Dodaj publikację
Autor
Ewa Chojnowska
Data publikacji
2011-01-31
Średnia ocena
0,00
Pobrań
229

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test sprawdzający z przedmiotu marketign usług hotelarskich dla zawodu technik hotelarstwa.
 Pobierz (doc, 38,0 KB)

Komentarze

antoni_biernat, 2011-02-04

Łatwy.

Podgląd treści


1. Zgłaszane w określonym czasie przez konsumentów na rynku zapotrzebowanie na dobra i usługi, które są sprzedawane po określonej cenie to:
A konkurencja cenowa
B mechanizm rynkowy
C popyt
D prawo popytu

2. Potrzeby przynależności, szacunku i uznania, samorealizacji to:
A potrzeby niższego rzędu
B piramida potrzeb wg Maslowa
C potrzeby wyższego rzędu
D pragnienie

3. Podział rynku według różnych kryteriów na grupy jednorodnych klientów to:
A marketing mix
B podział otoczenia przedsiębiorstwa
C segmentacja rynku
D mechanizm rynkowy

4. Dokonywanie zakupów tanich towarów, przy których nie zwraca się uwagi na markę, a wyboru dokonuje się z przyzwyczajenia to:
A zachowanie redukujące rezonans
B zachowanie rutynowe
C poszukiwanie różnorodności
D kompleksowe zachowanie przy zakupie

5. Gość przyjacielski, rozmowny, skłonny do rozmowy, będący dobrym źródłem informacji o różnych usługach i obsłudze danego obiektu to:
A gość cichy
B gość zdecydowany
C gość ufny
D gość rozmowny

6. Elementy marketingu mix (4P- pochodzące od słów angielskich) to:
A produkt, przedsiębiorstwo, cena, reklama
B produkt, cena, dystrybucja, promocja
C produkt, public relations, cena, dystrybucja
D produkt dystrybucja, promocja, sprzedaż

7. Czynności wystawiane na sprzedaż, różne rodzaje działalności, które zaspokajają potrzeby konsumentów to:
A dobra nietrwałe
B dobra trwałe
C konsumpcja
D usługi

8. Dobra kupowane po szczegółowej ocenie i porównaniu różnych odmian i marek pod kątem preferencji jakościowych nabywcy to:
A towary kupowane impulsywnie
B towary częstego zakupu
C towary problemowe
D dobra substytucyjne

9. Nazwa i znak firmowy (logo) oraz ich kombinacja - pozwala identyfikować usługi określonego obiektu hotelarskiego i odróżniać je od usług świadczonych przez inne hotele to:
A sieć
B marka
C reklama
D łańcuch

10. Faza cyklu życia produktu charakteryzująca się gwałtownym zainteresowaniem dobrem na rynku to:
A faza wprowadzenia
B faza wzrosty
C faza dojrzałości
D faza spadku

11. Faza cyklu życia usługi nazywana boomem to:
A faza wprowadzenia
B faza wzrostu
C faza dojrzałości
D faza spadku

12. Hotel Jaś *** posiada w swojej w ofercie następujące usługi: noclegowe, gastronomiczne, cateringowe, wynajem sali konferencyjnej, usługi ksero, room service; na podstawie analizy portfelowej usługi noclegowe zaliczymy do:
A gwiazd
B znaków zapytania
C dojnych krów
D psów

13. Cena ustalana poniżej równej okrągłej cyfry od jednego do kilku złotych , groszy to:
A cena prestiżowa
B cena psychologiczna
C cena wiązana
D cena asortymentowa

14. Zniżka przy zakupie większej ilości towaru to:
A rabat ilościowy
B rabat lojalnościowy
C rabaty usługowy
D czasowy

15. Wprowadzanie na rynek produktu o niskiej cenie ...