Dodaj publikację
Autor
Mirosław Trybała
Data publikacji
2014-05-05
Średnia ocena
0,00
Pobrań
5

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Dokument przedstawia recenzję podręcznika "Urządzenia i systemy mechatroniczne" dla przedmiotu o takiej samej nazwie dla zawodu: technik mechatronik.
 Pobierz (doc, 66,0 KB)

Podgląd treści


Publikacji autorstwa dr hab. inż. Mariusza Olszewskiego pt „Urządzenia i systemy mechatroniczne. Podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych” (cz. I i II), Wydawnictwo: Rea (s.j.) Warszawa 2009.

1. Przeznaczenie książki:

• Dla nauczycieli szkół technicznych oraz uczniów techników mechatronicznych, techników uzupełniających oraz szkól policealnych

• Dla pracowników firm związanych z branża mechatroniczną (związanych z produkcją, sprzedażą lub serwisowaniem tych specyficznych urządzeń

• Dla wszystkich zainteresowanych rozwojem nowoczesnej techniki, którzy zamierzają samodzielnie zapoznać się z podstawami mechatroniki (jako dziedziny wiedzy i praktycznej działalności człowieka

2. Zespół autorski podręcznika:

To grupa doświadczonych wykładowców Politechniki Warszawskiej, pracowników tamtejszego Wydziału Mechatroniki (funkcjonującego od r. 1996). Głównym autorem książki jest prof. dr hab. inż. Mariusz Olszewski, a jego współpracownicy to: Jan Barczyk, Michał Bartys, Rafał Chojecki, Wieńczysław J. Kościelny, Willi Mednis, Jerzy Szaciłło-Kosowski, Piotr Wasiewicz. W/w opracowali merytorycznie treści obu części książki.

3. Struktura i zawartość treściowa podręcznika:

Składa się on z 2 części, ze względna szeroki zakres prezentowanego materiału. Część I. liczy 295 stron druku, natomiast II. 276 stron. Została zachowana korelacja między działami tematycznymi podstawy programowej przedmiotu urządzenia i systemy mechatroniczne, a układem (kolejnością) poszczególnych rozdziałów, w obu częściach podręcznika. I tak, w jego części pierwszej, znalazły się 4 rozdziały, zawierające omówienie takich zagadnień jak:

• Sterowanie i napęd elektryczny

• Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne

• Sterowanie hydrauliczne i elektrohydrauliczne;

• Sterowniki programowalne

Natomiast w części drugiej kolejne rozdziały zawierają omówienie następujących zagadnień:

• Sensoryka

• Manipulatory i roboty przemysłowe

• Techniki regulacji i procesów

• Telekomunikacja informacyjna

• Zasady: projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

4) Poziom dydaktyczny podręcznika.

Autorzy podręcznika świadomie i konsekwentnie zastosowali, przy jego tworzeniu, trzy główne zasady skutecznej dydaktyki, tzn.

a) zasadę poglądowości,

b) zasadę stopniowania trudności, przy prezentowaniu materiału nauczania,

c) zasadę łączenia teorii z praktyką.

Zasadzie poglądowości został podporządkowany sposób przedstawienia odbiorcom treści, które mają opanować, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej przedmiotu urządzenia i systemy mechatroniczne. Widać to szczególnie w sposobie wyeksponowania elementów, które odwołują się do wykorzystania wzroku jako głównego „kanału” przekazującego informacje do mózgu i zarazem sposobu znacznie ułatwiającego przyswajanie podawanych wiadomości. I tak:

– ważniejsze definicje i opisy zostały umieszczone na zielonym tle;

– zależności matematyczne – mają tło niebieskie;

– natomiast nakazy (ważne dla przestrzegania bezpieczeństwa pracy) mają ostrzegawcze (żółte) tło.

Co niezwykle ważne, obie części podręcznika zawierają ponad 500 rysunków. Ten bogaty (i zróżnicowany) zbiór danych zawiera m.in. liczne fotografie, schematy oraz inne istotne dane przedstawione za pomoc ą różnorodnego materiału graficznego. Są tam również wykresy, tabele i schematy ...