Dodaj publikację
Autor
Mirosława Sobkowiak
Data publikacji
2008-06-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
211

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to 9 zajęć z biblioterapii dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej. Poruszyłam w nim tematy: lęku, smutku, radości, nienawiści, przyjaźni, samotności, zazdrości, nieśmiałości i tolerancji, wykorzystując do tego literaturę.
 Pobierz (doc, 80,0 KB)

Podgląd treści

„MOJE EMOCJE”

Program zajęć z biblioterapii
przeznaczony dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej

Treść programu.

Prezentowany przeze mnie program ma pomóc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji i emocji innych. Ma wspierać je w rozwoju i kształtowaniu osobowości. Obejmuje on 9 tematów zajęć przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (klasy I-III szkoły podstawowej). Realizacja jednego tematu zajmuje około 60 minut. Zajęcia można prowadzić zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Powinny odbywać się w świetlicy lub sali lekcyjnej. Zalecane jest tworzenie kręgu sprzyjające rozwijaniu umiejętności wyrażania uczuć. Program był realizowany przez 9 miesięcy, to jest, od października 2006 r. do czerwca 2007 r.
Wybrane przeze mnie tematy zajęć:
1. Lęk.
2. Smutek.
3. Radość.
4. Nienawiść.
5. Przyjaźń.
6. Samotność- wrażliwość.
7. Zazdrość.
8. Nieśmiałość.
9. Tolerancja.

[pic]
Cele programu:
• wyciszenie uczestników zajęć,
• wywołanie chęci działania i podjęcie działania,
• współdziałanie z innymi uczestnikami grupy,
• przekazywanie dziecku wartości i norm postępowania,
• wspieranie dziecka w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości,
• pomoc dziecku w zrozumieniu jego własnych emocji,
• wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć,
• pomoc dziecku w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii,
• uświadomienie dziecku, że oprócz praw ma również obowiązki.
• pozytywne wpływanie na stany emocjonalne, poprzez dostarczanie lektur i rozmowy o nich
• stymulowanie pozytywnych zmian w zachowaniu i postępowaniu uczestników zajęć,
• odkrycie w literaturze wartości dotychczas niedostrzeganych,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie wyobraźni i fantazji,
• ćwiczenie pamięci
• poszerzanie wiedzy ogólnej.

Metody pracy. Realizację proponowanych zajęć umożliwią następujące metody: - praca z tekstem; - głośne czytanie, słuchanie, dyskusja na temat głównych wątków, relacji między bohaterami, - - techniki plastyczne (rysunek omówiony i wyeksponowany), - gry i zabawy ruchowe (propozycje można znaleźć w książce autorstwa Klausa W. Vopela pt. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży”. Cz 1-4. Kielce, 1999),
Do zajęć proponuję wykorzystać następujące utwory:
• D. Wawiłow: O Rupakach.
• J. R. R. Tolkiena : Władca pierścieni - Pieśń elfów
• W. Chotomska: Parasole od łez
• J. Kulmowa: List do Andersena
• D. Wawiłow: Wędrówka.
• J. Papuzińska: Smutna Baba Jaga.
• A.Niedźwiedź, N. Usenko: Bajka o uśmiechach
• Małgorzaty Musierowicz: Co mam.
• M. Molicka: Bajki terapeutyczne. (Mały pajączek)

E. Janikowska: Wszyscy kochamy nasze mamy.

A.Fredro: Paweł i Gaweł

• J. Tuwim: Murzynek Bambo.
• J. Andrychowska – Biegacz: Eskimos jedzie.
Osiągnięcia uczniów
 
Jeżeli proces biblioterapeutyczny w szkole, będzie przebiegał prawidłowo, to uczeń:
• nabędzie przekonania, że w książkach można znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących pytań natury egzystencjonalnej; można uzyskać wzorce osobowe, materiał do refleksji nad samym sobą i nad tym co się czyni,
• dokona doboru lektur ...