Dodaj publikację
Autor
Monika Benesz
Data publikacji
2018-11-29
Średnia ocena
5,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Celem zastosowania tej metody aktywizującej na lekcji angielskiego jest przełamanie bariery językowej uczniów oraz rozwijanie płynności wypowiadania się w języku angielskim. Gra odbywa się w swobodnej atmosferze, co sprzyja procesowi doskonalenia umiejętności mówienia. Tematyka związana z filmami wpisuje się w zainteresowania młodzieży i wzbudza ich motywację do nauki języka. Jest doskonałym sposobem na utrwalenie słownictwa związanego z działem tematycznym ”KULTURA” w klasach przygotowujących się do matury.
 Pobierz (docx, 19,6 KB)

Podgląd treści

METODA AKTYWIZUJĄCA NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Film guessing game – gra językowa

PRZEDMIOT: Język angielski

POZIOM: B1 (klasa maturalna)

CZAS: ok 40 min.(zależy od ilości uczniów w grupie, można skrócić lub wydłużyć czas gry prosząc o przygotowanie większej lub mniejszej ilości zagadek)

CEL: Celem tego ćwiczenia jest przełamanie bariery językowej uczniów oraz rozwijanie płynności wypowiadania się w języku angielskim. Gra odbywa się w swobodnej atmosferze, co sprzyja procesowi doskonalenia umiejętności mówienia. Tematyka związana z filmami wpisuje się w zainteresowania młodzieży i wzbudza ich motywację do nauki języka. Jest doskonałym sposobem na utrwalenie słownictwa związanego z działem tematycznym ”KULTURA” w klasach przygotowujących się do matury.

POTRZEBNE: marker, tablica, czekoladki

PRZEBIEG: Gra składa się z czterech części: wprowadzenia, prezentacji, pracy indywidualnej, pracy zespołowej.

Wprowadzenie (5 min): Nauczyciel próbuje przypomnieć sobie nazwę pewnego filmu:

“I’m trying to remember the name of the film, but I can’t think of it for life of me. Hmm.. What was it called?”

Przykuwa uwagę uczniów mówiąc o szczególach jakie zapamiętał, ale nie zdradzając tytułu filmu: „You know it’s a drama. Bruce Willis is in it. He plays a doctor who helps children with psychological problems. He tries to help a troubled child who sees ghosts. In the end, he helps the boy find peace, but he discovers that he is a ghost himself.”

Uczeń, który odgadnie tytuł filmu otrzymuje czekoladkę.

Nauczyciel podaje jeszcze dwa przykłady filmowych zagadek. Np.:

“This is a historical drama directed by Roman Polanski. It is based on the autobiographical book by the composer Władysław Szpilman. The main character was played by Adrien Brody. At the 75th Academy Awards it won three Oscars.”

“This is a sci-fi thriller starring Keanu Reeves. His character, Neo, is a computer hacker who discovers that life on earth is unreal and was created by intelligent machines that use humans to generate energy. The film was released in 1999.”

Uczniowie, którzy jako pierwsi odgadną tytuły otrzymują czekoladki.

Prezentacja(5 min): Nauczyciel zapisuje na tablicy słowa kluczowe związane z tematyką filmową:

- GENRE

- ACTOR

-MAIN CHARACTER

-SETTING

-PLOT

-CLIMAX

-REVIEWS

Wybrani uczniowie w oparciu o znajomość słownictwa z poprzednich lekcji podają angielskie definicje podanych słów.

Praca indywidualna (10 min): Każdy uczeń przygotowuje 2 zagadki filmowe zawierające informacje z podanych wcześniej kategorii. Dla ułatwienia nauczyciel podaje jeszcze jeden przykład takiej zagadki, podkreślając tym razem słowa kluczowe według których ma powstać zagadka:

„It’s a fantasy film (genre). It takes ...