Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Pilarska
Data publikacji
2010-03-01
Średnia ocena
5,00
Pobrań
240

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji muzyki.
 Pobierz (doc, 43,0 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ
klsasa IV
(czas trwania lekcji 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Polonez - polski taniec narodowy.
(czas trwania lekcji 45 min.)

CEL GŁÓWNY LEKCJI:

- Poznanie cech charakterystycznych poloneza
- Nauka podstawowych figur tanecznych

CELE OPERACYJNE LEKCJI:

Uczeń:
- wie co to jest muzyka ludowa
- potrafi wymienić polskie tańce narodowe
- potrafi scharakteryzować poloneza (cechy, rytm, pochodzenie)
- zna sylwetkę kompozytora M.K. Ogińskiego
- zna utwór Polonez a - moll "Pożegnanie ojczyzny"
- potrafi wyklaskać podstawowy rytm poloneza
- potrafi odróżnić poloneza od innych tańców polskich
-potrafi zatańczyć podstawowe figury poloneza

FORMY ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW:

~ zbiorowa

FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ:

~ słuchanie muzyki
~ ruch przy muzyce

METODY:

~ analityczno – percepcyjna
~ organizowania i rozwijania działalności muzycznej ucznia podczas lekcji
~ problemowo - odtwórcza
~ pogadanka

POMOCE DYDAKTYCZNE:

~ odtwarzacz CD i płyta z nagraniami
~ tablica
~ podręcznik

PRZEBIEG LEKCJI:

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

Powitanie, sprawdzenie listy obecności
Podanie tematu lekcji

1. Nauczyciel przeprowadza z uczniami krótką pogadankę na temat polskich tańców narodowych oraz charakteryzuje jeden z najstarszych tańców jakim jest polonez
Pyta uczniów co to jest muzyka ludowa.
Następnie wyjaśnia im ten termin.
(Muzyka ludowa - jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdego narodu.
Miała ona związek z codziennym i religijnym życiem ludzi. Obecnie muzyka ludowa
przetrwała jedynie na wsi.
Muzyka przekazywana była drogą zapamiętywania, a nie zapisu nutowego. Muzykę
ludową charakteryzuje znaczna wielość wersji. Lud tworzył własne melodie, ale też
przekształcał inne melodie stosownie do własnych wymagań i możliwości.
Twórcy muzyki ludowej są anonimowi.
Dodatkowo jako ciekawostkę nauiczyciel pokazuje uczniom stroje ludowe różnych
regionów Polski.

2. Nauczyciel pyta uczniów jakie znają tańce narodowe, a następnie zawiesza na tablicy plakat z wymienionymi tańcami: POLSKIE TAŃCE NARODOWE

٭ polonez٭ kujawiak ٭ krakowia ٭ mazur ٭ oberek

Przeprowadza krótką pogadankę na ich temat.
Każdy z nich posiadał swój własny rytm oraz cechy charakterystyczne, a pochodziły z różnych regionów Polski.
Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na poloneza, podaje jego cechy charakterystyczne oraz rytm który wyklaskuje i proponuje aby wszyscy go powtórzyli.
(Polonez powstał prawdopodobnie w roku 1574, podczas uroczystości koronacyjnej Henryka Walezego. Od połowy XVII wieku polonez zyskał miano tańca narodowego. Pierwszym znanym kompozytorem polonezów był Michał Kleofas Ogiński.
Charakterystyczny rytm poloneza:
[pic]
cechy:
1. metrum ¾
2. tempo umiarkowane
3. dostojny, uroczysty
4. taniec tańczony w parach
5. inaczej zwany – chodzony)

3. Kolejnym punktem lekcji jest prezentacja utworu M.K.Ogińskiego Poloneza a-moll „Pożegnanie ojczyzny”.
Podczas słuchania utworu uczniowie mają za zadanie zwrócić uwagę na:
- tempo
- charakter
- nastrój
- metrum
-akcent
Po wysłuchaniu utworu nauczyciel prezentuje sylwetkę kompozytora oraz wraz z uczniami analizuje utwór.
(Michał Kleofas OGIŃSKI, ur. 25 IX ...