Dodaj publikację
Autor
Aneta Sabuda
Data publikacji
2020-07-21
Średnia ocena
5,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia muzyczne z elementami języka migowego.
 Pobierz (pdf, 623,8 KB)

Podgląd treści

Innowacja pedagogiczna programowo- metodyczna

w Szkole Podstawowej nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Łaziskach Górnych

Subito Piano

Zajęcia muzyczne

z elementami języka migowego

Autor: mgr Aneta Sabuda

1

Spis treści:

1. Wstęp ...................................................................................................................................... 3

1.1. Zasady innowacji ............................................................................................................. 3

1.2. Ogólna charakterystyka innowacji: ................................................................................. 3

2. Warunki realizacji programu: ................................................................................................. 4

3. Cele programu: ....................................................................................................................... 4

3.1 Cele ogólne ....................................................................................................................... 4

3.2 Cele szczegółowe ............................................................................................................. 4

4. Treści nauczania: .................................................................................................................... 5

5. Metody i formy pracy z uczniem ........................................................................................... 5

6. Środki dydaktyczne ................................................................................................................ 5

7. Przewidywane osiągnięcia uczniów: ...................................................................................... 6

8. Ewaluacja programu ............................................................................................................... 6

9. Proponowana tematyka zajęć: ................................................................................................ 7

2

1. Wstęp

1.1. Zasady innowacji:

Prezentowany poniżej program autorski dotyczy zajęć muzycznych z elementami

języka migowego w ramach dodatkowych godzin realizowanych przez nauczyciela. Jest to

innowacja pedagogiczna programowo-metodyczna. Ze względu na ich specyfikę, zajęcia

będą odbywały się w ramach zajęć rozwijających – Zespół Wesołe Nutki (według potrzeb

czasowych). Zajęcia prowadzone będą w pracowni muzycznej, gdzie znajduje się instrument

klawiszowy – pianino oraz wszystkie potrzebne muzyczne pomoce dydaktyczne: instrumenty

perkusyjne, sprzęt do odtwarzania, biblioteczka muzyczna (śpiewniki, nuty), komputer,

rzutnik. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów uczęszczających na kółko muzyczne dla klas III

– VIII szkoły podstawowej w ramach zajęć rozwijających zainteresowania – Zespół wokalny

Wesołe Nutki, będą odbywały się w terminie od połowy października 2018r. do czerwca

2019r.

1.2. Ogólna charakterystyka innowacji:

Innowacja zostaje wprowadzona zgodnie z misją szkoły, w celu rozszerzenia ciekawej

oferty zajęć pozalekcyjnych, kształtowania postaw prozdrowotnych, integracji społeczności

uczniowskiej, jak również w celu promowania szkoły w środowisku lokalnym.

Zajęcia muzyczne z elementami języka migowego będą zajęciami praktycznymi.

Dzieci będą poznawać fragmenty piosenek w języku migowym, które będą łączyć z naturalną

potrzebą śpiewania i muzykowania. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowym

słownictwem w języku migowym, które będzie wykorzystane w wybranej przez nauczyciela

piosence. Uczniowie będą współpracować w grupie rówieśników oraz nauczycielem,

doskonalić umiejętność słuchania. Zajęcia mają na celu inspirowanie i rozwijanie

muzycznych umiejętności, obcowania z muzyką oraz pochylenie się nad problemem osób z

wadami słuchu na obyczaje i kulturę uczniów, a przede wszystkim na ich postawę wobec

środowiska, atmosferę klasy, zespołu i szkoły, wrażliwość estetyczną i emocjonalną wśród

uczniów, umiejętność samodzielnego i wspólnemu podejmowania działań, decyzji.

3

2. Warunki realizacji programu:

Zajęcia będą odbywały się w sali muzycznej wyposażonej w komputer, pianino,

instrumenty perkusyjne, sprzęt do odtwarzania, biblioteczkę muzyczną (śpiewniki, nuty).

Zajęcia będą się odbywały dla uczniów uczestniczących na kółko muzyczne. W razie

większej ilości chętnych będzie możliwość uczestniczenia w zajęciach.

3. Cele programu:

3 ...