Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Gruszecka
Data publikacji
2008-06-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
203

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to scenariusz pierwszej lekcji z tego tematu.
 Pobierz (docx, 15,6 KB)

Podgląd treści

Temat: Szkoły narodowe w epoce romantycznej.

Scenariusz pierwszej lekcji z tego tematu.

Cele:

- ukazanie jednego z nurtów romantycznych – zainteresowania dla kultury ludowej

- poznanie nowych utworów muzycznych i doświadczenie stylu muzyki romantycznej

- poznanie nazwisk wybitnych kompozytorów

- uwrażliwienie na nurty narodowe w sztuce

- przypomnienie nazw niektórych tańców

- budzenie twórczej wyobraźni muzycznej

Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

Przypominamy główne cechy muzyki w epoce romantycznej – zwrócenie uwagi na tematykę historyczną, ludową, baśniową w sztuce.

Odczytujemy fragment Księgi XII „ Pana Tadeusza”:

Skrzypek u sukni zakasał rękawek,

Ścisnął gryf krzepko, oparł brodę o podstawek

I smyk jak konia w zawód puścił po skrzypicy.

Na to hasło stojący obok kobeźnicy,

Jak gdyby w skrzydła bijąc, częstym ramion ruchem

Dmą w miechy i oblicza wypełniają duchem:

Myśliłbyś, że ta para w powietrze uleci,

Podobna do pyzatych Boreasza dzieci.

Brakło cymbałów. Było cymbalistów wielu,

Ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu

Omawiamy odczytany fragment: jaka kapela jest opisana, jakie instrumenty są w jej składzie.

Odczytujemy kolejny fragment Księgi XII „ Pana Tadeusza”:

Brzmi Polonez Trzeciego Maja! – skoczne dźwięki

Radością oddychają, radością słuch poją,

Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją –

Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły

… i omawiamy: nazwa pojawiającego się tańca, jego charakter oraz element historii.

(Śpiewam uczniom początek tej pieśni i przypominam, że znają ją z szkolnych akademii 3-Majowych)

6. Pytam się uczniów, czy pamiętają nazwy tańców innych narodów (uczniowie powinni wymienić kilka np. polka, bolero, tango, samba, tarantela)

7. Słuchamy fragmentu np. czardasza – F. Liszt - fragm. II rapsodii węgierskiej

7. Czytamy fragment lekcji z podręcznika i omawiamy: skąd wzięło się zainteresowanie artystów folklorem, nurty filozoficzne, literackie, ruchy narodowo – wyzwoleńcze.

8. Uzgadniamy, że termin szkoły narodowe nie odnosi się do jakiejś konkretnej instytucji, lecz jest określeniem kierunku w sztuce.

9. Podajemy najbardziej charakterystyczne szkoły narodowe i nazwiska ich przedstawicieli.

10. Słuchamy mazurka F. Chopina.

11. Podsumowujemy: jakie znaczenie dla muzyki miały romantyczne szkoły narodowe?

11. Zapisujemy notatkę.

12. Jako zadanie dodatkowe chętni uczniowie mogą przygotować w zeszycie krótkie informacje o kompozytorach wybranej szkoły narodowej, lub wykonać plakat.