Dodaj publikację
Autor
Dorota Motyl
Data publikacji
2008-09-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
46

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji historii dla klasy V uwzględniający prezentację multimedialną.
 Pobierz (docx, 13,3 KB)

Podgląd treści

Polska czasów Bolesława Chrobrego

Konspekt lekcji historii w klasie V

Cele ogólne:

Poznanie postaci pierwszego króla Polski.

Omówienie panowania Bolesława Chrobrego.

Cele operacyjne - uczeń:

Przedstawia najważniejsze wydarzenia związane z panowaniem Bolesława Chrobrego.

Omawia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego.

Opisuje koronację władcy i określa jej znaczenie.

Odnosi wydarzenia sprzed 1000 lat do wydarzeń współczesnych.

Pomoce dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna w programie Power Point.

Fragment tekstu źródłowego dotyczącego zjazdu gnieźnieńskiego (z ,,Kroniki polskiej” Galla Anonima).

Mapa historyczna Polski X – XII wiek.

Metody:

Rozmowa nauczająca.

Praca z mapą i z tekstem źródłowym.

Debata ,,za i przeciw – ocena Bolesława Chrobrego’’.

Przebieg lekcji:

Przedstawienie prezentacji multimedialnej , która zawiera następujące treści:

Przejęcie władzy przez księcia Bolesława.

Zjazd gnieźnieński i jego znaczenie.

Wojny z Niemcami i Rusią.

Koronacja władcy i jej znaczenie.

Zasługi Bolesława Chrobrego jako władcy.

Tysiąc lat po pierwszym zjeździe gnieźnieńskim.

Omawianie poszczególnych zagadnień w trakcie trwania prezentacji.

Praca z tekstem źródłowym – wyciągnięcie wniosków.

Praca z mapą – wskazanie terytorium państwa Mieszka I i ziem zdobytych przez Bolesława Chrobrego.