Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Kotłowska
Data publikacji
2009-09-28
Średnia ocena
5,00
Pobrań
1562

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Rozkład materiału z przedmiotu Zajęcia artystyczne - muzyka, opracowany na własnym programie autorskim, może służyć jako przykładowy rozkład materiału do nauczania tego przedmiotu.
 Pobierz (doc, 121,5 KB)

Komentarze

Agnieszka Tomala, 2017-08-26, ocena:

Super!

Podgląd treści


Rozkład materiału z planem wynikowym dla I klasy gimnazjum z przedmiotu Zajęcia artystyczne,
opracowany na podstawie nowej podstawy programowej, podręcznika Muzyka w gimnazjum,
oraz programu autorskiego Aleksandry Kotłowskiej

Opracowała: mgr Aleksandra Kotłowska

|Lp. | | |Osiągnięcia ucznia |
| |Temat lekcji |Zakres materiału | |
| | | |Podstawowe |Ponadpodstawowe |
| | | |Uczeń |Uczeń |
|1 | |Kryterium oceniania, program nauczania, podział uczniów na|- zna zasady oceniania z przedmiotu zajęcia artystyczne | |
| |Zapoznanie kryterium oceniania i z |grupy do przeprowadzenia 6 i 7 lekcji. |- zna treści programu nauczania | |
| |programem nauczania przedmiotu zajęcia |grupa 1-rozwój hip-hopu na świecie (w USA, w Europie i |- dzieli się na grupy | |
| |artystyczne w zakresie sztuki muzycznej |w Polsce) | | |
| | |grupa 2 – historia graffiti (galeria, prezentacja) | | |
| | |grupa 3 – rozwój breakdance,a,(pokaz taneczny) | | |
| | |grupa 4 – rola rymowania – rapowania tekstów w piosenkach | | |
| | |hip-hopowych, | | |
| | |ubiór hip- hopowców | | |
| | |grupa 5 – tworzy układ taneczny do piosenki Hip-hopowej | | |
|2 | |Mechanizm powstawania głosu; zasady dobrej dykcji; emisja |- rozumie, jak powstaje głos ludzki |- rozumie znaczenie ćwiczeń |
| |Mechanizm powstawania głosu ludzkiego i |głosu; higiena głosu, |- wymienia zasady dobrej dykcji |emisyjnych i doskonalenia dykcji w |
| |jego rodzaje. Zespół wokalny. |słuchanie muzyki: „Aria Królowej Nocy” z opery |- wyjaśnia, na czym polega higiena głosu |kształceniu wokalnym |
| | |„Czarodziejski flet” W. A. Mozarta, „La ci darem la mano” |- wykonuje ćwiczenia emisyjne związane z dykcją |- rozumie różnice między |
| | |z opery „Don Giovanni” W. A. Mozarta |- dba o higienę głosu |poszczególnymi rodzajami głosów |
| | |rodzaje głosów ludzkich i ich specyfika; skala głosu |-uczy się słów i melodii piosenki |ludzkich |
| | |cechy zespołów wokalnych; klasyfikacja chórów, |- rozumie pojęcia: skala głosu, chór |- rozpoznaje główne głosy ludzkie |
| | |Nauka hymnu szkoły. |- wymienia rodzaje głosów ludzkich |(sopran, mezzosopran, alt, tenor, |
| | | |- wymienia cechy zespołów wokalnych |bas, baryton) podczas słuchania |
| | | |- wymienia rodzaje chórów |utworów wokalnych |
| | | |- zna słowa i melodię hymnu szkoły |-klasyfikuje chóry, biorąc pod |
| | | | |uwagę ich skład wykonawczy |
| | | | |- śpiewa hymn szkoły z pamięci, |
| | | | |wykazując duże zaangażowanie, z |
| | | | |właściwą postawą śpiewaczą, |
| | | | |prawidłowo pod względem |
| | | | |intonacyjnym i rytmicznym |
|3 |Nuty, pauzy i ich podział. |Powtórzenie i zastosowanie w praktyce wiadomości o |- zna wartości nut i pauz |- zna budowę gamy durowej, |
| |Przypomnienie wiadomości ze szkoły |funkcjach i zapisie rytmu, wartościach rytmicznych nut i |- wie co to metrum |- potrafi omówić budowę gamy |
| |podstawowej. |pauz, funkcji i oznaczeniach metrum, rodzajach metrum, |- potrafi budować proste takty rytmiczne |durowej |
| | |nazwach solmizacyjnych i literowych dźwięków gamy C-dur, |- zna nazwy solmizacyjne i literowe gamy | |
| | |granie na dzwonkach gamy, zapoznanie z budową gamy durowej|- zapoznaje się z budową gamy durowej | |
| | |na przykładzie gamy C-dur, omówienie znaków | | |
| | |upraszczających pisownię muzyczną | | |
| | |śpiewanie hymnu szkoły | | |
|4 |Znaki ...