Dodaj publikację
Autor
Katarzyna Tunkiewicz
Data publikacji
2017-10-08
Średnia ocena
0,00
Pobrań
31

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz na zajęcia z technologii gastronomicznej - zasady sporządzania ciast zarabianych na stolnicy - ciasto pierogowe. Do scenariusza dołączam zał. 1 z recepturami, kartami oceny grup młodzieży wykonujących zadanie praktyczne, oraz kartę pracy do wykorzystania w czasie lekcji.
 Pobierz (doc, 55,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć

Temat: Zasady sporządzania i ekspedycji ciast zarabianych na stolnicy.

Cel ogólny: Sporządzanie ciasta pierogowego i różnych rodzajów farszów, formowanie pierogów.

Cele szczegółowe:
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć:
- zaplanować przebieg procesu produkcyjnego- kolejność czynności przy sporządzaniu pierogów z nadzieniem,
- zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
- przygotować surowce do produkcji pierogów,
- zastosować zasady higieny i bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym,
- doskonalić pracę w zespole,
- wyporcjować i estetycznie podać potrawy,
- dokonać oceny organoleptycznej potrawy,
- dokonać samooceny i prezentacji pierogów,
- stosować się do przepisów BHP i ppoż. w pracowni gastronomicznej.

Metody nauczania – uczenia się:
- ćwiczenia produkcyjne
- praca w grupach pod kierunkiem nauczyciela
- praca indywidualna przy pomocy kart pracy
- pokaz z instruktażem nauczyciela
- pogadanka
- dyskusja

Środki dydaktyczne:
- komputer i rzutnik multimedialny
- karty dydaktyczne,
- receptury potraw opracowane przez nauczyciela,
- surowce i sprzęt potrzebne do produkcji pierogów z twarogiem i śmietaną oraz „pierogów po warmińsku”,
- karty pracy ucznia,
- poradnik dla ucznia,
- literatura fachowa

Formy organizacyjne pracy uczniów
- uczniowie pracują w małych grupach
- uczniowie pracują indywidualnie
- uczniowie pracują zbiorowo

Czas: 5 x 45 minut
Uczestnicy:
- uczniowie klasy 1 kształcący się w zawodzie kucharz

Przebieg zajęć:

I. Czynności organizacyjne:

1. Sprawdzenie obecności uczniów.
2. Sprawdzenie gotowości do zajęć (odzież ochronna, higiena uczniów).
3. Wyznaczenie dyżurnych.

II. Wprowadzenie do tematu lekcji:

1. Podanie uczniom tematu zajęć.
2. Przedstawienie celu zajęć.
3. Uruchomienie wiedzy wyjściowej w celu przypomnienia wiadomości o technikach sporządzania ciast zarabianych na stolnicy. Podczas prezentacji multimedialnej, nauczyciel aktywizuje uczniów zadając im pytania dotyczące materiału omówionego na poprzednich zajęciach. Nauczyciel zachęca uczniów do pogadanki, dyskusji.
4. Przedstawienie nowych treści programowych .
W czasie prezentacji multimedialnej są wprowadzane nowe treści dotyczące sporządzania ciasta pierogowego, kolejności czynności związanych z produkcją pierogów oraz wyrobów z ciasta pierogowego. Nauczyciel aktywizuje uczniów, odwołuje się do ich doświadczeń aby odpowiedzieli na pytanie np.: jak przechowywać półprodukty, gotowe pierogi, co należy zrobić aby uformowane pierogi nie obsychały, zachęca do dyskusji.
5. Sprawdzenie stopnia zrozumienia i zapamiętania omówionego materiału.
Nauczyciel sprawdza stopień zrozumienia i zapamiętania omówionego materiału poprzez wykorzystanie kart dydaktycznych. Nauczyciel rozdaje potasowane karty na których są niedokończone zdania, po drugiej stronie karty umieszczone są pomieszane odpowiedzi. Uczeń, który wylosował kartę z nr1, czyta na głos niedokończone zdanie dotyczące ciast zarabianych na stolnicy, pozostali uczniowie słuchają uważnie, jeżeli widzą, że mają kartę na której jest odpowiedź (brakujący fragment zdania) odczytują je na głos. Następnie odwracają kartę na drugą stronę i czytają kolejne niedokończone zdanie. Metoda to angażuje wszystkich uczniów, uczniowie uczą się nawzajem ...