Dodaj publikację
Autor
Anna Kamyk
Data publikacji
2016-04-17
Średnia ocena
0,00
Pobrań
49

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Temat: Instrumenty strunowe Cel główny- Rozwijanie wrażliwości muzycznej -Rozpoznawanie instrumentów strunowych Cele szczegółowe-Uczeń: • wyjaśnia pojęcie instrumenty strunowe • wyjaśnia pojęcia: instrumenty smyczkowe, szarpane, uderzane • wie jakie instrumenty należą do poszczególnych grup i czym się od siebie między sobą różnią • rozpoznaje instrumenty i ich brzmienia • potrafi wskazać źródła wydobywania dźwięku w instrumentach strunowych • zna podstawowe techniki i sposoby grania na instrumentach strunowych Metody pracy • słowno-dźwiękowa- dyskusja, słuchanie utworów • twórcza Formy pracy • indywidualna • zbiorowa Środki dydaktyczne • nagrania utworów • komputer, Internet, rzutnik
 Pobierz (docx, 12,7 KB)

Podgląd treści

Przebieg lekcji

I Wprowadzenie

1.Powitanie

2.Sprawdzenie obecności

II Lekcja właściwa

1.Podanie tematu lekcji.

2.Rozgrzewka

ogólne pytania do uczniów

Środki dydaktyczne- własna lekcja elektroniczna ( gify)

3. Wprowadzenie

galeria obrazów z instrumentami

Środki dydaktyczne- własna lekcja elektroniczna (galeria obrazów)

4.Prezentacja instrumentów

wyjaśnienie pojęcia instrumenty strunowe

dokonanie podziału instrumentów na grupy: smyczkowe, szarpane, uderzane

charakterystyka instrumentów w poszczególnych grupach

słuchanie dźwięków poszczególnych instrumentów

Środki dydaktyczne- własna lekcja elektroniczna ( prezentacja instrumentów, instrumenty smyczkowe, instrumenty szarpane, instrumenty uderzane)

5.Ćwiczenia

rozwiązywanie zadań ze strony internetowej

Środki dydaktyczne-własna lekcja elektroniczna (zadania: jednokrotnego wyboru, tekst z lukami, prawda czy fałsz, krzyżówka muzyczna)

6.Podsumowanie

podsumowanie przez nauczyciela wiadomości wprowadzonych na lekcji

objaśnienie zadania domowego