Dodaj publikację
Autor
Aleksandra Szwagierczak
Data publikacji
2019-03-25
Średnia ocena
0,00
Pobrań
59

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z działu regulacja nerwowo-hormonalna dla k klasy 7 szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 955,0 KB)

Podgląd treści


Regulacja nerwowo-hormonalna

|1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania |6. W wyznaczone miejsca wstaw brakujące elementy tak, aby powstał |
|Za pobudzenie tarczycy do działania odpowiadają hormony wydzielane przez |schemat wyjaśniający antagonistyczne działanie hormonów trzustki. |
|A. jajniki. | |
|B. nadnercza. |[pic] |
|C. trzustkę. |7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. |
|D. przysadkę. |Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną układu nerwowego|
| |jest |
|2. U dwudziestu uczniów w wieku 14–18 lat zbadano zmiany stężenia melatoniny |A. neuryt. |
|we krwi w ciągu doby. Wykreśl zbędne wyrazy tak, aby powstał prawidłowy opis |B. nefron. |
|wyników tych badań |C. nerw. |
| |D. neuron. |
|Pomiary wykonane między 8.00 a 22.00 wykazały wysoki / niski poziom | |
|melatoniny we krwi. Hormon ten wydzielany jest przez szyszynkę / tarczycę – |8.Wypisz informacje, które dotyczą aksonów. |
|gruczoł położony w pobliżu przysadki. |wypustka komórki nerwowej, długa, |
| |krótka, pojedyncza, liczne |
|3. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. | |
|Za rozwój męskiej sylwetki, muskulatury ciała, |9. Wypisz prawdziwe informacje tak, aby powstała charakterystyka |
|zarostu na twarzy i niskiego głosu odpowiada |autonomiczny układu nerwowego. |
|A. estrogen. | |
|B. kortyzol. |Steruje procesami przemiany materii / pracą mięśni szkieletowych. |
|C. testosteron. |Odbiera bodźce ze środowiska zewnętrznego / wewnętrznego |
|D. hormon tropowy. |organizmu. Jego działanie zależy / nie zależy od naszej woli. |
| | |
| |10. Uporządkuj etapy przepływu impulsu |
|4. Wyjaśnij pojęcia: |nerwowego w komórce nerwowej |
| | |
|synapsa, |ciało neuronu . 1. . . . |
| |akson . . 2. . . |
|mózg, |dendryt . . . .3 . |
| | |
|odruch | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|5. Co to jest | |
| | |
|gruczoł dokrewny | |
| | |
| | |
|hormon. | |
| | |
|11. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. |18. Podpisz na ilustracji płaty oraz podaj nazwę płata, który |
|Neuroprzekaźniki odpowiadają za |odpowiada za odczuwanie dotyku i temperatury otoczenia. |
|A. przyspieszenie przewodzenia impulsu | |
|nerwowego w komórce. | |
|B. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami. | |
|C. odbiór bodźców nerwowych. | |
|D. przewodzenie impulsów nerwowych | |
|do autonomicznego układu nerwowego. | |
| | |
|12 Uzupełnij schemat budowy neuronu, wpisując nazwy elementów oznaczonych | |
|literami A i B. | |
| | |
| | |
| | |
| |20.19 Uporządkuj wymienione elementy, wpisując cyfry od 1 do 5, |
| |tak aby powstał opis łuku odruchowego. |
| | |
| | |
|13. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. |neuron czuciowy . . . . . . |
| |mięśnie efector. . . . . . |
|Rdzeń kręgowy przed urazami chronią |receptor czuciowy skóry . . . . . . |
|A. trzy opony i płyn mózgowo-rdzeniowy. |neuron pośredniczący (rdzeń kręgowy). . . . . . |
|B. kości czaszki i opony. |neuron ruchowy . . . . . |
|C. istota szara i kanał kręgowy. |20. Obok zdań opisujących odruchy bezwarunkowe wpisz literę B, a |
|D. trzy opony i istota biała. |obok zdań opisujących odruchy warunkowe – literę W. |
| | |
|14. Obok informacji dotyczących funkcji mózgu wpisz literę M, a obok |1.Rozszerzanie źrenicy podczas wchodzenia do ciemnego |
|informacji dotyczących funkcji pnia mózgu – literę P |pomieszczenia. . . . . . |
| | |
|1.Regulacja ciśnienia krwi. . . . . . |2.Wydzielanie śliny na widok ulubionej potrawy ...