Dodaj publikację
Autor
Beata Scholz
Data publikacji
2013-06-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
83

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki, Metoda :Ocenianie kształtujące, Temat: Stanisław Moniuszko-twórcą opery narodowej
 Pobierz (doc, 55,5 KB)

Podgląd treści


Beata Scholz Scenariusz lekcji wg Oceniania Kształtującego
Lekcja Otwarta -Gimnazjum w Nowym Dworze
Przedmiot: muzyka data:10 maja 2013 klasa:1

Temat lekcji: Stanisław Moniuszko- przedstawiciel polskiej opery narodowej.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Nawiązanie do muzyki twórców romantycznych (F. Chopina) i tła historycznego epoki.

Cele lekcji :
• zapoznanie uczniów z sylwetką S. Moniuszki
• przedstawienie innych gatunków, form i cyklów uprawianych przez muzyka
• poznanie libretta oper: Halka, Straszny Dwór i Hrabina oraz historycznego ujęcia powstania tych oper
• podkreślenie roli muzyki narodowej w obronie i rozwoju polskiej kultury w czasach niewoli
Cele sformułowane w języku ucznia:
• Będę znał sylwetkę kompozytora S. Moniuszki i jego dzieła.
• Będę umiał opowiedzieć libretto oper: Halka, Straszny Dwór i Hrabina.
• Będę wiedział jaka była rola muzyki w czasach niewoli.
NaCoBeZu (co uczniowie będą potrafili po lekcji)
• Potrafię powiedzieć kim był Stanisław Moniuszko, znam główne fakty z jego życia oraz jego dzieła
• Znam libretto oper: Straszny Dwór, Halka i Hrabina
• Wiem jaka była rola muzyki narodowej w czasach niewoli.

Pytanie kluczowe do uczniów: (podyktować)

Jaka była rola muzyki Moniuszki (w kontekście patriotycznym),w czasach
kiedy Polska znajdowała się w niewoli zaborców?

Przebieg lekcji (metody i aktywności)
1. Powitanie.
2. Powiązanie tematu z wcześniejszą wiedzą.
3. Podanie tematu lekcji, celów dla ucznia i NaCoBeZu.
4. Podanie pytania kluczowego.
5. Przedstawienie sylwetki kompozytora na tle historycznym epoki.
6. Przypomnienie pojęcia: opera, libretto.
7. Praca uczniów w grupach i ocena koleżeńska.
8. Podsumowanie wiadomości. Nawiązanie do pytania kluczowego.
9. Zadanie pracy domowej
10. Zakończenie lekcji(

2.Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Nawiązanie do sytuacji Polski w XIX w. , roli romantycznej sztuki polskiej w walce zaborcą.

4. Przedstawienie sylwetki kompozytora na tle historycznym epoki
Stanisława Moniuszki(1819 -1872).
Kompozytor, organista i dyrygent polski. Dużo podróżował. Pracował w Wilnie, Petersburgu, Pradze, Berlinie, Paryż, w Warszawie objął stanowisko dyrygenta opery warszawskiej.
Najważniejsze dzieła: opery Halka, Straszy dwór i Hrabina, 12 zeszytów pieśni na głos z fortepianem opatrzone wspólnym tytułem Śpiewnik domowy, Śpiewnik Polski narodowy, komedie muzyczne, wodewile i operetki, takie jak np.: Nowy Don Kichot, Żółta szlafmyca, a także msze Litanie ostrobramskie.
Nauczyciel opowiada o sytuacji politycznej jaka panowała w Polsce za czasów twórczości Stanisława Moniuszki i nawiązuje do powstania „Śpiewników domowych”
oraz podaje cechy charakterystyczne twórczości Moniuszki.

5.Przypomnienie pojęcia: opera , libretto

Opera (wł. "dzieło") – sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto).

Libretto
(wł. „książeczka”) – tekst stanowiący podstawę dzieł sceniczno-muzycznych, takich jak opera, operetka, kantata, musical czy balet.

7.Praca ...