Dodaj publikację
Autor
Dorota Król
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
1,00
Pobrań
260

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Program zawiera cele, metody i formy pracy z dziećmi klas II i III szkoły podstawowej. Zawarte są w nim również treści kształcenia i przykładowe ćwiczenia ortograficzne.
 Pobierz (doc, 293,5 KB)

Komentarze

jola_ankiewicz, 2007-10-25

Tak powinien wyglądać dobry program autorski. :)))

Podgląd treści

Program
kółka ortograficznego
klas II i III

Opracowała:
Dorota Król
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu

Rok szkolny 2006 / 2007

„Błąd w mowie
to jak tłusta plama na fotografii matki,
którą kochasz, to jak niestarannie
przejrzysta łata na jej ubraniu,
w której idziesz w goście.
Źle mówić lub pisać to znaczy
krzywdzić swoją mową wszystkich,
którzy ją zbudowali”.

J. Korczak

Wstęp

W swojej pracy z dziećmi w klasach nauczania zintegrowanego zaobserwowałam, że mimo wysiłków wkładanych w nauczanie ortografii, stanowi ona wielki problem dla większości uczniów.

Postanowiłam więc pomóc wychowankom w przezwyciężeniu tych trudności organizując dla nich dodatkowe zajęcia. Skłoniło to mnie do opracowania programu kółka ortograficznego dla klas II i III, który będzie wdrożony do realizacji na tych zajęciach.

Uczniowie poprzez szereg różnorodnych ćwiczeń, zabaw i gier ortograficznych będą mieli możliwość dokonywania samokontroli swojej pracy co przyczyni się do podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych.

Dzięki tym zajęciom uczniowie będą rozwijać zainteresowania, uzdolnienia oraz nabędą pozytywną motywację do nauki ortografii.

Mam nadzieję, że ta forma pracy zwiększy zainteresowania ortografią i przyczyni się do podniesienia poprawności ortograficznej.

Program zawiera

• Założenia wstępne
• Cele programu
• Metody, formy pracy i środki dydaktyczne
• Treści kształcenia
• Procedury osiągania celów
• Ocenianie
• Ewaluacja

Założenia wstępne

• Program koła ortograficznego napisany został z myślą o uczniach klas II i III.

• Treści ćwiczeń dotyczą najważniejszych zagadnień ortograficznych realizowanych na tym poziomie edukacji i są zgodne z „Podstawą Programową MENiS”.

• Propozycje zawarte w programie służą wyrównywaniu braków, poszerzaniu i utrwalaniu swoich umiejętności oraz wyrabianiu czujności i poprawności ortograficznej.

• Program zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać i uatrakcyjniać nauczanie ortografii.

• Nadrzędnym celem jest połączenie w ten sposób nauki i zabawy, ponieważ w ten sposób najłatwiej zachęcić uczniów do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych.

• Program przeznaczony jest do realizacji podczas koła ortograficznego.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny.

Cele programu

Cel główny

Głównym celem programu jest wyrabianie u uczniów czujności ortograficznej poprzez samokontrolę dzięki czemu uczniowie podniosą poziom kompetencji ortograficznych.

Cele operacyjne

Uczeń:
• zna zasady i reguły ortograficzne i stosuje je w praktyce,
• poprawnie posługuje się językiem mówionym i pisanym,
• logicznie myśli podczas rozwiązywania zadań ortograficznych,
• wykazuje aktywną postawę na zajęciach,
• dostarcza i koryguje błędy ortograficzne,
• sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym,
• rozwija zainteresowania, uzdolnienia i umiejętność samodzielnej pracy,
• współdziała w zespole, integruje się z kolegami i koleżankami z innych klas.

Metody, formy pracy i środki dydaktyczne

• Realizując program edukacji ortograficznej, należy wykorzystywać wiele ciekawych ...