Dodaj publikację
Autor
Joanna
Data publikacji
2015-02-09
Średnia ocena
0,00
Pobrań
34

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz z lekcji muzyki przeprowadzonej w klasie IV - Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny.
 Pobierz (docx, 19,8 KB)

Podgląd treści

Temat: ,,Poznajemy instrumenty muzyczne’’

Klasa IV

Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny

Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym

Przedmiot: Muzyka

Czas trwania: 45 min.

Prowadzący zajęcia: mgr Joanna Jankowska

Cele ogólne:

Rozwijanie wrażliwości muzycznej.

Stymulacja zmysłu słuchu.

Wykonanie instrumentu muzycznego- grzechotki.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

- odróżnia co najmniej jeden dźwięk instrumentu,

- potrafi nazwać większość poznanych instrumentów muzycznych,

- potrafi w miarę swoich możliwości zagrać na instrumentach muzycznych,

- potrafi w miarę swoich możliwości samodzielnie wykonać instrument muzyczny,

- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Metody: słowna, pokazowa, praktycznego działania.

Formy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: Instrumenty muzyczne- bębenek, tamburyn, flet prosty, marakasy, cymbałki, kastaniety; zdjęcia instrumentów; płyta CD z odgłosami instrumentów; odtwarzacz płyt CD, butelki po jogurcie pitnym lub puszki po coli, groch, ryż, nożyczki, wycinanki samoprzylepne, koc.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Wprowadzenie:

Nauczyciel wita się z dziećmi.

Sprawdzenie obecności.

Zaproszenie uczniów do wspólnej zabawy podczas piosenki „Mało nas, do pieczenia chleba” – Nauczyciel śpiewa piosenkę i wywołuje imię dziecka, które dołącza do niego, do kółka. Następnie razem z dzieckiem śpiewa i wywołuje następnych uczniów po kolei.

Zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Boogie Woogie”.

Nauczyciel rozkłada koc na środku klasy. Prosi dzieci, aby usiadły w kółku. Następnie na środku układa instrumenty muzyczne.

Część główna:

Obserwacja polisensoryczna instrumentów muzycznych.

Nazywanie instrumentów muzycznych. (Uczeń z znacznie upośledzony umysłowo, niemówiący, z pomocą pomocy nauczyciela łączy zdjęcie z odpowiednim instrumentem)

Poznawanie dźwięków instrumentów muzycznych - demonstracja dźwięku przez nauczyciela. Próby wydobywania dźwięków z instrumentów muzycznych przez dzieci.

Co to za instrument? – nauczyciel puszcza nagranie, dzieci próbują odgadnąć, jakiego instrumentu jest dany dźwięk.

Zabawa „Czego brakuje”- Jeden uczeń wychodzi za drzwi. Uczniowie razem

z nauczycielem chowają jeden instrument muzyczny. Uczeń musi odgadnąć, którego instrumentu brakuje.

Wykonanie instrumentu muzycznego- grzechotki.

Przygotowanie stanowisk pracy. Wsypanie do plastikowych buteleczek po jogurcie pitnym (1/2 butelki) ryżu bądź grochu. Zakręcenie butelek. Ozdabianie „grzechotek” wycinanką.

Zakończenie:

Sprzątanie stanowisk pracy.

Prezentacja grzechotek.

Zakończenie zajęć