Dodaj publikację
Autor
ANNA MICHALAK
Data publikacji
2008-02-18
Średnia ocena
5,00
Pobrań
365

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

"Oferta i kandydat" - konspekt lekcji języka polskiego dla klas I - III gimnazjum.
 Pobierz (doc, 69,0 KB)

Komentarze

letru, 2009-09-19

Przy cytowaniu należy podawać źródło.

Podgląd treści


Pomysł, opracowanie i wdrożenie do pracy dydaktycznej:
mgr Anna Michalak
nauczyciel Gimnazjum nr 4
w Dąbrowie Górniczej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLASY I - III GIMNAZJUM
Czas: 90 min.

TEMAT: Oferta i kandydat
( „Latarnik” H. Sienkiewicz)

CELE – UCZEŃ POTRAFI :
- uczyć się we współpracy;
- kształcić umiejętność pisania użytkowych form wypowiedzi
(zawiadomienie, zaproszenie, ogłoszenie, reklama, dedykacja oraz pamiętnik i dziennik);
- formułować wnioski o charakterze porównawczym;
- uświadomić sobie, że umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości, kształci się już teraz.

FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM :
- uczenie się we współpracy (praca w grupach),
- praca zbiorowa,
- indywidualna praca ucznia,
- dyskusja.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
Karty pracy dla każdej grupy - instrukcje.

BIBLIOGRAFIA:
Buława I., Kubiczek M., Stworowa B., Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum, Godziszka k/Bielska Białej 2001, Wydawnictwo Cerinwest.

PRZEBIEG LEKCJI :

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Uświadomienie uczniom celów lekcji.
2. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach.

II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

1. Praca w grupach – rozdanie uczniom instrukcji pracy (zał. 1).

Instrukcje dla grup ( czas pracy: 20 min. ):

GRUPA I :
Jesteś osobistym sekretarzem Mr Izaaka Falconbridge’a, konsula Stanów Zjednoczonych rezydującego w Panamie. Zredaguj ZAWIADOMIENIE dla mieszkańców Aspinwall o poszukiwaniu kandydata do objęcia posady latarnika.

Uwzględnij w swoim zawiadomieniu informacje:
- kto? kogo? o czym? zawiadamia (podaj szczegóły),
- kiedy? gdzie? (podaj kontakt, np. nr telefonu, adres zamieszkania, adres mailowy),
- zastosuj wyrazy o charakterze perswazyjnym, np. „Nie zwlekaj… Przyjdź i sam zobacz…),
- pisz konkretnie, zwięźle, w sposób uporządkowany,
- prawidłowo graficznie rozmieść tekst (nagłówek, tekst właściwy, podpis/ kontakt).

Redagując tekst wykorzystaj wiadomości z noweli „Latarnik”, skieruj uwagę odbiorcy na cechy istotne dla wykonującego pracę latarnika (podkreśl te cechy w wypowiedzi).

GRUPA II :
Jesteś osobistym sekretarzem Mr Izaaka Falconbridge’a, konsula Stanów Zjednoczonych rezydującego w Panamie. Zredaguj REKLAMĘ stanowiska latarnika.

Pamiętaj o:
- podaniu najważniejszych informacji,
- zastosowaniu wyrazów o charakterze perswazyjnym, słownictwa przekonującego, np.
(„najlepszy, nieporównywalny, wyjątkowy; musisz, warto, zawsze, wszędzie, każdy),
- sformułowaniu trafnego hasła reklamowego (sloganu), staraj się, by zwróciło uwagę
czytelnika (hasło najczęściej umieszcza się na końcu reklamy),
- zwróceniu się do odbiorcy – to jego musisz przekonać o swojej racji,
- ciekawym rozplanowaniu tekstu.

Redagując tekst wykorzystaj wiadomości z noweli „Latarnik”, skieruj uwagę odbiorcy na cechy istotne dla wykonującego pracę latarnika (podkreśl te cechy w wypowiedzi).

GRUPA III :
Jesteś osobistym sekretarzem Mr Izaaka Falconbridge’a, konsula Stanów Zjednoczonych rezydującego w Panamie. Zredaguj OGŁOSZENIE prasowe zachęcające do objęcia pracy w latarni.

Uwzględnij w swoim ogłoszeniu informacje:
- kto? ogłasza (osoba/instytucja - podaj szczegóły),
- kogo? informuje,
- w jakim celu to robi? (poszukuje, poleca ...