Dodaj publikację
Autor
Paweł Zwierzew
Data publikacji
2008-05-07
Średnia ocena
5,00
Pobrań
142

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Nowoczesne metody pisania na komputerze.
 Pobierz (doc, 187,5 KB)

Podgląd treści


WSPÓŁCZESNE METODY
PISANIA NA KLAWIATURZE
OPRACOWANIE
PAWEŁ ZWIERZEW
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W LEGNICY

We współczesnym świecie postęp techniki powoduje, że powszechnym narzędziem pracy na każdym stanowisku staje się komputer.
Komputer zastępując maszynę do pisania stał się podstawowym narzędziem pracy w sekretariatach, biurach a także dla dziennikarzy, uczniów i studentów. Zestaw komputerowy stał się nieodłącznym narzędziem pracy wielu innych grup społecznych, coraz powszechniej stosowany jest w szkołach, a w najbliższych latach jego wszechstronne zastosowanie we wszystkich dziedzinach będzie nie wyobrażalnie wielkie.

Nowoczesna klawiatura QWERTY

Bez względu na sposób obsługi konkretnych programów, niezbędną umiejętnością każdej osoby pracującej z komputerem jest sprawne pisanie na klawiaturze .
W dobie Internetu a zwaszcza pisania e-maili, blogów czy też szukania starych znajomych; sztuka bezbłędnego i szybkiego pisania na klawiaturze komputera jest w końcu doceniana.
W wielu krajach Uni Europejskiej poprawna technika pisania na komputerze, podobnie jak dawniej na maszynie do pisania, jest powszechnie uczona na wszystkich kursach komputerowych, jak również w szkołach. Jest warunkiem przyjęcia do pracy na wielu stanowiskach związanych z pracą na komputerze.
Opanowanie techniki szybkiego pisania zwiększa wielokrotnie tempo pracy, niezależnie od tego, czy piszemy teksty, programy, wprowadzamy dane, czy wykonujemy różnorodne obliczenia. Technika szybkiego, poprawnego pisania na klawiaturze jest nieoceniona przy komunikacji przez Internet, szczególnie w coraz bardziej popularnych rozmowach na żywo, kiedy odrywanie wzroku od monitora uniemożliwia nam płynną konwersację.
Najbardziej skuteczną metodą pisania na klawiaturze jest metoda bezwzrokowa, dziesięciopalcowa, zwana metodą mnemotechniczną.
Mnemotechnika – wyraz pochodzenia greckiego – oznacza mneme – pamięć + technika, czyli psychologiczne sposoby ułatwiające zapamiętywanie nowych wiadomości i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie mechanicznych skojarzeń, np. układu wierszowego, ruchu palców i innych. Słowo wywodzi się od greckiego imienia bogini pamięci – Mnemosyne. Twórcą pierwszego systemu mnemotechnicznego o nazwie „loci” (umieszczanie) był grecki poeta Symonides. Z metody mnemotechniki korzystali m.in: Tomasz z Akwinu (do zapamiętania katechizmu), czy też słynny mówca starożytnego Rzymu Cyceron.
W praktyce metoda dziesięciopalcowa oznacza, że podczas pisania zaangażowane będą wszystkie nasze palce i każdy z nich będzie musiał „zapamiętać” położenie tylko jemu przyporządkowanych klawiszy. Przyporządkowanie określonych klawiszy poszczególnym palcom ma swoje odzwierciedlenie w podziale klawiatury (pola klawiszy). Punktem orientacyjnym dla zapamiętania położenia klawiszy na klawiaturze jest rząd zasadniczy i poszczególne jego znaki obsługiwane przez odpowiadające im palce.
Z kolei bezwzrokowa metoda pisania zakłada, że podczas pisania należy patrzeć na tekst przepisywany, a nie na klawiaturę. W trakcie ćwiczeń należy zapamiętać (wyrobić w sobie odruch), a nie wzrokowo szukać położenia klawisza z żądanym znakiem.
Nauka pisania metodą ...