Dodaj publikację
Autor
Janina Grytka
Data publikacji
2009-06-01
Średnia ocena
1,00
Pobrań
73

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji z przedmiotu: Planowanie elementów środowiska, lekcja powtórzeniowa z zastosowaniem filmu, temat: Przykłady domów jednorodzinnych, klasa III.
 Pobierz (doc, 29,5 KB)

Komentarze

nina59, 2011-02-10, ocena:

Mało przydatny konspekt

Podgląd treści


mgr inż. arch. Janina Grytka
KONSPEKT DO LEKCJI

LICEUM PROFILOWANE: Kształtowanie środowiska.
Klasa III
Czas lekcji: 45 minut
Przedmiot: Planowanie elementów środowiska.

TEMAT LEKCJI: Przykłady .domów jednorodzinnych- film.

CELE:
• Wiadomości:
A.1 Uczeń potrafi wymienić nazwać poszczególne elementy konstrukcyjne budynku.
/powtórzenie i utrwalenie wiadomości potrzebnych do projektowania domu/.
A.2 Uczeń potrafi zidentyfikować materiały i konstrukcje budowlane w domu jednorodzinnym,
B.1 Uczeń potrafi narysować konstrukcję ścian.
• Umiejętności:
C.1 Uczeń potrafi zastosować wiadomości w projektowaniu domu jednorodzinnego.

METODY NAUCZANIA:
-pokaz filmowy
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
-Film; „Energooszczędny, ciepły dom w systemie thermodom”.
FORMY PRACY:
-indywidualna,
FORMY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ
-sprawdzenie i ocenianie pracy na lekcji.

STRUKTURA LEKCJI:

1 Faza organizacyjna
-przywitanie uczniów,
-sprawdzenie obecności,
-zapisanie tematu lekcji na tablicy i w dzienniku.

2 Faza przygotowawcza
-zapoznanie uczniów, z celami i zasadami lekcji.

3 Faza realizacyjna
-wprowadzenie do filmu,
-na podstawie usłyszanych wiadomości uczniowie wykonują notatkę z filmu,
-film jest powtórzeniem i utrwaleniem wiadomości potrzebnych do projektowania domu jednorodzinnego.

4 Faza podsumowująca
-zebranie najważniejszych informacji, które powinni zapamiętać uczniowie,
-zapisanie na tablicy, tego, co powinni przygotować uczniowie na następną lekcję,
-sprawdzenie notatek z filmu.