Dodaj publikację
Autor
Krystyna Woźny
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
418

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Jest to konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej z zastosowaniem metod aktywizujących.
 Pobierz (doc, 49,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt lekcji prowadzonej metodami aktywizującymi

1. Temat zajęć: W królestwie rzeczowników.

2. Odbiorca zajęć: klasa VI.

3. Czas realizacji: 45 minut.

4. Cele zajęć:
Cele:
• Cel ogólny: przypomnienie, utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości o znaczeniu rzeczowników.

• Cele operacyjne:
Uczeń:
- odróżnia rzeczowniki od innych części mowy,
- segreguje rzeczowniki ze względu na ich znaczenie ogólne,
- podaje nazwę ogólną dla danego zbioru nazw szczegółowych,
- rozpoznaje w dłuższym tekście rzeczowniki w różnych formach,
- odróżnia rzeczowniki konkretne od abstrakcyjnych,
- tworzy rzeczowniki – nazwy wartości od różnych części mowy,
- rozpoznaje różne części mowy,
- współpracuje w grupie.

5. Formy i metody pracy z uczniami:

a) formy pracy: praca zbiorowa, praca w zespołach;
b) metody pracy: metoda plakatu, karty pracy, wykład, sygnalizacja świetlna.

6. Wykorzystane materiały i środki dydaktyczne: karty pracy przygotowane przez nauczyciela, kartki z instrukcjami do poszczególnych zadań, duże arkusze papieru, karteczki z wypisanymi rzeczownikami, czasopisma, klej, nożyczki.

Przebieg zajęć

1. Podanie tematu lekcji, wprowadzenie do tematu: na planszy przygotowanej przez nauczyciela z zapisanymi różnymi częściami mowy uczniowie wykreślają wyrazy, które nie są rzeczownikami – praca zbiorowa.
2. Podział klasy na zespoły.
3. Przypomnienie wiadomości o znaczeniu rzeczowników z ubiegłych lat. Rozdanie uczniom dużych arkuszy papieru z narysowanymi sześcioma pustymi zbiorami i kopert, w których znajdują się karteczki z zapisanymi różnymi rzeczownikami oraz instrukcja do zadania.
4. Uczniowie wykonują samodzielnie zadanie1: dzielą rzeczowniki na grupy w zależności od ich ogólnego znaczenia. Wybrany przez nauczyciela uczeń prezentuje plakat swojej grupy.
5. Nauczyciel podsumowuje wyniki pracy grup oraz robi krótki wykład na temat rzeczowników konkretnych i abstrakcyjnych.
6. Uczniowie otrzymują materiały do wykonania zadania nr 2: czasopisma, nożyczki, klej, karty pracy oraz instrukcję. Wyszukują w tekstach rzeczowników konkretnych i abstrakcyjnych, wycinają je i wklejają do odpowiednich rubryk na kartach pracy.
7. Wskazani uczniowie prezentują wyniki pracy grup.
8. Uczniowie otrzymują instrukcję i karty pracy do zadania nr 3.
Tworzą rzeczowniki – nazwy wartości od podanych różnych części mowy. Następnie rozpoznają części mowy, od których można tworzyć rzeczowniki i rysują do nich legendę.
9. Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy.
10. Podsumowanie lekcji: sygnalizacja świetlna – nauczyciel wypowiada różne zdania, a uczniowie odpowiadają przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Przykładowe zdanie:
Miłość to rzeczownik konkretny.
Rzeczowniki są nazwami tylko ludzi i przedmiotów.
Rzeczowniki można tworzyć od czasowników.
11. Zadanie pracy domowej: Z karty pracy do zadania 3. wypisz w dwóch oddzielnych grupach nazwy wartości pozytywnych negatywnych.

Opracowała: Krystyna Woźny, szkoła podstawowa w Lipinkach Łużyckich

Załączniki

Instrukcje do poszczególnych zadań:
Zadanie 1
Podane rzeczowniki uporządkuj w kilku ...