Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Pilarska
Data publikacji
2010-03-01
Średnia ocena
5,00
Pobrań
183

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Praca na lekcji muzyki z uczniem mającym trudności w nauce.
 Pobierz (doc, 90,0 KB)

Komentarze

lipskik, 2013-12-29, ocena:

Bardzo profesjonalne!

Podgląd treści

PRACA NA LEKCJI MUZYKI Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE

Symptomy trudności w zakresie różnych przedmiotów nauczania w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna

- trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut.
- zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby
- zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia)
- pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych
- liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia
- w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż
- ostateczny efekt pracy.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:
- zawsze uwzględniać trudności ucznia
- w miarę możliwości pomagać, wspierać, dodatkowo instruować, naprowadzać, pokazywać
na przykładzie
- dzielić dane zadanie na etapy i zachęcać do wykonywania malutkimi krokami
- nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi
trudność
- dawać więcej czasu na opanowanie danej umiejętności, cierpliwie udzielać instruktażu
- nie krytykować, nie oceniać negatywnie wobec klasy
- podczas oceniania brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego
chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć w materiały, niezbędne pomoce itp.
- włączać do rywalizacji tylko tam, gdzie uczeń ma szanse.

| |LP. |TREŚCI NAUCZANIA |JAK ZREALIZOWAĆ? |JAKI BĘDZIE EFEKT? |
|ŚPIEW |1. |Dbałość o kulturę głosu, ze szczególnym uwzględnieniem |ćwiczenia poprawiające wymowę (powtarzanie za nauczycielem krótkich zdań sprawiających |- poprawna wymowa - dykcja |
| | |dykcji |trudności w wymowie),np. „Szedł Sasza suchą szosą”, „Zapłakała Paula w auli, że koala łka w |- poprawna umiejętność połączenia ze sobą trudnych zgłosek |
| | | |Australii”, "A tyś rzekł mi trzy słowa, nic więcej", „Już was w swoje szpony dopadł szmal”, | |
| | | |„Moja miła mamo”, „ Mam małą maskotkę”, „Nie marszcz czoła”, „ Nie miażdż dżdżownic”, | |
| | | |„Pocztmistrz z Tczewa”, „Koszt poczt w Tczewie”, „Trzech Czechów szło ze Szczebrzeszyna do | |
| | | |Szczecina”, „Wart Pac pałaca, a pałac Paca”, „Czy tata czyta cytaty Tacyta”, „Tchórząc | |
| | | |tchórzliwiej od tchórza”, itp. (nauczyciel dobiera zdania tedług trudności i możliwości | |
| | | |ucznia). | |
| |2. |Kształcenie poczucia rytmu i metrum – rytmiczne |- ćwiczenia poprawiające sprawność czytania |- sprawność czytania |
| | |recytowanie słów, tekstów przysłów, zagadek, piosenek – z |- ćwiczenia poprawiające wymowę |- poprawna wymowa |
| | |uwzględnieniem tempa, dynamiki, barwy głosu, artykulacji, |- zwracanie uwagi na głoski szumiące, syczące, ciszące | |
| | |intonacji | | |
| |3. |Śpiewanie piosenek ze słuchu: |– powtarzanie za nauczycielem fragmentów tekstu do melodii piosenki |- poprawa pamięci |
| | |- nauka piosenek popularnych, ludowych | | |
| |4. |Praca nad tekstem – głośne i wyraźne czytanie tekstu |- uczniowie czytają tekst piosenki głośno, a następnie opowiadają fragmentami o jego treści |- poprawa pamięci, uwagi, zrozumienia, sensowne myślenie |
| | |piosenki |jego treści | |
| |5. |Ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem – opowiadanie o czym|- uczniowie czytają tekst piosenki po cichu, a następnie opowiadają o jego treści |- poprawa pamięci, uwagi ...