Dodaj publikację
Autor
Beata Scholz
Data publikacji
2013-06-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
38

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki, Gimnazjum, Temat: W domu Beethovena.
 Pobierz (doc, 35,5 KB)

Podgląd treści


Beata Scholz
Konspekt Lekcji Muzyki Gimnazjum

Temat: W domu Beethovena.

1.Cele lekcji:

Cel główny:
• Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Ludwika van Beethovena,
wskazanie jego miejsca w historii muzyki.
• Zaprezentowanie domu narodzin kompozytora w Bonn.
• Wskazanie cech charakterystycznych twórczości Beethovena, zapoznanie z IX Symfonią d-mill,op.125 z uwzględnieniem Ody do radości.

Cele operacyjne:

Uczniowie:
• potrafią scharakteryzować sylwetkę kompozytora
• wiedzą gdzie kompozytor urodził się i spędził lata młodości
• potrafią wymienić najważniejsze utwory kompozytora
• znają pojęcie: symfonia
• rozpoznają Symfonię IXd-moll,op.125
• poprawnie śpiewają hymn Unii Europejskiej- Odę do radości

2.Formy pracy:

• indywidualna,
• zbiorowa,
• ekspozycyjna (prezentowanie muzyki),
• oglądanie prezentacji

3.Metody pracy:

• podająca- pogadanka wprowadzająca w tematykę zajęć
• eksponująca-wysłuchanie, pokaz
• aktywna

4.Pomoce dydaktyczne:

• podręcznik do gimnazjum
• prezentacja multimedialna L. van Beethoven i jego dom w Bonn
• Płyta CD z nagraniem IX Symfonii d-moll, op.125 Beethovena
• Encyklopedia PWN

5.Przebieg lekcji:

a) Faza przygotowawcza:

- Sprawdzenie obecności.
- Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji.
- Zapisanie tematu lekcji.

b) Faza realizacji:

• Pogadanka nauczyciela na temat życia kompozytora, miejsca jego urodzin, jego najważniejszych dzieł, jego miejsca w historii muzyki.

• Zaprezentowanie pokazu multimedialnego na temat domu narodzin kompozytora w Bonn, obecnie Muzeum Beethovena.

• Wysłuchanie IX Symfonii d-moll, op.125 oraz hymnu Oda do radości.

• Wskazanie nowego gatunku muzycznego: symfonia.

• Zapisanie notatki.

c) Faza podsumowująca:

• Rozdanie kart pracy.

(Na podstawie informacji zebranych na lekcji uzupełnij wiadomości na temat życia i dzieł mistrza Beethovena i sporządź krótką notatkę.

• Rozdanie tekstu Ody do radości i wspólne wykonanie.

6.Bibliografia:

1.Ekiert J., Bliżej muzyki. Encyklopedia, Widza Powszechna, Warszawa 1994.
2. Wójcik D., ABC form muzycznych, Musica Iagellonica, Kraków 1999.
3. Wójcik T., Muzyczny świat. Podręcznik do gimnazjum. MAC, Kielce 2009.

Opracowała: Beata Scholz