Dodaj publikację
Autor
Anna Bernat
Data publikacji
2018-05-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki.
 Pobierz (docx, 15,6 KB)

Podgląd treści

Temat: Instrumenty strunowe

CELE:

Uczeń:

potrafi wymienić grupy instrumentów strunowych

umie odróżnić barwę poszczególnych instr. strunowych szarpanych

wie, w jaki sposób powstaje dźwięk w instrumentach szarpanych i uderzanych

potrafi wyjaśnić pojęcie „chordofony”

METODY:

- analityczno-percepcyjna

- pogadanka

- percepcja muzyki

FORMY:

- zbiorowa,

- indywidualna,

ŚRODKI:

- instrument muzyczny – pianino, gitara

- zdjęcia instrumentów,

- wieża - nagranie: muzyka instrumentalna (gitara, harfa, klawesyn)

- krzyżówka

Przebieg zajęć:

Przywitanie

Czynności organizacyjno – porządkowe

Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji (Śpiew piosenki „Czerwone jabłuszko”)

Instrumenty strunowe inaczej chordofony należą do najstarszych instrumentów muzycznych. Najstarszy znany wizerunek instrumentu strunowego pochodzi z malunków odkrytych we francuskich jaskiniach. Przedstawiają one mężczyznę grającego na jednostrunowym instrumencie za pomocą smyczka.

Podział na grupy instrumentów:

- szarpane (strunę w tych instrumentach szarpie się, by wydała dźwięk)

- uderzane (struna jest uderzana)

- smyczkowe (struny sa pocierane smyczkiem)

Instrumenty szarpane – jakie to są? (uczniowie podają przykłady)

- GITARA

Rozpowszechniona w XVIII i XIX wieku we Włoszech i Hiszpanii. Gra się na niej palcami lub piórkiem (kostką). Ma sześć strun i używana jest głównie jako akompaniament do śpiewu.

Budowa – pudło rezonansowe, gryf, mostek, główka, stroiki, progi.

(prezentacja dźwięków – niższe, wyższe).

Gitar mamy wiele rodzajów i odmian

- HARFA

Znana już 5000 lat temu w Azji. Stara azjatycka legenda mówi, że król Teb postanowił otoczyć swój kraj murami i przyszło mu to bardzo łatwo, bo pięknie grał na harfie i kamienie same się zbierały i układały rządkiem.

Struny są ułożone od od najdłuższej i najgrubszej do najcieńszej i najwyższej.

- KLAWESYN

Grał na nim J. S. Bach. Klawesyn ma klawisze, o odwrotnych kolorach niż fortepian. Wewnątrz instrumentu są struny. Naciśnięcie klawisza powoduję uruchomienie mechanizmu szarpiącego strunę. Siła szarpnięcia jest zawsze jednakowa.

- LUTNIA

Popularna w baroku, o innym kształcie niż gitara, bardziej wypukła, posiada również 6 strun, robionych kiedyś z jelita.

-MANDOLINA –instrument pokrewny od lutni.

-BANJO (6-8 strun)

Instrumenty uderzane

-FORTEPIAN i PIANINO.

Kiedy pewien Włoch wymyślił zasadę działania mechanizmu klawiszowego wszyscy dziwili się, że można grać cicho lub głośno , czyli forte i [piano – stąd wzięła się nazwa(1700r.)

Struny są wewnątrz instrumentu.

CYMBAŁY

Struny rozciągnięte na desce – dźwięk wydobywa się za pomocą uderzenia pałeczek. Popularne w muzyce ludowej, teraz już raczej zapomniane.

Zapisanie tematu: Instrumenty strunowe szarpane i uderzane.

Rozdanie i rozwiązanie krzyżówki

W instrumentach strunowych, czyli chordofonach źródłem dźwięku jest drgająca struna.

Chordofony dzielimy na:

- szarpane (np. gitara, harfa, klawesyn)

- uderzane (fortepian, pianino, cymbały)

- smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas)

Wysłuchanie fragmentów utworów,

CHORDOFONY to grupa instrumentów muzycznych, w których źródłem dźwięku są napięte drgające struny. Struny wykonane ...