Dodaj publikację
Autor
Sebastian Szuman
Data publikacji
2009-06-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
192

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Praca ma ułatwić poruszanie się, szczególnie gitarzystom, w gąszczu oznaczeń akordowych.
 Pobierz (pdf, 28,8 KB)

Podgląd treści

mgr Sebastian Szuman

Opis i zestawienie sposobów notacji symboli

akordów.

W literaturze muzycznej, głównie rozrywkowej, bardzo często partię
akompaniamentu notuje się za pomocą symboli akordowych. Nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, Ŝe stosowane oznaczenia danego akordu
róŜnią się znacznie w zaleŜności od wydawcy. Efektem tego jest problem
płynnego akompaniowania, szczególnie a’vista. Niniejsza praca ma ułatwić,
szczególnie gitarzystom, poruszanie się w gąszczu symboli.

W tabeli przyjąłem oznaczenia akordu C.

Nazwa akordu

Dźwięki
akordu

Zapis

durowy
molowy

zwiększony

zmniejszony

durowy z kwintą zmniejszoną

durowy z sekstą wielką

molowy z sekstą wielką

durowy z septymą małą

c-e-g
c-es-g

c-e-gis

c-es-ges

c-e-ges

c-e-g-a

c-es-g-a

c-e-g-b

durowy z septymą wielką

c-e-g-h

molowy z septymą małą

c-es-g-b

C-dur, C,
c-moll, c, Cm, Cmi, C-,
Czw, C5+, C+5, C5, C+, C5<,
Caug,
Czm, Cdim, C0, Cm5-, Cm5,

C5-, C-5, C5, C5>,

C6,

c6, Cm6, Cmi6, C-6,

C7,

C7+, C7, Cmaj7, Cma7, CΔ7,
C7<,
c7, Cm7, Cmi7, C-7,

septymowy zmniejszony

septymowy z kwintą zwiększoną

septymowy z kwintą zmniejszoną

7,

c-es-ges-heses Czm7, C0
7, C5
7, C5

c-e-ges-b

c-e-gis-b

C5+

C5-

7, C5<
7,

7, C5>

7, C7-5,

nonowy z noną małą

c-e-g-b-des

C9-, C9, C9>,

nonowy z noną wielką

c-e-g-b-d

C9,

nonowy z noną zwiększoną

c-e-g-b-dis

C9+, C+9, C9, C9<,

z noną małą i kwintą zmniejszoną c-e-ges-b-des C5-

z noną małą i kwintą zwiększoną
z noną wielką i kwintą
zmniejszoną
z noną wielką i kwintą
zwiększoną
z noną zwiększoną i kwintą
zmniejszoną
z noną zwiększoną i kwintą
zwiększoną
nonowy molowy

suspendowy (zawieszony)

suspendowy (zawieszony)

septymowy suspendowy
durowy z dodaną noną (sekundą)
wielką
molowy z dodaną noną (sekundą)
wielką

9-, C5
9-, C5

9, C5>

9, C5<

9>, C9/5-,
9>, C9/5+,

c-e-gis-b-des

C5+

c-e-ges-b-d

C5-

9, C5

9, C5>

9, C9/5-,

c-e-gis-b-d

C5+

9, C5

9, C5<

9, C9/5+,

c-e-ges-b-dis

C5-

9+, C5

9, C5>

9<, C9/5-,

c-e-gis-b-dis

c-es-g-b-d

c-f-g

c-d-g

c-f-g-b

c-e-g-d

C5+

9+, C5

9, C5<

9<, C9/5+,

c9, Cm9, Cmi9, C-9,
Csus4, C4,

Csus2,

C4

7, C7sus4,

Cadd9, Cadd2,

c-es-g-d

cadd9, Cmadd9, Cmiadd9,Cmadd2