Dodaj publikację
Autor
Magdalena Buczel
Data publikacji
2018-06-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
190

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji dotyczącej poezji ks. Jana Twardowskiego.
 Pobierz (doc, 52,5 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Czas: 45 minut

Temat: Nie bądźmy ludożercami! – liryczny apel Tadeusza Różewicza.

Cel ogólny: ukazanie negatywnych postaw społeczeństwa oraz budzenie szacunku do drugiego człowieka.

Cele szczegółowe:
|Uczeń: |Nauczyciel |
|rozumiem przenośne i dosłowne znaczenie słowa „ludożerca”, |uczeń czyta ze zrozumieniem tekst poetycki i dokonuje analizy utworu |
|poprawnie stosuję słownictwo wartościujące, |pod kierunkiem nauczyciela, |
|dostrzegam potrzeby innych ludzi. |uczeń potrafi wskazać w utworze poetyckim: nadawcę, adresata, bohatera |
| |lirycznego, |
| |uczeń wzbogaca słownictwo wartościujące, |
| |uczeń nazywa cechy współczesnego ludożercy, |
| |uczeń odczytuje metaforyczny sens utworu i odnosi |
| |go do rzeczywistych sytuacji, |
| |uczeń rozpoznaje elementy typowe dla formy listu i wskazuje je w |
| |tekście poetyckim, |
| |uczeń korzysta z informacji zawartych w słowniku, |
| |uczeń wyraża własne zdanie |
| |na określony temat, |
| |uczeń dostrzega potrzeby innych ludzi, |
| |uczeń utrwala takie formy wypowiedzi jak: instrukcja, list, apel |
| |liryczny, |
| |uczeń utrwala pojęcie antonimu, |
| |uczeń poznaje cechy wiersza wolnego. |

Metody pracy:
◆ skojarzenia,
◆ praca z tekstem,
◆ dyskusja w zespole
◆ pogadanka,
◆ praca ze słownikiem,
◆ burza mózgów,
◆ heureza,
◆ prezentacja.

Formy pracy:
◆ indywidualna,
◆ grupowa,
◆ zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
◆ słownik języka polskiego,
◆ plakat z instrukcją (drzwi),
◆ bileciki z poleceniami,
◆ płyta z nagraną recytacją wiersza,
◆ ilustracja „ludożercy” (plakat, ilustracja do wklejenie do zeszytu),
◆ koperta z wierszem „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza,
◆ prezentacja multimedialna,
◆ ankietą ewaluacyjną,
◆ karteczki z różnymi częściami mowy, które określają zachowanie człowieka.

Przebieg lekcji:
1. Część wstępna

* Na drzwiach sali wisi instrukcja dla wchodzących z żądaniem opłaty za wstęp na lekcję. Uczniowie losują bileciki, na których widnieją polecenia, które mają wykonać podczas następnej przerwy. Uczniowie wypowiedzą się na temat przydzielonych im zadań po omówieniu przesłania podmiotu lirycznego.

POLECENIA NA BILECIKACH
• Podczas przerwy podaj rękę osobie stojącej najbliżej.
• Podczas przerwy uśmiechnij się do napotkanego nauczyciela.
• Podczas przerwy uśmiechnij się do dowolnego kolegi, koleżanki.
• Podczas przerwy uściskaj osobę stojącą obok ciebie.
• Podczas przerwy powiedz coś miłego wybranej osobie z naszej klasy.
• Podczas przerwy powiedz coś miłego nauczycielowi.

* Czynności organizacyjne (przywitanie, sprawdzenie obecności).

* Nauczyciel opowiada o spotkaniu z „ludożercami” a następnie prosi uczniów o podanie innych – znanych im z życia – przykładów „ludożerstwa”.

* O jakim znaczeniu „ludożercy” jest tutaj mowa. Zauważenie metaforycznego znaczenia tego słowa.

* Gdzie można sprawdzić znaczenie słowa „ludożerca”?
Praca ze słownikiem języka polskiego. Każda z grup wyszukuje hasło.

2. Część właściwa

* Nauczyciel zwraca uwagę na kopertę z „Listem do ludożerców”
Tadeusza Różewicza.
*Rozmowa o formie wypowiedzi kojarzonej z kopertą.
* Uczniowie słuchają utworu Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”.
* Wskazanie autora, adresata i nadawcy listu.
* Podanie tematu i celów lekcji.
*Krótka informacja o poecie.

* Analiza wiersza:
Uczniowie ...