Dodaj publikację
Autor
Anna Bernat
Data publikacji
2018-05-22
Średnia ocena
0,00
Pobrań
34

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji muzyki - Tempo dynamika.
 Pobierz (docx, 16,5 KB)

Podgląd treści

Anna Bernat

Nauczyciel muzyki

Konspekt lekcji muzyki

Klasa IV SP

TEMAT: Wolno – szybko, głośno – cicho.

Oznaczenia tempa i dynamiki w muzyce.

CELE:

zapoznanie z głównymi oznaczeniami tempa i dynamiki

kształtowanie wrażliwości słuchowej na zmianę tempa i dynamiki

układanie ilustracji muzycznej do tekstu wiersza

ukazanie ścisłego związku zachodzącego między tempem i dynamiką, a nastrojem utworu muzycznego.

Uczeń:

wie, co to są tempo i dynamika i jakie maja znaczenie w utworze muzycznym

potrafi wymienić kilka rodzajów tempa i oznaczeń dynamicznych

rozróżnia zmiany tempa i dynamiki w utworze muzycznym

układa ilustrację muzyczną i stosuje w niej zmiany tempa i dynamiki.

METODY:

- pogadanka

- percepcja muzyki

ŚRODKI:

- instrument muzyczny – pianino, gitara

- wiersz „Lokomotywa” J. Tuwima (fragment)

- wiersz „Burza” J. Ratajczak

- nagranie: „Taniec Węgierski” J. Brahmsa

- rozsypanka

Przebieg zajęć:

I

Przywitanie

Czynności organizacyjno – porządkowe

Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji (Śpiew piosenki „noc nad Utratą”)

II

Zapowiedź tematu i zapisanie do zeszytu: Tempo i dynamika w muzyce.

Wyjaśnienie:

Tempo określa szybkość wykonywania utworu. Wyróżniamy trzy rodzaje tempa:

- wolne, umiarkowane, szybkie. Oznaczenia tempa podaje się w języku włoskim, na początku utworu lub w dalszym zapisie, jeśli tempo ulega zmianie.

Podanie oznaczeń tempa (podręcznik str.90) – czytają wybrane dzieci.

Przeczytanie fragmentu wiersza „Lokomotywa” przyśpieszając – wybrane dzieci.

Tempo w utworze może być zmieniane, jeśli tak zechce kompozytor lub wykonawca. Te zmiany oznacza się słowami: Accelerando – przyspieszając i ritemuto – zwalniając.

Prezentacja metronomu, wyjaśnienie, do czego służy i jak działa. (przeczytanie przez ucznia)

Zaśpiewanie piosenki „Czerwone jabłuszko” z metronomem.

Wyjaśnienie pojęcia dynamika.

Dynamika zajmuje się głośnością wykonywania dźwięków w utworze muzycznym. Oznacza się ja również w jęz. Włoskim na początku utworu lub w dalszym jego zapisie. Oznaczenia dynamiki mówią wykonawcy jak głośno ma grać lub śpiewać.

Przeczytanie uczniom oznaczeń dynamicznych (podr. s. 91)

Piosenka „Noc nad Utratą” – podanie przez dzieci włoskich nazw dynamiki i tempa.

Czytanie tekstu „Burza” - wytłumaczenie dzieciom na czym polega ilustracja muzyczna do tego wiersza. (sz…, kartki papieru, bębenek, grzechotka)

Dynamika w utworze również może być zmieniana. Określa się to stosując następujące oznaczenia: (podr. s. 92)

Słuchanie „Tańca Węgierskiego” Johannes Brahmsa.

Rozsypanka wyrazowa.

III. Podsumowanie lekcj Pożegnanie.