Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Świerczewska
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
528

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to sprawdzian, który można przeprowadzić po zrealizowaniu II rozdziału podręcznika H. Dobrowolskiej "Jutro pójdę w świat" dla klasy V.
 Pobierz (doc, 28,0 KB)

Podgląd treści


Legenda chińska mówi że w dawnych czasach żył smok cudownej piękności. Mieszkał w niebie ale niekiedy sfruwał na ziemię.
Gdy podczas jednej z wypraw znalazł się w państwie Li ujrzał niezwykle urodziwą królewnę Fo. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i poprosił króla o jej rękę. Król wyraził zgodę lecz piękna i dumna Fo nie kochała smoka. Nie sprzeciwiła się jednak woli ojca i zgodziła się wyjść za mąż pod pewnymi warunkami. Zażądała aby smok dał jej wieczną urodę. Zażyczyła sobie też żeby prezenty ślubne znalazły się na niebie.
Smok bardzo się zasmucił lecz spełnił jej warunki. Srebrny talerz stał się księżycem lampion stał się słońcem. Narzeczoną zaś smok zaprowadził do ogrodu i zamienił w chryzantemę.
Co roku piękna chryzantema odradzała się późna jesienią i wtedy smok zbierał ją do nieba. Tam oczy bogów i smoków zachwycały się jej wieczną urodą.

1. Przeczytaj uważnie tekst. Kto jest narratorem w tej legendzie:
a) smok,
b) królewna Fo,
c) król,
d) nieokreślona osoba opowiadająca w 3os. l. pojedynczej?

2. Wypisz z tekstu legendy 4 rzeczowniki i określające je epitety. Podkreśl epitety.

3. Uzupełnij podaną legendę brakującymi przecinkami ( tam, gdzie jest to konieczne).

4. Z podanego zdania wypisz parami wszystkie związki wyrazowe.

Plemiona australijskie podczas polowań używają bumerangów.

5. W podanych zdaniach złożonych podkreśl orzeczenia. Pionowymi kreskami podziel te zdania na zdania składowe.

Okręty Kolumba przybiły do brzegów Ameryki, gdy załoga traciła już wiarę w powodzenie wyprawy.

Słynny podróżnik odkrył ląd, którego nie znali współcześni mu Europejczycy.

Kolumb sądził, że dopłynął do Indii.

6. Z jakiego rodzaju wypowiedzeń składają się podane wypowiedzenia złożone?

Grzeczne słowo mało kosztuje, a wiele waży. - ……………………………

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. - ………………………………

Gdzie zgoda, tam i siła. - ……………………………………………….

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. - ………………………………………

7. Obraz przedstawiający przedmioty, kwiaty, owoce, jarzyny, nieżywe zwierzęta to:
a) portret,

b) pejzaż,

c) scena rodzajowa,

d) martwa natura?

Zaznacz prawidłową odpowiedź.