspekt zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Sekwencje. (2019-06-16) Szkolnictwo specjalne
Przykładowe sekwencje do pracy dla dziecka ze spektrum.
Kwerendy w Microsoft Access - sprawdzian (grupa 2). (2019-06-16) Informatyka
Sprawdzian do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.14, EE.09, INF.03 w zawodzie technik informatyk.
Kwerendy w Microsoft Access - sprawdzian (grupa 1). (2019-06-16) Informatyka
Sprawdzian do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.14, EE.09, INF.03 w zawodzie technik informatyk.
Sieci komputerowe - powtórzenie wiadomości. (2019-06-16) Informatyka
Zestaw pytań z sieci komputerowych do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.13, EE08, INF.02 w zawodzie technik informatyk.
Plan Rozwoju Zawodowego. (2019-06-16) Awans zawodowy
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Miejsce i znaczenie zabawy w procesie edukacyjnym dzieci przedszkolnych i w wieku młodszym szkolnym w świetle własnych badań. (2019-06-16) Wych. przedszkolne
Celem badania było ukazanie opinii nauczycieli nt. roli zabaw w procesie kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym
Materiały na lekcje z wychowawcą, edukację obywatelską, europejską i medialną. (2019-06-15) Inne
Pod podanym niżej linkiem znajduje się publikacja z dostępnymi materiałami, które można wykorzystać w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej na zajęciach z wychowawcą, lekcjach wiedzy o społeczeństwie czy też ...