Dodaj publikację
Autor
Urszula Stanisz
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
2,00
Pobrań
584

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji: Słowo do słowa – zabawa gotowa. Poznajemy związki frazeologiczne i ich funkcje w wypowiedzi – pracujemy ze słownikiem frazeologicznym.
 Pobierz (doc, 93,5 KB)

Podgląd treści


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
KLASA VI

CZAS: 45 MINUT
PROWADZĄCA:

Temat lekcji: Słowo do słowa – zabawa gotowa. Poznajemy związki frazeologiczne i ich funkcje w wypowiedzi – pracujemy ze słownikiem frazeologicznym.

Uczeń potrafi

w zakresie wiadomości:
• posiada wiedzę o związkach frazeologicznych (definicja) i ich funkcji w wypowiedzi
• zna pojęcia: związek frazeologiczny, zwrot, wyrażenie, fraza
• rozumie znaczenie wskazanych frazeologizmów
• rozumie przyczyny powstawania związków frazeologicznych
• dostrzega różnice między stylem literackim a potocznym
• zna sposoby poszerzania słownictwa

w zakresie umiejętności:
• rozpoznać związki frazeologiczne w tekście
• odczytać znaczenia frazeologizmów
• posługiwać się związkami frazeologicznymi w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• ocenić przydatność związków frazeologicznych
• zna przenośne i realne znaczenie wyrażeń i zwrotów i wykorzystuje je w tekście
• korzystać ze słownika frazeologicznego (pracować ze słownikiem)
• parafrazować tekst wykorzystując związki frazeologiczne
• świadomie unikać powtórzeń wyrazowych (zastępuje frazeologizmy omówieniami)

Metody pracy:
• problemowa, poszukująca
• praca wspólna i indywidualna
• metoda oglądowa – pokazy (uczenie się przez przeżywanie)
• praca ze słownikiem frazeologicznym

Formy pracy:
• praca z tekstem
• praca ze „Słownikiem frazeologicznym”
• praca zbiorowa
• wypowiedzi uczniów

Środki dydaktyczne:
• karty pracy (ksero) z ćwiczeniami przygotowane przez prowadzącego
• Słowniki frazeologiczne

PRZEBIEG LEKCJI

I. Wprowadzenie

• Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności)
• Uświadomienie celów lekcji
• Podanie i zapisanie tematu lekcji

Temat lekcji: Słowo do słowa – zabawa gotowa. Poznajemy związki frazeologiczne i ich funkcje w wypowiedzi – pracujemy ze słownikiem frazeologicznym.

II. Rozwinięcie

• Wprowadzenie pojęć: związek frazeologiczny, zwrot, wyrażenie, fraza (kserówka)
• Klucz do dzisiejszej lekcji: Związki frazeologiczne możemy grupować wokół człowiek i wokół zwierząt. Rozróżniamy również związki pochodzące z Biblii oraz wywodzące się z mitologii. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się tymi, które dotyczą człowieka.
• Wykonywanie ćwiczeń (z wykorzystaniem „Słownika frazeologicznego”)

Związek frazeologiczny = frazeologizm
Związek frazeologiczny – to połączenie wyrazowe o znaczeniu przenośnym, którego nie można odczytywać dosłownie
Związki frazeologiczne ze względu na budowę dzielimy na:
Frazy – połączenia wyrazów, w których jeden jest podmiotem, drugi orzeczeniem np. Janek śpi
Wyrażenia – to związki frazeologiczne, w których łączą się: rzeczownik z przymiotnikiem (brak czasownika) np. ładny chłopiec
Zwroty – to połączenia, w których członem podstawowym jest czasownik, np. odrabiać lekcje

- wyszukiwanie przez uczniów związków frazeologicznych związanych z człowiekiem (ciałem człowieka) i wypisywanie ich na tablicy

|GŁOWA |OCZY |USZY |USTA |NOS |RĘCE |NOGI |
|- ani mi to w głowie |- być komuś solą w oku |- wyciągnąć kogoś za |- być na ustach |- mieć czegoś lub |- być w czyichś rękach |- rzucać kłody pod |
|- być bez dachu nad |- kłuć w oczy |uszy |wszystkich |kogoś po dziurki w |- coś jest komuś na |nogi |
|głową |- mieć kogoś na oku |- jeść, aż się uszy |- coś się rozpływa w ...