Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 12856

Odwiedzajmy Polskie Parki Narodowe (2018-11-12) Biologia
W turystyce krajowej zajmują poczesne miejsce.Ze względu na walory przyrodnicze warte poznania, wszystkie nasze parki narodowe.
Konspekt lekcji z fizyki w klasie 8 - wyznaczanie oporu elektrycznego i mocy żarówki. (2018-11-11) Fizyka
Lekcja oparta jest w głównej mierze na doświadczeniu wykonanym samodzielnie przez uczniów o ile nauczyciel dysponuje odpowiednimi przyrządami do wyznaczenia mocy i oporu elektrycznego żarówki. Praca uczniów przebiega w grupach.
Scenariusz - Praca nauczyciela z uczniami w sytuacji konfliktu. 1 5,0 (2018-11-11) Inne
Zajęcia o charakterze warsztatowym dla nauczycieli. - wzbogacenie wiedzy i warsztatu pracy nauczyciela w zakresie pracy z uczniem w sytuacji konfliktu. - stymulacja grona do aktywności, - dzielenie się z ...
Droga rodzica do dziecka. (2018-11-11) Psychologia
Materiały informacyjno-edukacyjne do pracy nauczycieli w obszarze współpracy z rodzicami uczniów -wspierania oddziaływań wychowawczych rodziców wobec dzieci. Pomocne tez w pedagogizacji rodziców i podnoszeniu świadomości psychopedagogicznej rodziców w zakresie procesu ...
Dylematy czwartoklasisty - czwarta klasa waznym momentem w kariere szkolnej ucznia. (2018-11-11) Inne
Referat dla nauczycieli- wychowawców klas IV do pracy w obszarze współpracy z rodzicami uczniów. Materiał informacyjno-edukacyjny do samokształcenia nauczyciela i doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
Zasady skutecznej wspólpracy nauczyciel- rodzice. (2018-11-11) Inne
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli do pracy w obszarze skutecznej współpracy z rodzicami uczniów.
Praca z uczniem nieśmiałym. (2018-11-11) Psychologia
Materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli z zakresu pracy wychowawczej wobec komunikacji ucznia i relacji interpersonalnych z otoczeniem.
Wzmacnianie poczucia wartości u ucznia. (2018-11-11) Psychologia
Materiały informacyjno- edukacyjne dla nauczycieli do pracy w obszarze budowania adekwatnej samooceny dziecka.
Scenariusz zajęć -Agresja we wzajemnych relacjach- przejawy, konsekwencje dla ucnziów klas VI-VIII. (2018-11-11) Inne
Scenariusz zajęć profilaktyczno- wychowawczych z zakresu przeciwdziałania agresji wśród młodzieży , we wzajemnych relacjach, zajęcia warsztatowe.
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysortografia (2018-11-11) Dydaktyka
Przebieg zajęć specjalistycznych/ zajęcia korekcyjno kompensacyjne/ dla dysortografików, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.