Dodaj publikację
Autor
Dorota Motyl
Data publikacji
2008-09-01
Średnia ocena
0,00
Pobrań
413

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz lekcji z języka polskiego dotyczący ballady Adama Mickiewicza "Pani Twardowska".
 Pobierz (docx, 17,4 KB)

Komentarze

eoine, 2009-05-04

scenariusz może i niezły, ale bez załączników :(

torusia24, 2009-09-01

czy możesz zapisywać pliki z rozszerzeniem .doc, a nie .docx, nie każdy ma Worda 2007

aneta76, 2011-05-04

no właśnie

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KL.IVD

Temat: ,,Patrzaj, oto jest kobieta, moja żoneczka Twardowska’’ – wokół wydarzeń ballady Adama

Mickiewicza.

Cele operacyjne:

Uczeń :

Zna i rozumie treść ballady.

Wie, kim był i kiedy żył Adam Mickiewicz.

Zna i rozumie trudne słowa.

Zwraca uwagę na ortografię.

Pracuje w grupie, doskonali komunikowanie się, rozwija umiejętności związane z podejmowaniem konkretnych działań, kształci umiejętności wzajemnego słuchania.

Umie ułożyć ogólny plan wydarzeń.

Dostrzega elementy baśni w balladzie.

Potrafi pracować z podręcznikiem, udzielając odpowiedzi kształci umiejętności ,,trzymania się tekstu’’.

Udziela odpowiedzi pełnymi zdaniami.

Rozumie i stosuje pojęcia: bohater pierwszoplanowy, drugoplanowy, postać realna, fantastyczna.

Używa poprawnej formy rzeczownika diabeł.

Materiały:

Karta z rebusem dla każdego ucznia.

Płyta z nagraniem wzorcowej recytacji utworu.

Zadania dla grup.

Tekst ballady – podręczniki dla kl. IV.

Słownik języka polskiego.

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.

Słownik poprawnej polszczyzny.

Słownik ortograficzny.

Krzyżówka dla każdego ucznia.

Formy pracy:

Praca w grupach.

Burza mózgów.

Metody pracy:

Praca z tekstem.

Przebieg lekcji:

Rozpoczęcie zajęć od rozwiązania rebusu ( załącznik nr1). Po upływie określonego czasu chętny uczeń podaje rozwiązanie – autora i tytuł utworu, który będzie omawiany na lekcji.

Przypomnienie wiadomości o Adamie Mickiewiczu – oś czasu w podręczniku.

Słuchanie nagrania. Śledzenie wzrokiem tekstu, podkreślanie wyrazów trudnych, niezrozumiałych.

Wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych wyrazów, w razie potrzeby praca ze Słownikiem języka polskiego i Słownikiem wyrazów obcych.

Nawiązanie do legendy o Janie Twardowskim: szlachcic zamieszkały w okolicy Krakowa, zajmował się alchemią, czyli chciał wynaleźć kamień filozoficzny, by móc zamieniać każdy metal w złoto, zaprzedał duszę diabłu w zamian za otrzymanie od niego darów.

Określenie czasu i miejsca wydarzeń.

Przydział zadań dla grup. Uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące treści przeczytanego utworu. Ciche czytanie tekstu.

Grupa pierwsza

Grupa druga

Grupa trzecia

Grupa czwarta

Do jakich wydarzeń doszło w karczmie Rzym podczas hucznej zabawy przed pojawieniem się diabła?

Dlaczego i na jakich warunkach Twardowski zawarł pakt z diabłem?

Jakie zadania postawił Twardowski przed Mefistofelesem? Dlaczego diabeł nie poradził sobie z trzecią próbą?

Które z postaci pojawiających się w karczmie są pierwszoplanowe, a które drugoplanowe? Które są realne, a które fantastyczne?

Redagowanie w grupach ogólnego planu wydarzeń ( cztery punkty ). Zapisanie na kartach. Przypięcie planów do tablicy.

Wybranie najlepszego planu i zapisanie go w zeszytach. Przykładowy plan wydarzeń:

Zabawa w karczmie. Pojawienie się diabła. Żądanie duszy. Ucieczka diabła.

Wyszukiwanie elementów baśni w utworze: postać i wygląd diabła, motyw zaprzedania duszy diabłu.

Ewaluacja:

Rozdanie każdemu dziecku krzyżówki, z którą uczniowie zapoznają się cicho czytając pytania i rozwiązują ją metodą ...