Dodaj publikację
Autor
Magdalena Lisowska
Data publikacji
2018-10-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
84

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Lekcja pozwala na utrwalenie pojęć bohater pozytywny, negatywny, wprowadza pojęcie "metamorfoza". Jest ciekawym pomysłem na omówienie lektury, mobilizuje do autorefleksji.
 Pobierz (docx, 16,2 KB)

Podgląd treści

Magdalena Lisowska

Konspekt lekcji języka polskiego

klasa IV

Temat lekcji: Między dobrem a złem – o losach Pinokia.

Cele lekcji:

Uczeń

- kształtuje umiejętność celowego korzystania z przeczytanego tekstu literackiego

- definiuje pojęcie „metamorfoza”

- korzysta z wybranych form notatek ( tabela, schemat )

- nazywa cechy wewnętrzne tytułowego bohatera książki

- utrwala poznane wcześniej pojęcia: bohater pozytywny, bohater negatywny, antonim

- przeprowadza autorefleksję określając swoje mocne i słabe strony

3. Przebieg lekcji:

Uczniowie są proszeni o zapisanie tematu lekcji w zeszytach. Nauczyciel zadaje uczniom pytania:

- Jaki jest według was Pinokio czyli tytułowy bohater lektury ?

- W jakich sytuacjach taki jest ? Kiedy?

Na tablicy i w zeszytach uczniów powstaje tabela złożona z dwu kolumn. Kolumna pierwsza określona jest sformułowaniem – „przed przemianą”, kolumna druga – „po przemianie”. Uczniowie proponują co wpisać ( np. lekkomyślny, pracowity, niegrzeczny). Nauczyciel wypisuje je na tablicy dzieląc odpowiednio cechy pozytywne i negatywne.

Nauczyciel pyta:

- Jakie są względem siebie wyrazy z pierwszej i drugiej kolumny ?

Uczniowie odpowiadają, że są to wyrazy przeciwstawne – antonimy.

Nauczyciel wyjaśnia, że dzięki tym wyrazom widać, jak bardzo zmienił się nasz bohater na skutek doświadczeń w swoim życiu i oznajmia, że taka duża zmiana, przemiana bohatera to metamorfoza.

Uczniowie zapisują nowy termin i jego znaczenie w zeszytach.

Nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli definicje bohatera pozytywnego i negatywnego a następnie zapisuje za pomocą schematu owy podział bohaterów na tablicy i wymienia kolejno poszczególnych bohaterów lektury (Gadający Świerszcz, Lis, Kot, Błękitna Wróżka, Knot, Dżeppetto) prosząc dzieci o przyporządkowanie każdego z nich do odpowiedniej kategorii. Uczniowie zapisują informacje do zeszytu.

Nauczyciel pyta:

- Na czym polega działanie pozytywnych bohaterów wobec Pinokia ? Na czym polega dobro dawane mu przez nich ?

Uczniowie odpowiadają – np. troszczenie się, dawanie dobrych rad, ostrzeżeń.

Nauczyciel pyta:

- Czy warto słuchać rad rodziców i nauczycieli ? Dlaczego ?

Uczniowie odpowiadają.

Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się nad swoimi osobistymi mocnymi i słabymi stronami a chętnych o wymienienie po jednej z nich. Ochotnicy podchodzą do tablicy i zapisują swoją mocną i słabą stronę.

Dzieci zapisują w zeszytach treść zadania domowego.

Napisz przynajmniej w pięciu zdaniach o swoim dobrym uczynku, który sprawił komuś radość.

Metody pracy

- problemowe

- podające

5. Formy pracy

- indywidualna

6. Materiały

lektura „Pinokio”

7. Ewaluacja

Podczas kolejnych zajęć – znajomość i umiejętność zastosowania przez uczniów w różnych sytuacjach poznanych i utrwalanych w czasie zajęć terminów.