Dodaj publikację
Autor
Alicja Sz
Data publikacji
2013-06-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
104

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki.
 Pobierz (doc, 32,0 KB)

Komentarze

dorota1975, 2013-06-19

takie sobie

Podgląd treści


Konspekt lekcji muzyki dla klasy I gimnazjum

TEMAT: Jesienne muzykowanie

Prowadzący: Alicja Szymańska

Klasa 1f

Czas realizacji: - 45 minut

Cel główny: Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych - rozwijanie inwencji twórczej uczniów;

Cele operacyjne:

Uczeń:

- rozpoznaje i określa swoje uczucia - rozpoznaje instrumenty perkusyjne po usłyszeniu ich dźwięku i nazywa je; - posługuje się prostymi instrumentami perkusyjnymi; - komunikuje się z innymi i współpracuje w grupie;

Metody i formy:

- słowne: (pogadanka, rozmowa kierowana); - podające: (opis, objaśnianie); - praktyczne: (pokaz, ćwiczenia); -praca zespołowa i indywidualna;

Środki dydaktyczne: - obrazki z „ buźkami nastroju” - instrumenty perkusyjne - tekst piosenki: ”Chodź, pomaluj mój świat” - zapis nutowy utworu „ Trzy kurki”

Przebieg lekcji:

1. Czynności wstępne n-la.

- powitanie

- sprawdzenie listy obecności - wybranie przez uczniów odpowiedniego obrazka określającego ich nastrój

2. Wspólne odśpiewanie gamy nazwami literowymi.

3. Rozpoznawanie instrumentów po usłyszeniu dźwięku.

- przypomnienie zasad posługiwania się instrumentami perkusyjnymi; 4. Przypomnienie melodii utworu „Trzy kurki” .

-ćwiczenia rytmiczne z użyciem instrumentów; 6. Podjęcie próby wspólnego wykonania utworu.

7. Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów.

-uczniowie kończą zdanie: Zajęcia podobały mi się, ponieważ …. Zajęcia nie podobały mi się, ponieważ… - ( stają przed obrazkiem określającym ich samopoczucie) 8. (W zależności od czasu) wykonanie piosenki pt: ”Chodź, pomaluj mój świat” z akompaniamentem wg uznania uczniów.