Dodaj publikację
Autor
Klaudia Zborowska
Data publikacji
2019-03-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Test z geografii fizycznej świata- czynniki egzogeniczne, pedosfera i biosfera
 Pobierz (docx, 20,8 KB)

Podgląd treści

1. Który rodzaj wietrzenia zachodzi na pustyni?

a. wietrzenie mrozowe

b. wietrzenie termiczne

c. wietrzenie solne

d. wietrzenie biologiczne

2. Który typ wybrzeża tworzą wyspy ułożone równolegle do linii wybrzeża?

a. wybrzeże fiordowe

b. wybrzeże dalmatyńskie

c. wybrzeże riasowe

d. wybrzeże koralowe

3. Który typ wybrzeża powstał w wyniku zatopienia pasm górskich ułożonych prostopadle do linii wybrzeża?

a. wybrzeże namorzynowe

b. wybrzeże wyrównane

c. wybrzeże antropogeniczne

d. wybrzeże riasowe

4. Wydmą typową dla częstych zmian kierunku wiatru jest:

a. barchan

b. wydma paraboliczna

c. wydma gwiaździsta

5. Hamada to:

a. pustynia piaszczysta

b. pustynia kamienista

c. pustynia żwirowa

d. pustynia pylasta, zbudowana z iłu, mułu, gliny

6. Cechą pustyni nie jest:

a. pokrywa glebowa wynosi kilka centymetrów

b. wysokie dobowe, a niskie roczne amplitudy

c. tereny pozbawione roślinności (sukulenty)

d. tereny pozbawione roślinności (sukulenty)

7. Regionem krasowym nie jest:

a. Wyżyna Kielecko- Sandomierska

b. Dolina Kościeliska

c. Masyw Śnieżnika

d. Nizina Wielkopolska

8. Egzaracja to:

a. zdzieranie podłoża skalnego

b. wyorywanie odłamków skalnych z podłoża

c. wyorywanie odłamków skalnych z podłoża

9. Żłoby polodowcowe to inaczej:

a. jardangi

b. kary/ kotły polodowcowe

c. doliny u- kształtne

d. doliny v- kształtne

10. Polodowcowe pagórki z materiału naniesionego przez lodowiec to:

a. morena czołowa

b. morena powierzchniowa

c. morena denna

d. morena środkowa

11. Stożki usypiskowe to:

a. sandry

b. rynny

c. garnce polodowcowe

d. doliny marginalne

12. Drumliny to:

a. długie, kręte pagórki

b. okrągłe pagórki o opływowym kształcie

c. pagórki zbudowane z gliny zwałowej

d. długie pagórki o opływowym kształcie

13. Warunki powstawania estuarium to:

a. płytkie, spokojne morze

b. głęboki zbiornik wodny, znaczne ruchy wody morskiej

c. głębokie morze lub ocean, niewielkie fale i pływy

d. głębokie, spokojne morze

14. Grzyby skalne powstają dzięki:

a. korazji

b. deflacji

c. wietrzeniu

d. akumulacji

15. Limany są charakterystyczne dla:

a. Wyżyny Sandomierskiej

b. Gór Dynarskich

c. Morza Czarnego

d. Skandynawii

16. Dokończ zdania : Sfera , w której zachodzą procesy glebowe to ..................................... . Sferę , w której żyją organizmy żywe nazywamy .......................................... .13. Odpowiednim formacjom roślinnym przyporządkuj obszary, na których między innymi one występują. Kotlina Kongo , Półwysep Arabski, rejon Morza Śródziemnego, Wyżyna Brazylijska, północna część Azjimakia-sawanna-las równikowy-tundra-pustynia-14. Wybierz i przyporządkuj następującym glebom odpowiednie miejsce ich występowania na świecie, korzystając z poniższych danych: Nizina Amazonki, Sahara, Ukraina, Nizana Francuska, a. brunatne - b. szaroziemy -c. lateryty -15. Formacjom roślinnym przyporządkuj charakterystyczne dla nich rośliny. Napisz je obok formacji roślinnych . a. sawanna –

b. tundra - c. las równikowy - liany, brzoza ...