Dodaj publikację
Autor
IwonaRosa
Data publikacji
2018-12-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Tekst można wykorzystać np. jako punkt wyjścia do dyskusji po omówieniu "Granicy" , wierszy Herberta lub na lekcji powtórzeniowej
 Pobierz (docx, 16,3 KB)

Podgląd treści

`Odwaga to cnota, która określa ludzi; dzięki niej wkraczamy czasem na drogę ku wielkości. Odwaga jest wyrazem siły moralnej, duchowej, stąd o odwadze człowieka decyduje jego wolność, zaangażowanie, twórczy wysiłek, wewnętrzna praca, ofiarność. Jest wyrazem dzielenia się własnym życiem z innymi. Człowiek odważny doświadcza, że poza jego własnym życiem (które w ludzkim wymiarze jest najwyższą wartością), istnieją znacznie większe wartości, dla których warto poświęcić nawet życie.

Po pierwsze, musimy być odważni, by bronić podstawowych, najprostszych wartości, tych najważniejszych w życiu codziennym i publicznym. Na skutek globalnego kryzysu kultury i moralności obrona wartości, takich jak uczciwość czy przyzwoitość na co dzień, ale także przyzwoitość w polityce, wymaga odwagi, a niekiedy wręcz niemal heroizmu. To pierwszy i zasadniczy wymóg współczesności odnoszący się do pojęcia odwagi. Musimy być odważni, by nazywać rzeczy po imieniu, piętnować zło i kłamstwo i dawać świadectwo dobra i prawdy nawet wtedy, gdy komplikuje nam to wygodne życie.( lubimyczytac.pl)

Odwagi cywilnej wymaga od człowieka życie zgodne z samym sobą. Potrzebujemy odwagi, aby żyć tak, jak tego pragniemy.  Potrzebujemy odwagi, aby przeciwstawić się temu z czym się nie zgadzamy.   Potrzebujemy odwagi, aby grzech nazwać grzechem, a dobro dobrem. W końcu potrzebujemy  odwagi, aby czynić dobro wierni fundamentalnym ideałom i wartościom.(http://www.onjest.pl/slowo/2018/10/20/chodzic-w-duchu-swietym-to-byc-odwaznym-) Przykład:

Teza: Odwaga jest jedną z najważniejszych cnót świadczących o wielkości człowieka.

Argument: Odwaga jest wyrazem siły moralnej, daje człowiekowi moc do walki o swoje przekonania, prawdę, moc do walki ze złem.

Przykład: życie i działalność bł. Jerzego Popiełuszki

Argument: Odwaga pozwala żyć człowiekowi w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Brak tej odwagi może doprowadzić człowieka do wyrzeczenia się swoich ideałów, samego siebie.

Przykład: Herbert, który do 1956r. pisał "do szuflady" ( przywołać fakty z życia poety); Ziembiewicz ( " wszystko, czego nie chciałeś , jest teraz po tej samej stronie , co ty"; scena z odbiciem w szybie, gdy Zenon ucieka przed strajkującymi robotnikami) refleksja nad tchórzostwem bohatera ( w czym się przejawia? w jakich działaniach przejawiałaby się jego odwaga?)

Argument: Odwaga jest potrzebna w codziennym życiu, by umieć stanąć po stronie zwykłej przyzwoitości, np. w dobie dominacji portali społecznościowych każdego może dotknąć hejt, i oczywiście jest anonimowy, a odwaga powinna mieć nazwisko.( przykłady uczniów)

Podsumowanie : DYSKUSJA