Dodaj publikację
Autor
Renata Wojnicz
Data publikacji
2008-02-11
Średnia ocena
4,00
Pobrań
1496

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Roczny plan pracy zespołu wyrównawczego z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.
 Pobierz (doc, 77,5 KB)

Komentarze

Psorka 2, 2008-11-18

Bardzo dobry plan pracy. Dzięki niemu udało mi się rozpisac dokladnie wszystkie godziny {tematy zajęc} przyznane mi w tym roku dla kl. 4. bardzo dziękuję za pomoc.

kasiap., 2010-08-28

Bardzo dokładny i pomocy. Dziękuję!

Podgląd treści

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV
NA ROK SZKOLNY 2000/2001

OPRACOWAŁA: mgr Renata Wojnicz

Gdańsk 2000

I. CELE EDUKACYJNE:

- budzenie wiary we własne możliwości,
- kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowanych zadań,
- prowadzenie ćwiczeń usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową, sprawność manualną, analizatory, uwagę, koncentrację i in.,
- kształcenie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka,
- wyrównywanie aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności ucznia,
- poszerzanie czynnego i biernego słownictwa,
- wdrażanie do samodzielnego i krytycznego myślenia,,
- wydłużanie okresu wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych, sięgania po książki i czasopisma,
- usprawnianie motoryki,
- kształcenie pojęć,
- usprawnianie techniki czytania ciche i głośnego,
- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- wyrabianie nawyku samokształcenia,
- rozwijanie potrzeby poprawnego, wyrazistego wysławiania się.

II. TREŚCI NAUCZANIA:

| | | |
|TREŚCI KSZTAŁCENIA |PRZYKŁADY SYTUACJI |UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA: |
| |I ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH |- UCZEŃ POWINIEN |
| |
|SŁUCHANIE |
| | | |
|Wypowiedź jednozdaniowa | |- słuchać uważnie i ze zrozumieniem, |
| | |- rozumieć polecenia i precyzyjnie je wykonywać |
| | | |
|Wypowiedź wielozdaniowa | |- słuchać selektywnie, odróżniać informacje istotne od mniej |
| | |ważnych, |
| | |- słuchać z uwagą wypowiedzi kolegów, koncentrować się na treści |
| | |wypowiedzi |
| |
|MÓWIENIE |
| | | |
| |a) Udziel dokładnej odpowiedzi na pytanie... |- udzielić dokładnej odpowiedzi na pytania, |
| |b) Zapytaj o ... |- poprawnie realizować wszystkie głoski języka polskiego, |
|Wypowiedź jednozdaniowa |c) Podziękuj za... |- budować wypowiedzenia pojedyncze wyrażające określoną intencję, |
| |d) Przeproś za .... |- uwzględniać intonację słów pochodzenia |
| |d) Odmów komuś ... | |
| | | |
| |a) Wskaż drogę do... |- zachować właściwe tempo wypowiedzi, |
| |b) Grzecznie lub stanowczo odmów koledze |- budować wypowiedzi w sposób jasny, klarowny, zrozumiały dla |
| |c) Porozmawiaj z nauczycielem o wydarzeniu ... |słuchacza, |
| |d) Opowiedz, co ciekawego wydarzyło się, np. w czasie |- stylistycznie dobrać własną odpowiedź do odbiorcy |
| |wakacji, na boisku szkolnym... |- nawiązać rozmowę operując różnymi rodzajami zdań: oznajmującymi, |
|Wypowiedź wielozdaniowa |e) Opowiedz, co przedstawia historyka obrazkowa... |pytającymi, rozkazującymi, |
| |f) Opowiedz np. treść baśni, komiksu... |- prowadzić krótką rozmowę na tematy związane z nim samym, |
| |g) Opisz jakiś przedmiot, roślinę... |środowiskiem, |
| |h) Opisz wygląd kolegi |- opowiedzieć przebieg wydarzeń, |
| | |- stosować słownictwo określające następstwo czasowe, |
| | |- opisywać przedmioty, postacie, używając słownictwa |
| | |charakterystycznego dla tej formy wypowiedzi |
| |
|CZYTANIE |
| | | |
| |a) Przeczytaj podany tekst, opowiedz jego treść |- ćwiczyć czytanie ciche jako przygotowanie do czytania głośnego, |
|Czytanie ciche | |- czytać cicho ze zrozumieniem |
| | | |
| |a) Przeczytaj tekst, zwracając uwagę na znaki |- doskonalić technikę czytania, |
|Czytanie głośne |przestankowe i sens wypowiedzi |- odczytywać głośno i wyraziście tekst z uwzględnieniem zasad |
| | |kultury żywego słowa oraz znaków przestankowych i intonacji |
| | | |
| | | |
| | | |
| |a) Przeczytaj wiersz.. |- rozróżniać utwory pisane prozą od wierszowanych, |
| |b) Znajdź w tekście fragment mówiący o... |zacytować adekwatny do polecenia fragment tekstu, |
| |c) Jakie czasopisma najchętniej czytasz? |- powiedzieć kilka zdań o przeczytanym artykule ...