Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 13712

Krzyżówkowy zawrót głowy (2019-07-05) Psychologia
Scenariusz lekcji z elementami języka angielskiego
Święta Bożego Narodzenia (2019-07-05) Zajęcia pozaszkolne
Scenariusz lekcji wychowania do życia w rodzinie z elementami języka angielskiego
Scenariusz lekcji w klasie 4 (2019-07-03) Język polski
scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Plan pracy zespołu językowego (2019-07-02) Języki obce
Plan pracy zespołu językowego w ZSK w Piszu
Plan lekcji wychowawczych (2019-07-02) Inne
Plan godzin wychowawczych w kl. 7a Katolickiej Szkoły Podstawowej w Piszu
Życie jest kul...czyli anglicyzmy w j.polskim (2019-07-02) Język polski
Najczęstszą przyczyną powstawania zapożyczeń językowych, w tym anglicyzmów, jest pośpiech, który towarzyszy współczesnemu człowiekowi. Brak czasu oraz chęć precyzyjnej wypowiedzi nierzadko zmuszają nas do skorzystania z krótszych słów pochodzących z ...
Innowacja pedagogiczna (2019-07-01) Języki obce
Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego.
Konspekt lekcji z wykorzystaniem TIK (2019-07-01) Języki obce
Konspekt lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem TIK
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 1 5,0 (2019-06-30) Wychowanie fizyczne
Podstawowe informacje Imię i nazwisko: Anna Calak Kwalifikacje zawodowe: Uniwersytet Łódzki – studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie fizyczne i zdrowotne Okres stażu: od 1 września 2016 r. do ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (2019-06-30) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego