Dodaj publikację
Autor
IwonaRosa
Data publikacji
2018-09-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
30

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Pomysł na lekcje podsumowujące tematykę wojenną w tekstach kultury. Zadanie mana celu pobudzenie aktywności uczniów poprzez samokształcenie oraz możliwość przywołania tekstów spoza kanonu lektur szkolnych. Każdy ma szansę przedstawić swój punkt widzenia, wyjść poza schemat tradycyjnej analizy i interpretacji.
 Pobierz (docx, 13,1 KB)

Podgląd treści

Temat: Jak teksty kultury ujmują problematykę wojenną?

Cel: uczeń

1. samodzielnie wybiera teksty, stosując różne kryteria wyboru, które potrafi uzasadnić;

2. określa problematykę utworu;

2. samodzielnie szuka literatury przydatnej do opracowania zagadnienia;

3. sporządza opis bibliograficzny książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię wybranego tematu;

4. prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;

5. wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa-klucze, wyznaczniki kompozycji);

6. tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie);

7. publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu)

Zagadnienia do rozważenia:

1. Różnorodność ujęć problematyki wojennej.

2.Zwróćcie uwagę na gatunek omawianego przez was tekstu kultury. Określcie jego cechy.

3. Z jakiej perspektywy prowadzona jest narracja?

4. Jaki wycinek wojennej rzeczywistości ukazuje utwór?

5 Jaki jest - wg was- cel takiego ujęcia wydarzeń wojennych?

6. Dlaczego " apokalipsa spełniona", jak nazywano wojnę, ukazywana jest w sposób humorystyczny?

Zadania do wykonania:

1. Polecenie dla grup: Zdecydujcie, czy losujecie tekst kultury z puli przygotowanej przez nauczyciela, czy dokonujecie samodzielnego wyboru tekstu.

Teksty kultury przygotowane przez nauczyciela to: "Życie jest piękne" reż. Roberto Benigni;

" Chłopiec w pasiastej pidżamie "reż. Mark Herman.( adaptacja książki Johna Boyne pod tym samym tytułem) ; " Jak rozpętałem drugą wojnę światową" reż, Tadeusz Chmielewski (na podstawie powieści Kazimierza Sławińskiego) " Czterej pancerni i pies" reż. Konrad Nałęcki ( według scenariusza Janusza Przymanowskiego na podstawie książki tegoż autora), "Allo, Allo" brytyjski serial komediowy; " Szeregowiec Ryan" reż. Steven Spielberg; Ida Fink " Zabawa w klucz"; " Joanna "reż. Feliks Falk.

2. W ciągu tygodnia poznajecie tekst kultury.

3. Drugi tydzień przeznaczony jest na analizę wybranego tekstu kultury ( w grupie). Podzielcie się uwagami na temat roli muzyki, kolorystyki, ujęć, obsady aktorskiej, jeśli wybraliście film i narracji, języka, kompozycji , jeśli wybraliście literaturę.

4. Prezentacja i samoocena. najpierw ocenia się grupa, biorąc pod uwagę kryteria oceny, później odbiorcy wg tych samych kryteriów. Ocena stanowi wypadkową tych ocen.

5. Kryteria oceny prezentacji: współpraca w zespole, samodzielność, oryginalność, wnikliwość wnioskowania, poprawność języka, spójność kompozycji .