Dodaj publikację
Autor
ANNA MICHALAK
Data publikacji
2008-02-18
Średnia ocena
0,00
Pobrań
211

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zobaczymy... (epilog losów Skawińskiego) - konspekt lekcji języka polskiego dla klas I - III gimnazjum.
 Pobierz (doc, 1,0 MB)

Podgląd treści


Pomysł, opracowanie i wdrożenie do pracy dydaktycznej:
mgr Anna Michalak
nauczyciel Gimnazjum nr 4
w Dąbrowie Górniczej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

Czas: 90 min.

TEMAT: Zobaczymy…
(Epilog losów Skawińskiego)

Motto: Wiatr porwał znowu ten liść,
by nim rzucać po lądach i morzach,
by się nad nim znęcać do woli (…).
H. Sienkiewicz „Latarnik”

CELE – UCZEŃ POTRAFI:
• uczyć się we współpracy
• rozwijać twórczą aktywność, być kreatywnym, pomysłowym w pisaniu epilogu
losów Skawińskiego, bohatera utworu „Latarnik” H. Sienkiewicza
• doskonalić umiejętność pisania różnych form wypowiedzi (opowiadanie)
• eliminować błędy ortograficzne, interpunkcyjne, językowe, kompozycyjne
• pracować ze słownikiem
• wzbudzić w sobie refleksję na temat roli ojczyzny, rodzinnych stron, mowy
ojczystej w życiu człowieka
• pielęgnować więź narodową

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Słownik współczesnego języka polskiego,
Słownik terminów literackich,
Słownik ortograficzny,
Szablon liścia (zał.1),
Instrukcje dla grup (zał.2).

FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM:
Burza mózgów.
Uczenie się we współpracy (praca w grupach).
Praca zbiorowa.
Dyskusja.
ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:
Edukacja czytelnicza i medialna.
Edukacja filozoficzna.

PRZEBIEG LEKCJI:

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przypomnienie informacji na temat cech gatunkowych opowiadania; wskazanie różnic
między opowiadaniem twórczym a odtwórczym, narracją pierwszoosobową a
trzecioosobową.

2. Uświadomienie uczniom celów lekcji.

3. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach, wybór i zapis myśli przewodniej zajęć.

4. Wyjaśnienie pojęć: „kompozycja otwarta”, „kompozycja zamknięta” - praca ze
słownikiem (zapis w zeszytach).

5. Praca ze słownikiem – wyjaśnienie pojęcia „epilog” (zapis w zeszytach).

II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Podział klasy na grupy (4-5 osobowe) , rozdanie instrukcji (zał.2):

GRUPA I

Napiszcie opowiadanie z użyciem dialogu,
w którym przedstawicie dalsze losy bohatera noweli H. Sienkiewicza – Skawińskiego.
Zastosujcie narrację trzecioosobową.
Wykażcie się inwencją twórczą, pomysłowością,
pamiętajcie o urozmaiceniu i dynamizacji opowiadanych zdarzeń.
Zadbajcie o poprawność kompozycyjną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity)
oraz poprawny zapis ortograficzny i interpunkcyjny.

GRUPA II

Napiszcie opowiadanie z użyciem dialogu,
w którym przedstawicie dalsze losy bohatera noweli H. Sienkiewicza – Skawińskiego.
Zastosujcie narrację pierwszoosobową.
Wykażcie się inwencją twórczą, pomysłowością,
pamiętajcie o urozmaiceniu i dynamizacji opowiadanych zdarzeń.
Zadbajcie o poprawność kompozycyjną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity)
oraz poprawny zapis ortograficzny i interpunkcyjny.

2. Ocena wyników pracy grup. Dyskusja.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Praca domowa:

Rozdanie uczniom szablonu liścia, w którym dokończą zdanie:

„ Cykl lekcji, na których omawialiśmy „Latarnika” H. Sienkiewicza,
uświadomił mi, że…”

oraz który pokolorują w zależności od nastroju, w którym się akurat znajdują.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1
[pic]

ZAŁĄCZNIK 2

TREŚĆ POLECEŃ DLA GRUP

GRUPA I

Napiszcie opowiadanie z użyciem dialogu,
w którym przedstawicie dalsze losy bohatera noweli H ...