Dodaj publikację
Autor
Paulina Szeszuła
Data publikacji
2008-01-30
Średnia ocena
4,00
Pobrań
201

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"Mini" artykuł metodyczny zachęcający nauczycieli polonistów do wykorzystywania na swoich zajęciach różnorodnych technologii informacyjnych.
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści


Technologie informacyjne na lekcjach języka polskiego?
Obecnie pokolenie najmłodszych ma tę przewagę nad większością dorosłych, że dorasta z komputerem i uczy się o nim w szkole. Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Obserwujemy zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie. Postęp techniczny nabrał niesamowitego rozmachu, przy tym wzrosło tempo naszego życia. Zewsząd jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji. Nie zawsze nadążamy z selekcją tych, które mogą odbierać dzieci i młodzież. Warunki, w których przychodzi im wzrastać, różnią się od tych, w których dorastali ich rodzice czy nauczyciele. A skoro te warunki są tak różne, to środki i metody pracy z dziećmi i młodzieżą muszą ulegać modyfikacjom. Zmieniająca się rzeczywistość stawia więc ciągłe wyzwania przed pedagogami. I tak np. już na stałe w tę rzeczywistość wpisał się komputer. Dla wielu stał się niekwestionowanym „idolem”, niektórzy nie wyobrażają sobie życia bez jego pomocy. Jakie nie byłoby nasze podejście do wykorzystania tego urządzenia, nie możemy pominąć jego istnienia. Zwłaszcza, że dla młodego pokolenia jest on czymś naturalnym, jak zapewne dla wielu z nas książka...
Era komputera.
Informatyka, jeszcze kilkanaście lat temu, stanowiła domenę naukowców i inżynierów, a dziś komputer stał się niezbędnym narzędziem w wielu obszarach ludzkiej aktywności. Posługują się nim naukowcy i sekretarki, biznesmeni i artyści, dorośli i dzieci. Może służyć jako narzędzie pracy, rozrywki, międzyludzkiej komunikacji.
Rozwój informatyki przyczynił się do powstania nowych możliwości przekazywania informacji i zdobywania wiedzy. We współczesnym życiu komputery są wszechobecne. W ramach prac Sejmowej Komisji Edukacji powstał program Interkl@sa, którego celem jest przygotowanie uczniów do swobodnego posługiwania się komputerem i Internetem.
Obecnie dzieci i młodzież spędzają mnóstwo czasu przed monitorami telewizyjnymi i komputerowymi, dlatego współczesna szkoła musi, siłą rzeczy, przystosować się do zmian, które na stałe zagościły w ich mentalności. Uczniom łatwiej poszukać informacji na jakiś temat w Internecie, niż przy pomocy książek, dlatego urządzenia multimedialne (w miarę możliwości) powinny stać się dodatkowym środkiem dydaktycznym na lekcjach – także języka polskiego. Wielu pedagogów, zwłaszcza humanistów, podchodzi do tych przemian z ogromnym sceptycyzmem. Myślę, że te obawy są nieuzasadnione. Błędem byłoby tkwić w przekonaniu, że użycie na lekcjach języka polskiego technologii informacyjnych – przede wszystkim komputera oraz Internetu - jest niepotrzebne i że lekcje z ich udziałem są gorsze czy że nie realizują założonych przez nauczyciela celów. Uczniowie powinni być nieustannie oswajani z wykorzystaniem technologii informacyjnych podczas zajęć. Najważniejszą rolą szkoły jest promocja i kształtowanie twórczych i aktywnych postaw wśród dzieci i młodzieży. Tylko wtedy jest możliwe pełne ...