Dodaj publikację
Autor
Joanna Gietek
Data publikacji
2017-01-19
Średnia ocena
0,00
Pobrań
127

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zabawy muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
 Pobierz (pdf, 42,8 KB)

Podgląd treści

Edukacja muzyczna w klasach I –III ma bardzo duże znaczenie. Muzyka rozwija percepcję słuchową,
sferę emocjonalną, wrażliwość estetyczną, a także aktywizuje postawę twórczą,. Wychowanie muzyczne
powinno opierać się na następujących formach aktywności dzieci:

ruch przy muzyce;

• śpiew;

• gra na instrumentach;
• aktywne słuchanie muzyki;

tworzenie muzyki.


Śpiew wpływa pozytywnie na fizyczny rozwój dziecka: wzmacnia aparat głosowy, dotlenia organizm, wyzwala
naturalna potrzebę ekspresji, wpływa dodatnio na system nerwowy. Podczas nauki śpiewania piosenek bardzo
ważne są ćwiczenia prawidłowego oddechu, ćwiczenia artykulacji, dykcji i intonacji.

Przykłady zabaw ćwiczących oddech:

,,Węże”- dzieci leżą na plecach, ręce złożone na przeponie – długi wydech na głosce ,,s”
,,Bańki mydlane” – wdmuchiwanie przez słomkę powietrza.
,, Spacer po łące” – głębokie wdychanie zapachu kwiatów,
• „Zmęczony piesek” – w pozycji stojącej dzieci kładą dłoń na przeponie i naśladują odgłos „sapania

psa”
„Konik” – kląskanie, prychanie


• „Traktor”/”Warczący pies” – wdech i długie „trrrrr” lub „wrrrrr”


Ruch przy muzyce
Ruch należy do naturalnych potrzeb dziecka. Jest też podstawową formą reagowania na otaczający świat
dźwięków.
Zabawy ruchowe ze śpiewem można podzielić na:
- zabawy ilustracyjne;
- zabawy rytmiczne;
- zabawy taneczne.

Przykład zabawy ilustracyjnej
Inscenizacja tekstu piosenki ,,Mikołaj”

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Ref. Hu – hu – ha, tra – la – la
Co to za Mikołaj?
2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Ref. Hu...

Przykład zabawy rytmicznej

- ,,Echo” - nauczyciel wystukuje na instrumencie perkusyjnym krótkie rytmy. Dzieci powtarzają je na zasadzie
echa np. klaszcząc w dłonie.
- ,,Kaloszowy marsz” – nauczyciel wystukuje krótkie rytmy, które dzieci powtarzają tupiąc nogami.

Do zabaw tanecznych wybieramy piosenki w prostym rytmie tanecznym. W układach ruchowych stosujemy
znane dzieciom kroki. Zabawy te przygotowują do nauki tańców. Przy okazji zabawy tanecznej można
wykorzystać również rekwizyty (chusty, pałeczki itp.)


Gra na instrumentach
Dzięki instrumentom kształtuje się wrażliwość dziecka, rozwija poczucie rytmu. Instrumenty dają możliwość
obserwowania różnicy wysokości dźwięków, rozwijają wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą dziecka. Gra

na instrumentach wpływa na koncentrację uwagi i zdyscyplinowanie. Jest to forma bardzo atrakcyjna dla dzieci,
zawsze spotyka się z entuzjazmem i radością.

Przykłady wykorzystania instrumentów perkusyjnych podczas zabaw:

• naśladowanie odgłosów natury, np.: deszcz, wiatr, burza
• powtarzanie rytmów zaproponowanych przez inne osoby

tworzenie akompaniamentu do piosenki

Tworzenie muzyki
Muzyka jest dziedziną, która sprzyja twórczej wypowiedzi dziecka poprzez słowo, śpiew, ruch. Wypowiadając
się głosem czy ruchem, tworzy swoje pierwsze ,,dzieła muzyczne”. Podczas zajęć muzycznych należy
proponować uczniom działania otwarte i prowokować je do kreatywnych zachowań przy muzyce.

• Przykłady zabaw:

„Echo” – dzieci podzielone ...