Dodaj publikację
Autor
Dorota Motyl
Data publikacji
2008-03-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
566

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan wychowawczy przeznaczony do kl. 4 szkoły podstawowej.
 Pobierz (pdf, 413,1 KB)

Podgląd treści

UCZ1l10W w prace

wychowawczych

. ,
. ,
-
-
-
-
-
w miare swoich mozliwosci
-
korzystac z róznorodnych
-
potrzebe samoksztalcenia
na czym polega rozwój
potrzebe rozwijania ciekawosci
potrzebe uczestniczenia
potrzebe uczestniczenia
samodzielnie wykonywac
w naucezostac?
-
-3-
-4--5-
-2-
1. Uczen wie:
3. Uczen rozmnie:
3. Rozmowa
z rodzicami na
wlasne
rodziców
5. Stosowanie
Dla Nas o Nas
2. Udzial rodziców
1. Informowanie
z rodzicami
zdolnosci.
zainteresowan.
zainteresowania,
ny za wlasna
klasowych
2. Uczen potrafi:nauke?
1. Organizowanie
dydaktycznych
4. Angazowanie
lubie·
1. Jak sie uczyc?
wiedze w praktyce
Umiejetnosci, postawy, nawyki
Inne sposoby
Tematyka zajec
Wspólpraca
3. Kim chcialbym
artykulów do
2. Czy jestem
jak wykorzystac zdobyta
o osiagnieciach
problemy.
przedstawien
oddzialywan
prace dodatkowe
poznawczej
osiagac wysokie wyniki
w przedstawieniach
zródel informacji
temat: Rozwój
5. Zajecia, które
w konkursach i turniejach
klasowych.
odpowiedzial
intelektualny
2. Przygotowywanie
przedmiotowych.
w pozalekcyjnych zajeciach
mojego dziecka -
4. Rozpoznajemy
3. Redagowanie
jego potrzeby,

-1-

konkursów
kól
teatralnych.
gazetki szkolnej
aktywnych metod
pracy.

uczmow.

.,,
. , .
.
-
-
w
-
-
-
-
-
szacunku dla dorobku
potrzebe
zasady wspólzycia w grupie
potrzebe ksztaltowania
-
-
co to jest dokumentacja
zespolu
jakie sa tradycje wlasnego
dokonac wyboru samorzadu
potrzebe integrowania
szanowac prace swoja
infonnacje
przygotowac
-3-
-4--5-
regIOnu3. Jak lepiej
-2-
w orgamzowamu
5. Udzial
tradycji2. Obecnosc
l. Udzial
Budzenie
szacunku
Wdrazanie
l. Pomoc rodziców
2. Uczell potrafi:zrozumiec
i dziadków
rodziców
z rodzicami
4. Udzial w
1. Uczen wie:
ufaIli.
Dzien Matki.
Ziemi.uroczystosci
3.Uczen rozumie:
i innych, a takze mienie 3. Organizowanie
uczniów
Zapoznanie
2. Moje
2. Podtrzymywanie
Zaangazowanie
na
Inne sposoby
Zapoznanie
Poznawanie
tradycji
i wycieczek
klasowych.
do których
kulturowego narodu
uroczystosciach
klasowego
srodowiskowych
uroczystosci
Wspólpraca
klasowego
oddzialYwali
nalezymy.
Wiosny, Dzien
podczas
wspóldzialania.
zespohl
Integrowanie
z twórca regionu.
1. Grupy,
i szkoly
Pierwszy Dzien
i wyjsciach.
5. Dziewczeta
i chlopcy.
np. Dzien Babci,
postawy publiczne4. Uczymy sie
Ksztaltowanie
jak pracowac na rzecz klasy
w spotkaniach
dydaktycznych
srodowiskowych,
innych ludzi.
narodowych.
szkolna i jakie tresci zawiera
postawy
Ksztaltowanie
wycieczkach
co to jest spoleczenstwo
6. Ludzie, którym
Umiejetnosci,
Tematyka zajec
szkolnych, np.
postawy obywatelskiej
dotyczace patrona szkoly

.
postawy, nawyki

wy]SC

--

-

rozrózniac dobro od zla
-
-
co to jest moralnosc
co to jest dobro, a co zlo
-
-
temat: Istota
potrzebe szacunku dla zycia
potrzebe pomocy innym
zasade tolerancji
-
byc odpowiedzialnym za swoje moralne?
-
-
-4--5-
-3-
literackich.
z rodzicami
norm
z
-2-
w rodzinie.
z rodzicami na
moralnosc?
1. Praca
Rozmowa
i zachowania
1. Uczen wie:
3. Uczen rozumie:
wychowawcza
o analize tekstów
w oparcm
i przykladów
Inne sposoby
Wspólpraca
oddzialywan
1. Co to ...